Sproeien glyfosaat (© Pixabay)

EDE – Afgelopen week heeft Extinction Rebellion Nederland (XR) een verrassingsbezoek gebracht aan het kantoor van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in Ede. Hierbij ging het over het advies van de organisatie om glyfosaat als ‘veilig’ aan te merken. XR wil een einde maken aan het gebruik van dit gif en wilde tijdens het bezoek de medewerkers aanspreken op hun verantwoordelijkheid. 

Glyfosaat 
Volgens gegevens zou glyfosaat een organische fosforverbinding zijn die als totaalherbicide zeer ruim wordt toegepast. In de jaren 70 bracht een Amerikaans bedrijf het product onder de naam Roundup op de markt. Aangezien het octrooi in 2000 is verlopen, zijn er nogal producenten die preparaten op basis van glyfosaatzouten op de markt hebben uitgezet. 

Daarnaast staat te lezen dat glyfosaat de syntheseroute van shikiminezuur (stofwisselingsroute) blokkeert. Deze route is van groot belang bij planten voor de synthese van een aantal stoffen, onder meer aromatische aminozuren, naftochinonen en alkaloïden. 

Extinction Rebellion geeft aan dat glyfosaat een levensgevaarlijke stof is voor mens, dier en natuur, waarbij het vaak wordt gebruikt naast huizen en scholen. Ondanks dat er gevaren aan de stof kleven, heeft CTGB  het groene licht gegeven om glyfosaat nog maar eens 7 jaar als ‘veilig’ te gebruiken. 

Toepassing 
Gegevens geven aan dat glyfosaat in de landbouw wordt gebruikt ter bestrijding van eenjarige, breedbladige onkruiden en grassen op akkers. Daarbij komt ook dat de stof snel wordt geïnactiveerd na contact met de meeste bodems.  
Volgens een artikel van National Geographic van november 2023 zou glyfosaat nog eens 10 jaar worden gebruikt in de Europese Unie. 

In een praktijkartikel over ‘Prunus bestrijden, het kan.De aanpak op Landgoed Scherpenzeel’ (artikel van WUR) wordt gesproken over het gebruik van glyfosaat (Roundup). Volgens het artikel remt of stopt glyfosaat de vorming van aminozuren in met name de wortels. Tevens wordt gemeld dat Roundup er voor zorgt dat de bomen snel dood gaan. Hierdoor hoeft men minder vaak terug te komen, wat tijd en kosten bespaart. De opzet is dat men de bomen ringen en de ringen daarna in te smeren met Roundup, waardoor de bomen blijven staan en op stam dood gaan. Dit systeem van ringen en mogelijk insmeren met glyfosaat zal verbreid worden toegepast om Amerikaanse eiken in Nederland uit te roeien.     

Aantasting gezondheid en toxiciteit 
Ondanks het feit dat de EU toestaat dat het gif gebruikt mag worden, wordt er meer en meer bekend van de stof glyfosaat. XR heeft op Instagram laten weten dat glyfosaat in verband wordt gebracht met de ziekte van Parkinson, Alzheimer en andere neurologische aandoeningen. Daarbij is laatst – middels onderzoek – aangetoond dat de stof een kankerverwekkend effect heeft op muizen. Populaties van insecten storten in en water- en bodembronnen zijn vervuild door glyfosaat. 

IARC heeft eerder al gemeld dat glyfosaat mogelijk carcinogeen zou kunnen zijn bij mensen, maar volgens de organisaties Environmental Protection Agency en Europees Chemicaliënagentschap zou de stof niet carcinogeen zijn. Echter is de stof irriterend voor de ogen en voor de huid. Maar het geëmmer over wel of niet carcinogeen is de laatste jaren flink toegenomen.  

Extinction Rebellion meldde dat het CTGB geen maatregelen neemt, ondanks 3 moties over het basisrecht om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Daarnaast negeert het College systematisch gegronde zorgen, ondanks dat er in de VS al miljoenen aan schadevergoeding zijn uitgekeerd.  Bodemonderzoeker Violette Geissen (WUR) heeft laten weten dat ze zich zorgen maakt over het gebruik van de stof en heeft gemeld dat de veerkracht van bijen achteruit gaat bij contact met glyfosaat. Bij mensen kan glyfosaat het microbioom in de darmen aantasten. 

(Bronnen: Extinction Rebellion (Instagram), Wikipedia, Nationaal Graphic, CTGB, Natuurmonumenten, WUR)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights