BARNEVELD – De gemeente Barneveld is verantwoordelijk voor ongeveer 34.000 bomen die in de openbare ruimte staan. Regelmatig worden de bomen door een externe boomdeskundige gecontroleerd of de bomen nog in goede staat en veilig zijn.  Barneveld is in 2022 begonnen met een grootschalige inspectie van alle bomen in de openbare ruimte. 

Grote waarde voor de samenleving 
Volgens de gemeente Barneveld zijn bomen van grote waarde voor de samenleving. Daarom spant de gemeente zich ook in voor het behoud van bomen en investeert daarnaast in nieuwe bomen. Dit is belangrijk voor de ecologie, biodiversiteit en het klimaat. Bomen vangen fijnstof af en nemen CO2 en stikstof op. Bomen zuiveren de lucht en produceren zuurstof. Tevens zijn bomen belangrijk voor waterhuishouding en bieden een plek aan vogels en andere dieren. Daarnaast – volgens de gemeente – verfraaien bomen de omgeving en bieden ze schaduw en verkoeling. 

De gemeente Barneveld heeft als uitgangspunt om bij het verwijderen van één boom één nieuwe boom te herplanten. Daarbij wil de gemeente zorg dragen voor een duurzame plaats waar nieuwe bomen ook echt goed en lang kunnen groeien. Daarvoor moet er elke keer bekeken worden wat de mogelijkheden zijn. Zo kan het best dat de bomen te dichtbij staan of de plaats niet (meer) geschikt is voor een boom om goed op te kunnen groeien. 

Nieuwbouwwijk De Burgt
In de nieuwbouwwijk De Burgt, deelproject Lanen-Oost, zullen zo’n 104 bomen moeten worden gekapt. De bomen moeten plaats maken voor woningen in een nieuwe woonwijk. Ondertussen heeft de projectontwikkelaar een kapvergunning ingediend bij de gemeente Barneveld. De bouw zal begin volgend jaar starten en er zullen waarschijnlijk zo’n 230 huizen worden gebouwd.  De nieuwe wijk zal gebouwd worden in de hoek Scherpenzeelseweg / Burgemeester Aschofflaan, waar bomen gekapt gaan worden. Tevens voor aanpassingen van de Burgemeester Aschofflaan en de aanleg voor een nieuwe weg.  

Belangrijk is waar nu 104 nieuwe bomen geplant gaan worden. Het plan van de gemeente Barneveld geeft aan dat op dit moment een voorstel ligt voor de aanplant van … 24 bomen in het centrum van Barneveld. In april 2023 is onderzocht of het mogelijk is om bomen te plaatsen in het centrum. Hierna is een voorlopig ontwerp gemaakt, waar men op kon reageren. De definitieve ontwerpen zijn nu klaar en de bomen worden eind 2023 aangeplant. 
Daarnaast wordt de aanplant van … 3 bomen aan de Kampstraat voorbereid. Dit zal gaan gebeuren in combinatie met rioolvervanging en herinrichting van de Kampstraat. 

Bij elkaar opgeteld, lijkt het dat de kap van 104 bomen het resultaat geeft van de aanplant van 27 bomen. Dat lijkt nog niet echt veel op 1 op 1. 

(Bronnen: Gemeente Barneveld, Barneveldse Krant, Regio Online) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 25.07.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights