Oude bomen Stockholmstraat_1 (© gem Zwolle)

ZWOLLE – De gemeente Zwolle heeft veel bijzondere bomen, alleen lijkt het erop dat er verschillen van mening zijn over de hoeveelheid bomen waarom het gaat. In mei van dit jaar gaf de gemeente aan dat Zwolle haar lijst van bijzondere bomen had bijgewerkt. De gemeente heeft 498 bomen aan de lijst toegevoegd, naast bomen die eigendom zijn van bewoners en particulieren. Tevens gaf Zwolle aan 5.767 bijzondere bomen te beheren. 

Bijzondere bomen
Van deze bijna 6.000 bomen, zijn 3.248 bomen die ouder zijn dan 80 jaar. Daarnaast gaf RTV Oost in juni aan dat de gemeente Zwolle ‘haar groene schatten’ opnieuw in kaart heeft gebracht. Bij dit werk zijn meer dan 7.000 unieke bomen – zowel eigendom van de gemeente, als van particulieren – aangemerkt als bijzondere exemplaren. Volgens de media zou dit ongeveer 10 procent van het totale bomenbestand van Zwolle betekenen.

Wethouder Arjan Spaans heeft op de gemeentelijke site laten weten dat bijzondere bomen speciaal zijn, waar goed voor gezorgd moet worden. Tevens mogen ze alleen in uitzonderlijke gevallen gekapt worden. De bomen staan op plaatsen waar ze worden gewaardeerd en de mensen die in de buurt wonen van de bomen, genieten van het groen en zijn er aan gehecht. 

In 2012 heeft Zwolle de laatste keer bijzondere bomen op particuliere grond geïnventariseerd. Samen met de Stichting Zwolle Groenstad is in 2023 weer een inventarisatie gedaan, waarbij nieuwe bijzondere bomen zijn ontdekt. Deze bomen zijn nu aan de lijst toegevoegd. Er is vanuit de Stichting voor elke wijk een groen waarnemer. De waarnemers hebben meegewerkt bij het vinden van de bomen die aan de criteria voldoen.  

In het artikel van RTV Oost is de groenbeheerder van de gemeente Zwolle, Erik Bakker,  aan het woord, die ook het belang van de bijzondere bomen benadrukt. Volgens het artikel zijn de monumentale bomen, waarvan sommige al meer dan 100 jaar oud zijn, niet alleen belangrijk vanwege hun aanblik, maar zeker vanwege de waardevolle natuurlijke ecosystemen die ze ondersteunen. Volgens de heer Bakker zijn de bomen levende monumenten met een onschatbare natuurwaarde. Hierbij bieden ze niet alleen onderdak aan verschillende dieren, maar dragen ook bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het vasthouden van het water.  

De gemeente is van mening dat bomen de stad gezond en prettig maken om in te wonen en te werken. Tevens zijn bijzondere bomen extra belangrijk omdat ze vaak heel oud zijn en goed zichtbaar. Een bijzondere boom in Zwolle is dat pas als hij ouder is dan 50 jaar, goed zichtbaar én nog minstens 10 jaar vitaal blijft. Daarnaast leveren grote bomen een grote bijdrage aan een gezonde leefomgeving, het klimaat en de biodiversiteit.   
De wethouder is dankbaar dat de Stichting de pareltjes heeft gevonden. Door het toevoegen van de bijzondere bomen aan de lijst, wordt erkenning gegeven aan de zorg door de eigenaren.  

Nieuw op de lijst zijn 322 (van de 1.259) bijzondere bomen in particulier bezit. De eigenaren van de bomen zijn om toestemming gevraagd, om de bomen op de lijst te zetten. De gemeente Zwolle heeft een digitale kaart waar men de bijzondere bomen van de stad kan ontdekken.  

Erik Bakker meldt in het artikel van RTV Oost dat met de inventarisatie de bomen in 3 categorieën zijn verdeeld: herinneringsbomen, waardevolle bomen (tussen 50 en 80 jaar oud) en monumentale bomen (meer dan 100 jaar oud). In de laatste 2 categorieën staan meestal vitale, karakteristieke en beeldbepalende bomen. Door deze indeling kan men de bomen beter verzorgen en kunnen de bomen niet zo maar gekapt worden.  

(Bronnen: Gemeente Zwolle, RTV Oost, Kaartviewer) 

Henny A. J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 22.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights