Gemeentehuis Gilze en Rijen_1 (© gem Gilze en Rijen)

RIJENS NIEUWS – Enkele dagen geleden kon men lezen dat de gemeente Gilze en Rijen met uitleg kwam over de PFAS vervuiling op de vliegbasis Gilze en Rijen. De uitleg kwam (mogelijk) nadat de gemeenteraad in de raadsvergadering vragen over de vervuiling van de vliegbasis heeft gesteld. 

Raadsvergadering 17 juni 
Tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Gilze en Rijen van 17 juni zijn vragen gesteld door de fractie Gemeentebelang en is een motie ingediend. De motie heeft de naam ‘Acties naar aanleiding van PFAS-verontreiniging vliegbasis’ meegekregen. De woordvoerder van de fractie heeft laten weten dat Gemeentebelang vragen had gesteld en daarna een motie gemaakt en ingediend. De motie is raadsbreed aangenomen. Hierin wordt verzocht om een brief – in overleg met Defensie – om meer duidelijkheid te geven.  

Men verwacht overigens de brief pas eind augustus. Tevens wordt een informatieavond in het 3e kwartaal verwacht. De fractie verwacht dat er dan meer duidelijkheid komt. 
In de motie wordt onder meer verwezen naar het onderzoek van Pointer en dat uit schriftelijke vragen van Gemeentebelang naar voren is gekomen dat de vliegbasis een belangrijke bron is voor de PFAS-vervuiling. Daarnaast is door de fractie ook geconstateerd dat niet duidelijk is wat de mogelijke risico’s zijn voor de volksgezondheid en welke acties zijn ondernomen.   

Daarnaast wordt – refererend naar de gegevens van Pointer – dat de bodemverontreiniging mogelijk rond 2028 al zou verplaatsen richting de hockeyvelden en een appartementencomplex in Rijen. Tenslotte heeft de fractie gewezen op het feit dat Defensie al in 2013 op de hoogte was van de besmetting. 

In de motie worden daarna een aantal zaken overwogen – zo heet dat in een motie – waarbij onder meer wordt gemeld dat de tijd van een vragenuurtje veel te kort is om alle vragen beantwoord te krijgen. Daarnaast wordt ook gemeld dat ondanks de mogelijkheid dat de gemeente niet het bevoegd gezag is, de verontreiniging toch op gemeentelijk grondgebied is. 

In de motie komt daarna het verzoek – wat overigens door de gehele raad is overgenomen – om een aantal zaken geregeld te krijgen. Zo wordt er verzocht om uiterlijk eind augustus een raadsinformatiebrief (RIB) te sturen, waarbij het college onder meer ingaat op zaken als 

  • wanneer de informatie bekend was bij de gemeente 
  • waarom de inwoners niet zijn geïnformeerd 
  • wat is de huidige en mogelijke toekomstige stand van zaken in het kader van de verontreiniging van bodem, oppervlaktewater en grondwater binnen en buiten het gebied van de vliegbasis
  • acute en termijneffecten voor de volksgezondheid 
  • preventiemaatregelen die mogelijk nodig zijn 
  • wie is het bevoegd gezag 

Daarnaast wordt opgeroepen om de communicatie naar de inwoners te verbeteren en zeker de inwoners op de hoogte te houden van de vervuiling. 

In de motie is niets terug te vinden over de vervuiling van de Aalstraatselei in 2022. Het waterschap heeft toen een verhoogde waarde van PFAS in de beek gevonden, 3 maal de norm, maar deze is ook niet naar buiten gebracht. De beek loopt langs de vliegbasis, maar er is geen verbinding gelegd tussen de beide verontreinigingen, omdat daar gewoon niet naar gekeken is.  

(Bron: Gemeente Gilze en Rijen, Gemeenteraad Gilze en Rijen, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 28.06.2024

2 gedachte over “Gemeenteraad Gilze en Rijen vraagt om opheldering”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights