PARK21 (© gem Haarlemmermeer FB)

HAARLEMMERMEER – In de gemeente Haarlemmermeer heeft het college voorgesteld om het bestemmingsplan voor PARK21 aan te passen. Hierdoor worden minder grootschalige evenementen mogelijk in het park. Tevens wordt het stikstofplafoind verlaagd. Hiermee wordt de maximale uitstoot van stikstof voor evenementen bedoeld. Het college wil met de maatregelen de leefomgeving in en rond PARK21 beter in evenwicht brengen. 

PARK21
PARK21 is het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Het is een groot park in ontwikkeling met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. Het park zal de komende jaren flink uitgebreid worden, tot wel 1.000 ha groot (ongeveer 1.400 voetbalvelden), waardoor het park bijdraagt aan een beter woon- en leefklimaat in de gemeente. Hierbij wordt samengewerkt met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden. 

Eerder is uitgezocht – voor het bestemmingsplan van PARK21 – hoeveel stikstof er wordt uitgestoten, onder meer door verkeer, aanleg en gebruik van het park. De gemeente heeft op basis van dit verkeersonderzoek bepaald hoeveel stikstof maximaal mag worden uitgestoten. De resultaten zijn vooral van belang voor het aantal en voor het soort evenementen dat mogelijk is op het geplande Park-Evenemententerrein in PARK21. 

Andere uitkomsten
Er zijn 4 beroepen ingesteld bij de Raad van State (RvS) tegen het bestemmingsplan uit 2023. De RvS heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (STAB) daarna over de 4 beroepen om advies gevraagd. STAB heeft voor het geven van advies aan de gemeente Haarlemmermeer vragen gesteld. Naar aanleiding van de vragen zijn de stikstofberekeningen voor het evenemententerrein opnieuw bekeken, wat heeft geleid tot andere uitkomsten. 

Daarna kwam het college met het voorstel om het bestemmingsplan van PARK21 aan te passen, waarbij het stikstofplafond voor evenementen wordt verlaagd. Dit voorstel brengt met zich mee dat er minder stikstof uitgestoten mag worden. Dat betekent tevens dat minder stikstofuitstoot met zich meebrengt dat er minder evenementen per jaar worden toegestaan. Hierbij moet men denken dat vooral het aantal meerdaagse grote festivals sterk omlaag gaat.  
In het oorspronkelijke bestemmingsplan was nog sprake van 3 meerdaagse festivals, 2 eendaagse festivals, 4 grote concerten en 3 kleine concerten. Het nieuwe voorstel spreekt over 1 meerdaags festival, 2 eendaagse festivals, 2 grote concerten en 3 kleine concerten.  

Balans en toekomst 
Volgens wethouder Mariëtte Sedee is het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de toekomst van de leefomgeving. Het voorgestelde bestemmingsplan brengt een betere balans tussen natuur, ontspanning, leefomgeving en de wensen van de mensen die in beroep zijn gegaan. Natuurlijk is het voor anderen jammer dat er minder evenementen georganiseerd kunnen worden. 
De volgende stap is dat de gemeenteraad akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan. Indien de raad instemt, zal het aangepaste plan gepubliceerd worden, waardoor belanghebbenden in beroep kunnen gaan bij de RvS. De gemeente wil het bestemmingsplan voor PARK21 dit jaar nog in werking laten treden. 

(Bronnen: Gemeente Haarlemmermeer, haarlemmermeer.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights