RIJENS NIEUWS – De Oude Rijksweg van Breda naar Tilburg was een historische verbinding tussen beide steden en liep langs de kernen van Dorst, Rijen en Hulten. In het Rijkswegenplan 1932 werd de weg voor het eerst als rijksweg 63 genummerd om bij het Rijkswegenplan 1968 het nummer 58 te krijgen. 

Echter in die dagen was reeds begonnen met de bouw van de (nieuwe) autosnelweg tussen Breda en Tilburg, die in 1971 in gebruik werd genomen. De Oude Rijksweg had niet of nauwelijks meer belang voor het doorgaande verkeer en werd (voor een groot gedeelte) N282. De nieuwe snelweg werd een onderdeel van de rijksweg 58.

De N282
In het begin liep deze weg helemaal door tot aan Tilburg. De gemeente Gilze en Rijen heeft in de jaren ‘90 een groot bedrijventerrein (Bedrijventerrein Haansberg) gerealiseerd. De ontsluiting was op de N282, waardoor het vrachtverkeer op de weg flink toenam. 
Ten oosten van Hulten kwam een ontsluiting van de N282 in 2008 op de N260. Deze laatste maakt een onderdeel uit van de ring Tilburg, daar in 2012 de weg werd verlengd om de wijk Reeshof in Tilburg te ontsluiten.  

Verkeerssituatie verbeteren
De provincie Noord-Brabant wil samen met de gemeente Gilze en Rijen de N282 (Bredaseweg) verbeteren. Dit speelt ter hoogte van Rijen, Hulten en Reeshof. 
Op de aansluitende wegen naar de N282 vanuit Rijen staan dagelijks wachtrijen auto’s om de Bredaseweg op te komen. Bij Hulten is het moeilijk om de weg over te steken. Daarom is besloten tot de reconstructie. De maatregelen die genomen worden zijn nodig om de verkeersoverlast te beperken en de doorstroming te verbeteren. Dit werd door de provincie onder meer gemeld in de Nieuwsbrief N282, Herinrichting Rijen – Hulten (Nr 3, maart 2021).   

In de voorstellen staat onder meer te lezen, dat de N282 vanaf de kruising met de Oosterhoutseweg tot aan de Burgemeester Letschertweg (Tilburg) verbreed zou gaan worden naar 2 x 2 rijstroken. Tevens zou Hulten autoluw gemaakt gaan worden. 

Bomen kappen
De gemeente Gilze en Rijen heeft deze week op haar site aangegeven dat de provincie Noord-Brabant de komende periode bomen gaat kappen. Dit is nodig om de N282 bij Rijen en Hulten te verbreden. Aangezien de provincie een groene omgeving van groot belang vindt, zullen nieuwe bomen terug gaan komen. Ondertussen zijn er al nieuwe bomen geplaatst op 2 plaatsen ten zuidwesten van vliegbasis Gilze en Rijen. Op één stuk grond zijn nieuwe bomen geplant (langs de Raakeindse Kerkweg). Het andere stuk grond is nu grasland en wordt straks kruidenrijk grasland (langs de Broekstraat). Tenslotte verwijdert de provincie bij ’t Blokske een gedeelte van de huidige provinciale weg en plant extra bomen in het bestaande bos.
Ook in de Nieuwsbrief N282 Rijen – Hulten – Reeshof (januari 2023) van de provincie wordt hiernaar verwezen. Vanaf 23 januari wordt een flink aantal bomen gekapt, in verband met de reconstructie van de N282 tussen de Oosterhoutseweg en de Burgemeester Letschertweg. De bomen moeten verdwijnen voor de verbreding van de weg en de veiligheid. Tevens komt er door het kappen een beter zicht voor het verkeer bij op- en afritten. Tenslotte zouden sommige bomen na verbreding van de weg in de zogenoemde ‘obstakelvrije zone’ komen te staan.

(Bronnen: Wegenwiki, gilze-en-rijen.nieuws.nl, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Gilze en Rijen, Nieuwsbrief N282)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.01.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights