Luchtfoto NOAD-terrein (© gem Tilburg)

TILBURG – De artikelen over de gebieden met PFAS / PFOS vervuiling duikelen bijna dagelijks over elkaar heen. Heeft Pointer aangegeven dat zo’n 12 gebieden van Defensie ‘besmet’ zijn, waarbij vliegbasis Gilze en Rijen een flinke uitschieter heeft aangetoond, blijken er nog veel meer terreinen te vinden te zijn – en ook in normale woonwijken – waar PFAS in grond en water zou kunnen zitten. 

Mogelijke blunder
Maar ook in een sloot bij de straten Tiber en Regge in Leidschenveen (Den Haag) is een PFOS-overschrijding aangetoond. Hier bleek – uit gegevens van Pointer – dat de waarde 25.000 keer hoger was dan de grenswaarde die het RIVM heeft afgegeven als ‘veilig voor oppervlaktewater’. De sloot ligt wel op het industrieterrein Forepark, maar pal naast een woonwijk. Het Hoogheemraadschap had de meting in 2021 gedaan, maar niet uitgebreid bekendgemaakt. 
Aangezien men de sloot wilde uitbaggeren is er een meting gedaan. Hieruit kwam het resultaat van een ernstig vervuild waterbodemmonster, waarna ook het water is onderzocht, wat ook zwaar was verontreinigd. Daarnaast is men vergeten de bron vast te stellen, waardoor het onderzoek stil kwam te liggen (gegevens uit juli 2023). 

Bij de vliegbasis Gilze en Rijen had het waterschap in 2022 in de beek Aalstraatselei een verhoogde PFOS-waarde gevonden. Ondanks het feit dat de beek langs de vliegbasis loopt, heeft men nooit onderzocht of de waarde van de vliegbasis afkomstig was. Tevens is de uitslag ook hier niet bekendgemaakt.  

NOAD-terrein
In  2019 heeft de gemeente Tilburg het NOAD-terrein aangewezen als een terrein waar bewoners een eigen huis zouden kunnen bouwen. De plannen spreken over de bouw van woningen en de aanleg van een nieuw park, waarbij het bestemmingsplan ondertussen al ter inzage heeft gelegen. 
Echter op de gemeentelijke site staat te lezen dat aan de zuidkant van het gebied sprake is van bodemverontreiniging in het grondwater door de stof PFAS. Hierdoor is het proces van het bestemmingsplan en de gronduitgifte stil komen te liggen. 

Niet duidelijk is wanneer het artikel op de site is geplaatst, maar deze week kwamen de regionale media met de besmetting van het NOAD-terrein. De media melden dat er PFAS is aangetroffen in het grondwater maar het is niet duidelijk waar het vandaan komt. Wel is duidelijk geworden, dat bij de bouw van woningen normaal gesproken geen onderzoek naar PFAS wordt uitgevoerd. Maar op het voormalige voetbalterrein van NOAD heeft een kantine gestaan die in 2022 in brand is gevlogen. Aangezien PFAS in het blusmiddel zou hebben gezeten, is er onderzocht of de stof in de bodem terecht is gekomen. 

Uit het onderzoek is nu gebleken dat PFAS in het grondwater zit aan de zuidkant van het voetbalterrein, maar niet in de grond erboven. Daarom heeft de gemeente laten weten dat de PFAS niet van het bluswater afkomstig is. Ter hoogte van de oude sportkantine zit PFAS in het grondwater. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er in de eerste laag van de grond (0 – 50 cm) geen PFAS zit. Vervolgens komt Tilburg met de opmerking dat de PFAS in het grondwater niet in het bluswater bleek te zitten. 

Op zich is dit een opvallende uitspraak, daar óf de gemeente heeft nog bluswater óf gaat er van uit dat de PFAS zich in de eerste laag heeft moeten zitten. Het is dan wel een probleem, daar men nu niet weet waar de PFAS wél vandaan komt. 
De media geven tevens aan dat in heel Noord-Brabant vergelijkbare onderzoeken worden gedaan, er is sprake van honderden plekken waar gecontroleerd wordt op PFAS-vervuiling. Daarentegen spreekt Pointer van 851 mogelijke PFAS-bronlocaties.  

Het artikel van de regionale media geeft tevens aan dat het hier kan gaan om plaatsen waar vroeger een leerfabriek heeft gezeten, waar verf werd gemaakt of men met schuim een brand heeft geblust. In al dit soort plaatsen kan men PFAS aantreffen. Het is een drukke tijd voor de medewerkers van de provincie, want alle risicoplekken moeten in kaart worden gebracht. Maar zolang er geen resultaat is van de test in het lab op PFAS is niets duidelijk en kan op elke plaats vervuiling worden aangetroffen. 

(Bronnen: Omroep West, Pointer, BN de Stem, BD, Gemeente Tilburg, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 27.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights