OPINIE – Het is schering en inslag, dat landelijke kopstukken voor de camera komen om te spreken – soms ook nog middels een debat – over de verkiezingen van 15 maart. Hierbij gaat het om de verkiezingen van de Provinciale Staten en niet voor de Tweede Kamer. Landelijke kopstukken die als ‘de joker’ worden ingezet, is niet op zijn plaats. 

Verkiezingen
Het is niet aan de landelijke kopstukken van welke partij dan ook, om zich te bemoeien met de verkiezingen van 15 maart. Natuurlijk wil een provinciale fractie het voordeel hebben van een landelijk kopstuk, maar daar draait het niet om. Het is toch niet zo, dat een inwoner van Brabant, Flevoland of Gelderland op 15 maart op Mark Rutte kan stemmen. Neen, het gaat om de regionale kopstukken. 

Er zijn twee nadelen als een landelijk kopstuk als ‘de joker’ wordt ingezet. Het eerste nadeel is in feite ‘kaping van de provinciale verkiezingen door landelijke kopstukken’ en het tweede nadeel is dat op die manier de lokale partijen op achterstand worden geworpen. 
De kaping is vrij duidelijk, daar men in Gelderland, Brabant of Flevoland niet op Mark Rutte, Jesse Klaver of Geert Wilders kan stemmen op 15 maart. Dus die politici hoeven dus ook niet zo nadrukkelijk op de landelijke tv te komen. Het is mooi dat deze politici ingezet kunnen worden als ‘de joker’, maar het gaat om de VVD-lijsttrekker in de provincie of die van GroenLinks of die van de PVV. 
De stemmer moet weten waar de lijst in de provincie voor staat en hoe de lijsttrekker het doet in een debat. Er zullen best wel een debatje worden gevoerd in een lokale kroeg, maar waarom worden er geen 12 uitzendingen op de nationale tv georganiseerd? In een reeks van 12 avonden kunnen de kandidaten van de verschillende provinciale fracties met elkaar in debat gaan voor de nationale tv. Tenslotte hebben die een groter kijkerspotentieel en het is fantastisch te zien, hoe de VVD het in Brabant en in Gelderland en in Flevoland het doet en welke speerpunten worden aangedragen. 

Daarbij komt dan ook nog om de hoek kijken of de VVD-fractie in Brabant met dezelfde punten aan komt maar ook met dezelfde oplossingen als de VVD-fractie in Gelderland en de VVD-fractie in Flevoland. Het zou zo mooi zijn als dit Nederland-breed op de nationale tv wordt getoond. Maar er is geen zender die dit aandurft. Zou het misschien te duur zijn? Maar wat is dan de toegevoegde waarde van een nationaal kopstuk op de nationale tv bij de verkiezingen van Provinciale Staten? 

Waarom moeten we die kopstukken zien op de nationale tv? Gewoon, omdat men bang is te verliezen. Want verliezen met een landelijke partij bij provinciale en lokale verkiezingen is gezichtsverlies. Tevens kan het nadelige gevolgen hebben in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer. 
Volgens de site van de Rijksoverheid zijn de Provinciale Staten de volksvertegenwoordigers van de provincie. Dit is een vrij nietszeggende zin. De politici zijn de vertegenwoordigers van de inwoners van Nederland en dan met name die personen die gaan stemmen. Stemmers geven hun stem aan die persoon die men vertrouwt om de wensen, plannen en ideeën van de inwoners uit te gaan voeren. Met andere woorden, de stemmer draagt zijn verantwoordelijkheid over aan de politicus waarvoor men het vakje rood maakt. 
De Provinciale Staten bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten en controleren de Gedeputeerde Staten. Dit houdt in dat niet Mark Rutte of Jesse Klaver of Geert Wilders het beleid bepalen in Gelderland, Brabant of Flevoland. 

Lokale Partijen
De partijen die met een verschrikkelijke grote achterstand aan de verkiezingen beginnen zijn de lokale partijen. Vooral de nieuwe partijen die op 15 maart voor de eerste keer mee gaan doen. Deze partijen hebben geen vertegenwoordiger in de Tweede Kamer en hooguit één Senator in de Eerste Kamer. Deze Senator van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) zou nog een beetje mee kunnen praten, als een landelijk platform voor de lokale partijen.   

Zo is er de partij Lokale Partijen Gelderland die in 2014 is opgericht en werkt als een overkoepelende partij voor lokale politieke partijen. Deze overkoepelende partij met een niet-sturende rol wil de stem van lokale politieke partijen zijn in de Provinciale Staten van Gelderland. Helaas hebben eerdere verkiezingen nog niet geleid tot Statenzetels.
Lokaal Brabant is ook in 2014 opgericht door een aantal lokale politieke partijen. Het is een paraplu-partij voor lokale politieke partijen. Men wil vanuit een overkoepelende, niet-sturende rol de stem van lokale politieke partijen laten horen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Het wordt gedaan vanuit de gedachte dat inwoners en daarmee ook lokale politiek, de provinciale politiek moet voeden.    

Zo bestaat in de provincie Utrecht de partij U26 gemeenten. Het motto van deze partij is dat men door samen te werken sterker staat: ‘Eenheid in verscheidenheid’. Deze provinciale partij is opgericht in december 2018. Hierbij staat de eigen identiteit van de lokale partijen voorop. Het werkt als platform dat grensoverschrijdend samenwerkt, er wordt ondersteuning gegeven en kennis met elkaar gedeeld. Natuurlijk zijn er verschillen tussen de partijen, maar zeker veel overeenkomsten.   
Ook de provincie Flevoland heeft zo’n platform: Sterk Lokaal Flevoland. Sterk Lokaal Flevoland (SLF) is het platform van onafhankelijke lokale partijen in de provincie Flevoland. Onafhankelijke gemeentelijke partijen werken samen, wisselen ideeën uit, vooral die zaken die in het belang van de inwoners zijn en die de gemeentegrens overschrijden.
De provincie Limburg heeft Lokaal-Limburg. De partij is een platform van onafhankelijke lokale partijen. Deze partijen samen geven de lokale politiek in Limburg een krachtige stem in de Provinciale Staten. 

Ook deze partijen in de provincies hebben ruimte nodig op de nationale tv om hun debat te kunnen voeren. En kom dan niet met die smoes dat het lokaal is en dat er lokale debatten zijn voor de lokale tv. Want dat is hetzelfde wanneer de nationale kopstukken moeten opdraven bij lokale verkiezingen. Laat die dan ook thuis en vertrouw op de lokale lijsttrekkers. 

(Bronnen: Rijksoverheid, Lokale Partijen Gelderland, Lokaal Brabant, U26 Gemeenten, Lokaal-Limburg, lelystad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.03.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights