Kleverbergh (© Kleverbergh FB)

BERG EN DAL – Donderdag 4 juli is de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces van de gemeente Berg en Dal. Op de agenda van de gemeenteraad staat het punt “Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Landgoed de Kleverbergh’”. Op zich is niets vreemd aan het agendapunt, waren het niet dat het landgoed in het dorp Erlecom ligt, op de locatie Erlecomsedam 18a. 

Erlecom en Ellecom 
Als men gaat neuzen in de provincie Gelderland komt men de beide plaatsen Erlecom en Ellecom tegen, waarbij Erlecom in de gemeente Berg en Dal ligt en Ellecom in de gemeente Rheden. 
Erlecom (in de gemeente Berg en Dal) is een klein gehucht met zo’n 150 inwoners met in de buurt de kernen Ooij en Leuth. Daarnaast is Ellecom een van de 7 dorpen in de gemeente Rheden en een van de oudste dorpen van de Veluwe met ruim 1.000 inwoners. 

Landgoed De Kleverbergh
De gemeente Berg en Dal wil met het bestemmingsplan Landgoed De Kleverbergh maximaal 21 ecologische woningen bouwen op de locatie Erlecomsedam 18a in Erlecom. De bedoeling is dat het een uniek landgoed wordt met ruimte voor biologische landbouw, natuurontwikkeling en kleinschalig lokaal en sociaal ondernemerschap. 
Om dit te kunnen realiseren wordt een groot gedeelte van de bestaande manege gesloopt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen, waarna 10 zienswijzen zijn ontvangen. Tijdens de vergadering wordt de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. 

De voormalige manege Kleverbergh wordt door de vereniging Leven met het Land ontwikkeld tot een duurzaam landgoed, met 21 ecologische woningen, biologische landbouw en natuurontwikkeling. De vereniging en de gemeente hebben op 24 juni de overeenkomst hiervoor getekend. Volgens de gegevens van de gemeente is het manegeterrein verouderd en staat al langere tijd grotendeels leeg. Door de herontwikkeling van het terrein worden 21 ecologische nieuwbouwwoningen mogelijk gemaakt, woningen van natuurlijke en circulaire materialen. Daarbij gaat Voedselgaard Het Kleverland lokaal groentepakketten aanbieden die geteeld zijn op het landgoed. 

Daarnaast staan op de Kleverbergh gebouwen die een cultuurhistorische waarde hebben. Hierbij valt te denken aan de haaghut en de locomotievenloods. Bij de ontwikkeling van het terrein gaat de gemeente onderzoeken hoe de gebouwen een functie kunnen krijgen op het landgoed. 
Volgens wethouder Alex ten Westeneind zal de herontwikkeling van het terrein een maatschappelijke en ecologische meerwaarde voor Erlecom en voor de gemeente opleveren.   

Op het terrein komen nieuwe woningen en er komt ruimte voor duurzame bedrijvigheid en activiteiten. Berg en Dal zoekt hierbij verbinding met het bestaande dorp, zoals via de Voedselgaard. Natuurlijk is er ook gemeenschapszin en verbinding tussen de bewoners van het landgoed. De inwoners beheren het landgoed en organiseren samen voorzieningen. Op deze manier wil de gemeente een leefbaar en toekomstbestendig nieuw wijkje laten ontstaan. Volgens de wethouder kan het college dit soort vernieuwende initiatieven alleen maar toejuichen. 

In de bijlagen van het punt op de agenda zijn 8 bijlagen toegevoegd. Hierin zit onder meer het document “2024-B078 Bijlage 2e Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Landschapsplan”. In het document wordt in hoofdstuk 5 gesproken over ‘Beplanting en Beheer’. Hierin wordt uitleg gegeven wat, hoeveel en waar welke soorten worden aangeplant en hoe de verschillende landschappen / natuurgebieden worden beheerd. Zeer interessant om dit door te nemen. Opvallend – overigens wordt dit vaker gebruikt, onder meer door Natuurmonumenten – is dat alle soorten die aangeplant worden ‘inheems of klimaatadaptief’ zijn. In straattaal betekent dit dat er geen exoten of andere bomen en struiken uit het buitenland worden geplant, zoals de Amerikaanse Eik. 

(Bronnen: Gemeenteraad Berg en Dal, Wikipedia, Kleverbergh, Gemeente Berg en Dal, Gemeente Rheden) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights