Bolscherbeek (© Vechtstromen)

GOOR – Deze week – en dat was te volgen op de site van Vitens – heeft de gemeente Hof van Twente laten weten dat Vitens het kookadvies voor inwoners van Goor en omgeving had opgeheven. Dit gebeurde op 21 juni. Hierdoor hoeven de inwoners het drinkwater niet meer 3 minuten te koken voor consumptie. Vitens en de gemeente gaven aan dat het drinkwater weer voldoet aan alle strenge kwaliteitsnormen en dat de inwoners van Goor weer direct water uit de kraan kunnen drinken.  

Lichte verontreiniging 
Vitens had op 16 juni laten weten dat men tijdens reguliere controles een lichte verontreiniging had aangetroffen. Hierna werd geadviseerd om het drinkwater uit de kraan voor consumptie 3 minuten te koken, waardoor elk gezondheidsrisico wordt uitgesloten. Volgens de site van Vitens zou een lichte verontreiniging met enterococcen zijn aangetroffen in een drinkwaterreservoir in Goor. Tevens gaf Vitens aan dat de bacteriën overal in de natuur voorkomen, zoals in sloten en plassen. In de gezondheidszorg wordt meestal aangegeven dat enterococcen normaal in de darmen voorkomen. Daarentegen zou het niet moeten voorkomen in drinkwater. Waarschijnlijk is de verontreiniging ontstaan door de hoge grondwaterstand. Hierdoor is water in enkele winputten gelopen. Daarna heeft de organisatie besloten om de betreffende winputten niet meer te gebruiken totdat uit testen is gebleken dat het water schoon was.   

Verontreiniging 
Een paar dagen eerder gaf de lokale media aan dat in het Twentekanaal verhoogde concentraties van het giftige hexachloorcyclohexaan (HCH) zijn gemeten, gemeld door Rijkswaterstaat. Waterschap Vechtstromen heeft tevens gemeld dat de stof ook in een hoge concentratie in de Bolscherbeek bij Goor is aangetroffen. Daarom is de inlaat vanuit het Twentekanaal door Vechtstromen onmiddellijk gesloten. 

Volgens gegevens in de media heeft Rijkswaterstaat in januari een verhoogde concentratie van HCH (kankerverwekkend) in het Twentekanaal aangetroffen. In mei werden de waterschappen en Vitens geïnformeerd en afgelopen week hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo de verontreiniging openbaar gemaakt. Het heeft 6 maanden geduurd voordat de inwoners van de regio op de hoogte werden gebracht van de kankerverwekkende stof HCH in het water.   

Op de site van Vechtstromen stond op 14 juni een artikel te lezen over de verontreiniging met HCH. Hierbij werd aangegeven dat na metingen in het watersysteem, gebleken is dat er in één van de watergangen een hoge concentratie HCH is aangetroffen. Dit was in de Bolscherbeek (0.039 microgram per liter), de inlaat vanuit het Twentekanaal die nog niet was gesloten. Dit was nog niet gedaan, omdat het achterliggende watersysteem snel droogvalt. Dat is ondertussen wel gedaan. Opvallend in het bericht is dat de Vechtstromen aangeeft dat men de mogelijkheden onderzoekt om “ … eventuele schade te beperken … “   

Waarom de concentratie HCH in het Twentekanaal is verhoogd is niet helemaal duidelijk. Het wordt uitgezocht door Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo, tevens om de concentraties terug te dringen. Volgens de gegevens is het gemiddelde jaargemiddelde 0.02 microgram per liter. De maximale acute waarde is 0,04 microgram per liter.
De meeste achterliggende gebieden zullen door het sluiten van de inlaten nauwelijks hinder ondervinden, behalve de Bolscherbeek. Hier bestaat risico op snelle effecten bij het sluiten van de inlaat. De inwoners hebben het advies gekregen om geen vissen uit de Bolscherbeek te eten en geen honden te laten zwemmen. 

HCH, vaak ook Lindaan genoemd, is schadelijk voor mens en milieu. De stof werd vooral als insecticide gebruikt. HCH is giftig voor waterorganismen, wordt langzaam afgebroken en kan zich opstapelen in de voedselketen. Echter het is sinds 2009 verboden Lindaan te produceren en te gebruiken. Volgens een gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo wordt er gewezen naar het voormalige Stork-terrein, waar voorheen het bestrijdingsmiddel Lindaan werd geproduceerd. Bij die productie kwam HCH vrij, dat al jaren het Twentekanaal inloopt. Nu blijkt dat het in verhoogde concentraties het kanaal inloopt. 

(Bronnen: Vitens, Gemeente Hof van Twente, Vechtstromen, RTV Oost) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.06.2024

2 gedachte over “Kookadvies Goor opgeheven, kanaal en beek hebben HCH-verontreiniging”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights