Sluispolderweg Zaandam_1 (© Google Earth zaanstad.nieuws.nl)

ZAANSTAD – Op 18 juni heeft de gemeente Zaanstad de ‘Aanvraag omgevingsvergunning’ (gmb-2024-264978) gepubliceerd, gemeenteblad Zaanstad. Aangegeven wordt dat het college van de stad het verzoek heeft gekregen om 26 bomen te kappen voor de aanleg van een nieuwe fietsroute tussen Zaandam en Amsterdam.  

Kappen van bomen 
Eerder – begin deze maand – werd aangegeven dat er een amendement is ingediend door de fracties van de Partij voor de Dieren en van de ChristenUnie over het Bomenbeleidsplan. De 2 fracties zijn van mening dat bijzondere bomen al vanaf 50 jaar op de Lijst van Beschermde Bomen geplaatst moeten kunnen worden.    

De gemeente Zaanstad heeft op haar gemeentelijke site laten weten dat ze van mening is dat bomen belangrijk zijn en dat de gemeente gesteld is op de bomen. Bomen brengen groen en sfeer in straat of wijk en dragen daarnaast bij aan de ruimtelijke kwaliteit en structuur van de stad. Tevens houden bomen veel water vast, geven schaduw bij hitte en vangen fijnstof af. Daarom zijn bomen klimaatvriendelijk en belangrijk voor de inwoners van Zaanstad. 

Daarnaast is nu een vraag binnengekomen voor de vergunning voor de kap van 26 bomen om een fietspad aan te kunnen leggen. Aan de ene kant is de gemeente van mening dat bomen van groot belang zijn en aan de andere kant kan er een beslissing komen om 26 bomen te kappen om een fietspad aan te leggen. 
De 26 bomen zouden volgens de site zaanstad.nieuws.nl ter hoogte staan van de Sluispolderweg 37 en hierbij zou het gaan om van het Dam tot Damfietspad. Dit zou een fietspad moeten worden tussen Zaandam en Amsterdam. 

Deze week heeft de gemeente Zaanstad laten weten dat ze de aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen, waarbij het gaat om een nieuwe fietsroute tussen de Sluispolderweg (Zaandam) en Toetsenbordweg (Amsterdam). Daarnaast heeft de gemeente ook laten weten dat omwonenden, inwoners en andere belanghebbenden of belangstellenden tegen de aanvraag nog geen bezwaar kunnen maken. Volgens Zaanstad is dat pas mogelijk nadat op de aanvraag is besloten. Dit zal middels een afzonderlijke publicatie bekend worden gemaakt. 

Belangrijk is om dit moment in de gaten te houden en onmiddellijk te reageren. Daarentegen kan wel informatie worden opgevraagd (is ondertussen gebeurd). Zaanstad.nieuws.nl gaf tevens aan dat de aanvraag bekend werd gemaakt, een dag na de publicatie van een ‘Subsidieregeling voor nieuwe bomen op bedrijventerreinen’. Men kan een subsidie aanvragen in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2024. Het totale bedrag van dit project is 80.000 euro en is bedoeld voor bedrijven die het eigen terrein willen vergroenen. Daarbij is ook aangegeven om welke bedrijventerreinen het gaat en dat het niet de bedoeling is dat de bomen weer sneuvelen wanneer er andere huurders komen in de gebouwen op de bedrijventerreinen of bij een of andere verandering in het gebruik van het terrein.  

De kosten van het fietspad zijn ondertussen al opgelopen van zo’n 9 miljoen euro naar ruim 18 miljoen euro. Tevens zijn een aantal fracties in de gemeenteraad van Zaanstad tegen het fietspadenplan, net als de Fietsersbond Zaanstad. 

Er is door de gemeente gemeld dat het in feite gaat om woon-werkverkeer tussen beide plaatsen en om mensen die willen genieten van het water en het groen. Daarnaast zou het moeten helpen om de biodiversiteit van het Noorder IJplas gebied. De gemeente Amsterdam wil in het gebied 3 grote windturbines plaatsen. Een gebied met meer soorten groen, zoals noot- en fruitbomen. 

(Bronnen: Officiële bekendmakingen, zaanstad.nieuws.nl, gemeente Zaanstad, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 21.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights