Artiest impressie Park (© gem Zaanstad)

ZAANSTAD – De gemeente Zaanstad heeft op de gemeentelijke site laten weten dat op meerdere plaatsen in het Burgemeester J. de Boerpark in Assendelft verbeteringen worden aangebracht op het gebied van spelen, sporten, groen, paden en oevers. 

Droog, goed beloopbaar park
Volgens de media zou aan het begin van juli een begin gemaakt worden bij het opknappen van het Burgemeester J. de Boerpark in Assendelft. Aangegeven is dat het een droog, goed beloopbaar park moet worden met goede speel- en sportvoorzieningen, meer groen, betere verlichting en een goede hondenspeelplek. 

De gemeente is van plan om een aantal bomen te kappen die slecht zijn. Tevens geeft de gemeentelijke site onmiddellijk aan dat er meer bomen worden teruggeplant. Ook worden er nieuwe plantvakken aangemaakt. Het park zal worden opgehoogd, waarbij een extra drainage wordt aangelegd. Hierdoor kan het water beter afgevoerd worden. 
De gemeentelijke site meldt dat de paden van asfalt worden, behalve het middenpad, wat van Padvast wordt gemaakt. 

Daarnaast wil de gemeente langs de Delft een ecologische oever aanleggen en waarbij de steiger iets opgeschoven wordt. De voetbalkooi wordt voorzien van geluidloze hekken en nieuw kunstgras. Daarnaast wordt de speelplek geheel vernieuwd en er wordt een opknapbeurt uitgevoerd van de skatebaan en halfpipe. Als laatste zal de hondenspeelplek opgeknapt worden. Volgens de planning zal het groen tijdens het plantseizoen worden aangebracht, in november / december 2024. 

De werkzaamheden zijn begin juli gestart, waarbij de gemeente eigenlijk gehoopt had om in het voorjaar te starten. De voorbereiding heeft meer tijd gevraagd dan verwacht is. Om het gehele project te kunnen afronden, heeft de gemeente ongeveer 3 maanden uitgetrokken. De inwoners en omwonenden worden door de aannemer op de hoogte gehouden over de stand van zaken. 

Het park zal gedeeltelijk bereikbaar zijn en soms helemaal niet, waarvoor de gemeente begrip heeft gevraagd. Paden en fietspaden worden afgesloten, wat begeleid wordt met borden met omleidingsroutes. De tennisvereniging blijft (soms moeilijk) bereikbaar. 

Bomen in het park 
Er zijn vooraf informatieavonden geweest voor omwonenden, belangstellenden en andere inwoners, waarbij veel aandacht werd gevraagd voor de bomen langs de sloot. Op de gemeentelijke site staat overigens een vreemde zin “ … Wij kunnen, volgens het bomenbeleid, helaas niets doen aan gezonde bomen … “ Waarom zou de gemeente iets willen doen aan gezonde bomen? Zo’n zin brengt het gevoel mee dat de bomen de gemeente in de weg staan en dat is weer vreemd te noemen. Bomen staan nooit in de weg, maar kunnen verplaatst worden. Dit laatste wordt overigens niet altijd door de natuurorganisaties gedragen.    

De gemeente geeft verder aan dat enkele bomen in het park gekapt worden, omdat ze een levensverwachting hebben van minder dan 5 jaar. Daarentegen zal de gemeente nieuwe bomen planten. In het Definitief Ontwerp van het Park is sprake van het feit dat het Park als overgang van het dorpslint naar het natuurlijk landschap zal zijn. De beplanting versterkt de structuur van het Park. De entree zal bestaan uit kleurrijke beplanting, met heesters die de voetpaden zullen flankeren. Bij de beplanting is rekening gehouden met onderhoud, robuustheid, jaarrond een aantrekkelijk beeld en biodiversiteit. 

Tevens zullen de nieuw aan te planten de huidige bomenstructuur versterken, waarbij meerdere soorten aangeplant worden om de diversiteit te vergroten. Bomen, heesters en vaste planten zullen een eenheid vormen. De bomen zullen zo geplaatst worden dat ze voor schaduw zorgen zonder belangrijke zichtlijnen te blokkeren. De gekozen bomen houden van natte voeten. Maar namen zijn nergens te vinden, tevens ook niet het aantal te kappen bomen.

(Bronnen: Gemeente Zaanstad, Buitengewoon Zaanstad, zaanstad.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights