Bomenbeleidsplan kaart (© gemeente Zaanstad)

ZAANSTAD – De site zaandstad.nieuws.nl heeft gemeld dat de fracties van de Partij voor de Dieren en van de ChristenUnie een amendement hebben ingediend. Hierbij gaat het om het Bomenbeleidsplan. De beide fracties zijn van mening dat bijzondere bomen vanaf 50 jaar op de Lijst van Beschermde Bomen moeten kunnen komen. 

Een halve eeuw is genoeg 
Volgens de huidige regels zou de gemeenteraad moeten goedkeuren wanneer bomen op de lijst komen en dat zijn bomen die een leeftijd hebben van minimaal 60 jaar. Volgens de fracties moet 50 jaar genoeg zijn om een verhoogde cultuurhistorische waarde toe te kennen aan een boom. 

Het schijnt dat er op de bomenlijst van Zaanstad 276 bomen staan. Deze moeten aan stevige criteria voldoen. Zo moet een boom minstens 60 jaar zijn, een goede gezondheid hebben en minimaal één belangrijke functie hebben. 
Bij het laatste punt moet men denken aan onder meer een stedelijke of landschappelijke waarde, cultuurhistorische waarde, natuurwaarde, recreatieve waarde of klimaatwaarde. Volgens de 2 fracties hebben inwoners aangegeven dat er betere bescherming moet komen voor monumentale bomen. 

De fracties van de Partij voor de Dieren en ChristenUnie dragen aan dat door de hoge eisen het aantal bomen erg laag blijft op de lijst. Terwijl inwoners en de natuur laten merken dat oudere bomen juist veel hoger scoren.  

Bomen zijn belangrijk 
De gemeente Zaanstad laat op haar site zien dat ze van mening is dat bomen belangrijk zijn en dat de gemeente gesteld is op de bomen. Bomen brengen groen en sfeer in straat of wijk en dragen daarnaast bij aan de ruimtelijke kwaliteit en structuur van de stad. Tevens houden bomen veel water vast, geven schaduw bij hitte en vangen fijnstof af. Daarom zijn bomen klimaatvriendelijk en belangrijk voor de inwoners van Zaanstad. 
De stad heeft zo’n 60.000 bomen in heel Zaanstad, waarbij de stad de waarde van bomen bepaalt op verschillende niveaus van ouderdom. Zaanstad noemt bomen ouder dan 40 jaar ‘potentieel waardevol’ , bomen die ouder zijn dan 60 jaar ‘waardevol’ en dan zijn er ook monumentale bomen in Zaanstad, die ouder zijn dan 80 jaar. Volgens gegevens van de gemeente zijn er 371 gemeentelijke monumentale bomen en 402 waardevolle bomen. 

Daarnaast geeft de gemeente aan dat men Zaanstad de komende jaren gezonder, groener en duurzamer wil maken. Hierbij is de rol van bomen van groot belang. Ook de gemeente Zaanstad geeft aan dat de gemeente de komende jaren flink zal groeien. Als dit gebeurt, brengt dat met zich mee dat er meer woningen, voorzieningen en wegen op hetzelfde aantal vierkante kilometers moeten komen. De planning is dat er tot 2040 zo’n 20.000 nieuwe woningen bij gaan komen. 
Bomen helpen mee om de gemeente een prettige en gezonde plaats te maken, daar ze de lingen van Zaanstad zijn. Hoe dat gaat gebeuren, is te lezen in het Bomenbeleidsplan, wat is vastgesteld in de raadsvergadering van 18 februari 2021.  

In het plan staat in de Inleiding te lezen, dat de leeftijdsopbouw van het bomenbestand in de gemeente niet homogeen is. Na de Tweede Wereldoorlog waren de meeste bomen verdwenen en in de periode 1945 en 1975 zijn veel bomen geplant, vooral snelgroeiende soorten, zoals populier, wilg en berk. Echter deze bomen hebben – volgens de gemeente – een relatief korte levenscyclus, waardoor na 1975 een groot deel is vervangen door bomen met een langere cyclus (zoals eik, iep, es, plataan en esdoorn). 
In 2009 zijn er zo’n 60.000 publieke bomen geteld. De gemeente heeft een strikte herplantplicht, waardoor het aantal stadsbomen constant gebleven. 

(Bronnen: zaanstad.nieuws.nl, Gemeente Zaanstad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights