RIJENS NIEUWS – Tussen Tilburg en Breda komt een snelfietsroute. Vanaf eind 2021 is het eerste deel van het snelfietspad, tussen Tilburg en NS Station Gilze en Rijen, aangelegd. Dit deel van de route werd op 30 juni 2022 officieel in gebruik genomen. Dit is het eerste deel van de F58 tussen Breda en Tilburg en is een breed, comfortabel fietspad. 

De opzet is dat de komende jaren de route richting Breda verder wordt aangelegd. Op 9 december 2022 heeft de gemeente Gilze en Rijen het ontwerp bestemmingsplan snelfietsroute F58 Rijen – Breda, het gedeelte tussen Vincent van Goghstraat – N631 gepubliceerd. Het deel tussen Rijen en Breda moet in 2025 gereed zijn. Zo ontstaat er een bijna 24 kilometer lang comfortabel fietspad van hartje Breda naar hartje Tilburg. De route tussen Tilburg naar Breda wordt een comfortabele, veilige, directe route.

Snelfietsroute 
Het ontwerpbestemmingsplan van het tracé van de snelfietsroute langs het spoor tussen de Vincent van Goghstraat en de N631 in Rijen heeft tussen 13 december 2022 en 23 januari 2023 voor 6 weken ter inzage gelegen.

Een snelfietsroute is een route waar men lekker kan doorfietsen. Dit komt omdat het asfalt vlak is en weinig obstakels heeft. Daarbij komt dan nog dat de fietser zoveel mogelijk voorrang heeft en weinig hinder van het andere verkeer. De gemeente gaf in de Nieuwsbrief Spoorzone Rijen # 20 (Januari 2023) hierover aan: “ … Lekker door Rijen dus! … “

De snelfietsroute zal de spoorlijn aan de noordzijde volgen, vanaf de spoorweg Vincent van Goghstraat. Dit zal aan de kant van de Vincent van Goghstraat zijn langs de spoorlijn Breda – Tilburg richting de Oosterhoutseweg (N631). Uit verkennende haalbaarheidsstudies in het gebied is gebleken om de route aan deze (noord) zijde aan te leggen. De aansluiting aan de westzijde is reeds mogelijk gemaakt door het vastgestelde bestemmingsplan ‘N631 onderdoorgang spoor Rijen”.
De provincie Noord-Brabant vervangt de spooroverweg bij de Vijf Eiken door een onderdoorgang. Hierdoor zal de snelfietsroute óver de onderdoorgang N631 gaan en met een boog rond restaurant De Vijf Eiken onder het spoor doorgaan richting de Broodbaan.
De aansluiting aan de oostelijke zijde zou moeten aansluiten op het bestemmingsplan “Stationsomgeving Rijen”. Dit laatste bestemmingsplan heeft een stap op de plaats gemaakt, mede gezien dat er nog een beslissing genomen moet worden over hoe de brandweer in Rijen Zuid kan komen, als er bij het station ook een onderdoorgang gaat komen.

Dit betekent dat het traject Tilburg – NS station Rijen in gebruik is genomen, het traject Vincent van Goghstraat – Oosterhoutseweg in beweging gezet gaat worden. Daarentegen is er nog geen definitieve beslissing genomen over het traject tussen het station en de Vincent van Goghstraat.
Voor de snelfietsroute zal de Spoorlaan Noord worden aangepast, zowel naar een fietsroute, als wel doorgetrokken tot aan de N631, waarna de boog om restaurant De Vijf Eiken aangelegd moet worden. Tenslotte zal de Broodbaan geasfalteerd moeten worden of minimaal een traject voor de route, indien de route via de Broodbaan verder zou gaan. Of zou de route dan weer langs de N631 richting de oude Bredaseweg verder worden doorgetrokken? Echter de site Sjees geeft aan, dat de Broodbaan in Rijen verhard zal worden, zodat men comfortabel kan doorfietsen.

Het deel van de Spoorlaan Noord wat hier bedoeld wordt, lijkt gebied van een groot verpakkingsbedrijf te zijn. Tevens zullen net voor de kruising met de Oosterhoutseweg nog wat gebouwen moeten verdwijnen.

(Bronnen: Gemeente Gilze en Rijen, Ruimtelijke Plannen, Officiële bekendmakingen, Nieuwsbrief Spoorzone Rijen, Sjees) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.02.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights