Herplanting Lunterseweg februari 2024 (© gem Barneveld)

BARNEVELD – De lokale media kwam enkele dagen terug met het premium artikel – achter de paywall – ‘3.200 bomen onderzocht in gemeente Barneveld, extra geld nodig voor boomonderhoud’. Volgens het artikel zou er sprake zijn van zoveel achterstallig bomenonderhoud in Barneveld, dat er dit jaar zo’n 80.000 euro extra nodig is. 

Boombeheer 
De gemeente Barneveld heeft een pagina ‘Boombeheer’ op haar site, waar uitleg wordt gegeven over hoe de gemeente omgaat met de bomen. De gemeente meldt dat ze verantwoordelijk is voor ongeveer 34.000 bomen in de openbare ruimte. De bomen worden regelmatig gecontroleerd door een externe boomdeskundige, die kijkt of de bomen nog in goede staat zijn en naar de veiligheid van boom en omgeving. Door de controle kunnen problemen op tijd opgelost worden, door in te grijpen of onderhoud te plegen. In 2022 is Barneveld begonnen met een grootschalige inspectie van alle bomen in de openbare ruimte.   

Gezien dit bericht op de gemeentelijke site zou men denken dat Barneveld een goed Boombeheerplan heeft, echter het artikel in de lokale media geeft aan dat er een grote achterstand is op het gebied van bomenonderhoud. Daarom – volgens het artikel – vraagt het college de gemeenteraad om 80.000 euro beschikbaar te stellen. Aangezien de achterstand zo groot is, heeft het college ook verzocht voor meer budget in de komende jaren om de achterstand in te kunnen halen.  

De gemeenteraad had in 2023 een bedrag uitgetrokken om de 34.000 bomen in de openbare ruimte te laten controleren. Het doel van het uitgetrokken bedrag was om inzicht te krijgen in de kwaliteit en status van de bomen. Tevens zou men onderzoeken wat de toekomstverwachting was van de bomen en of er een aangepast onderhoudsplan zou moeten komen. Naar nu blijkt, is het budget niet voldoende geweest. 

Alle bomen in de openbare ruimte van het noordelijk deel van Barneveld zijn in 2023 gecontroleerd. Hierbij heeft de externe boomdeskundige 6.103 bomen bekeken. Bij dit onderzoek bleek dat de levensverwachting van 136 bomen slecht was, waarbij de gemeente voor de grootste 80 bomen een kapvergunning zou aanvragen. Dit werd in februari van dit jaar bekendgemaakt. Het bleek dat de stam van de 80 bomen dikker was dan 25 cm waardoor een kapvergunning nodig was, bij de andere 56 bomen kon het zonder kapvergunning.   

Ook zijn in 2023 de bomen in Terschuur, Zwartebroek en omgeving bekeken. Hier heeft de externe boomdeskundige 3.466 bomen gecontroleerd en bij de controle bleek dat de levensverwachting van 82 van de bomen te slecht was. Ook voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd. Van deze bomen stonden er 79 in het buitengebied en 3 in de bebouwde kom. Een groot gedeelte (49 bomen) zou lijden (hebben geleden) aan essentaksterfte. 

Tevens zijn in 2022 de bomen aan de Lunterseweg in Barneveld gecontroleerd, waarbij 94 bomen zijn bekeken. Hier zou de levensverwachting van 21 bomen slecht zijn. De gemeente heeft toen een kapvergunning verleend voor het kappen van de bomen. Tevens heeft de gemeente aangegeven dat er nieuwe bomen geplant zouden worden om de kap te compenseren. Hiervoor is onderzocht of planten van nieuwe bomen in de directe omgeving van de Lunterseweg of op een andere plaats. Het bleek dat parallel aan de weg ruimte was voor 16 nieuwe bomen en in Veller plaats voor 5 bomen. 

(Bronnen: Barneveldse Krant, barneveld.nieuws.nl, Gemeente Barneveld, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights