Posbank Masterplan Veluwezoom (© gem Rheden)

RHEDEN – De gemeente Rheden en Natuurmonumenten hebben op hun sites laten weten dat vanaf 1 juli auto’s, motoren en bromfietsen niet meer over de doorgaande wegen op de Posbank mogen rijden. Volgens de gegevens zou de afsluiting gelden voor de periode van 1 juli tot en met 31 augustus en daarna voor de weekenden en feestdagen. 

Masterplan Welkom Veluwezoom 
Volgens de site van de gemeente Rheden zou de afsluiting een volgende stap zijn in de uitvoering van het Masterplan Welkom Veluwezoom. De gemeenteraden van Rheden en Rozendaal hebben dit plan in 2022 vastgesteld, waarbij nauw samengewerkt wordt met Natuurmonumenten. 
Daarnaast geeft Rheden aan dat de afsluiting van de wegen op de Posbank bij zou dragen aan het herstel van de balans tussen natuur, recreatie en leefomgeving. Volgens de gemeente zal de kwetsbare natuur van het Nationale Park beter beschermd worden doordat er minder auto’s en motoren in en door het Park zouden rijden. Op die manier kan de natuur zich beter herstellen. Tevens zorgt vermindering van (groepen) gemotoriseerd verkeer, ook voor minder overlast in de omgeving en omliggende dorpen. 

De Posbank 
In feite is de Posbank een monumentale bank én een theehuis op de Veluwe bij Rheden. Heel vaak wordt het heuvelachtige heidegebied de Posbank genoemd, echter het gebied heet het Herikhuizerveld. De Posbank (de echte bank) is gelegen op 90 meter hoogte in het Nationaal Park Veluwezoom. Aangezien het eerste theehuis De Posbank in 1996 door een brand is verwoest, heeft Natuurmonumenten in 2002 een nieuw theehuis gebouwd: Paviljoen de Posbank.  

En dat is een belangrijk gegeven, daar het theehuis De Posbank van Natuurmonumenten is, net als de omgeving eromheen, met andere woorden, het gehele Nationale Park is eigendom van Natuurmonumenten. Dan is dus de vraag waarom de gemeenteraad van Rheden én die van Rozendaal een plan vaststelt. 

De gemeente Rheden geeft op een andere pagina aan dat er samengewerkt wordt met de gemeente Rozendaal en Natuurmonumenten voor het behoud en versterken van de natuur in het Nationaal Park Veluwezoom. Hierbij wordt aangegeven dat er een evenwicht komt tussen natuur, recreatie en leefbaarheid. Daarna wordt er gesproken over de Posbank, waarbij de natuur onder druk komt te staan door de vele bezoekers. Tevens is deze natuur al kwetsbaar door de hoge stikstofneerslag, verdroging en verstoring.

Des te opvallend is dat er meldingen zijn gedaan over kap van bomen in de Posbank. Op het Landelijk Meldpunt Bomenkap is gesproken over de Posbank. Een fietser heeft laten weten dat hij omgezaagde naaldbomen naast het fietspad heeft gezien. Niet alleen vergeelde en naaldloze bomen die vorig jaar de dupe zijn geworden, maar ook naalddragende groene bomen die dit jaar zijn gekapt.  
De omgezaagde of omgekapte bomen zijn gewoon naast het fietspad terecht gekomen en zijn daar blijven liggen. De bomen zijn niet opgeruimd en dat is zeer vreemd te noemen. Als men beheerder is van een bosgebied als De Posbank en verantwoordelijk is voor een natuur die weer moet opknappen, zorg je er ook goed voor. Dit zouden de uitgangspunten moeten zijn van Masterplan Welkom Veluwezoom. Bomen laat je liggen, als ze zelf zijn omgevallen en daardoor meewerken aan de biodiversiteit. Maar gekapte en omgezaagde bomen moeten onmiddellijk opgeruimd worden. Beter is nog om onderzoek te verrichten naar de status van de bomen en niet omzagen, maar gewoon laten staan. Mochten ze in de weg staan, dan zoekt men een andere plantplaats. 

Tenslotte is het vreemd dat men een kleine 2 maanden de wegen afsluit en in het weekend en feestdagen, waarbij het Paviljoen wel open blijft. Tenslotte moet er wel verdiend worden, ondanks dat de natuur rust nodig heeft. Het is zo tegenstrijdig. 

(Bronnen: Landelijk Meldpunt Bomenkap, Meedenken In Rheden, Natuurmonumenten, Gemeente Rheden, 123 Posbank, Studio Heden)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 28.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights