Tiny Forest (© IVN)

APELDOORN – Half april kon men lezen dat kinderen in Apeldoorn een brief aan het gemeentebestuur van Apeldoorn hadden gestuurd. De kinderen verzochten om een zogenaamd minibosje – tiny forest – te behouden. Volgens de regionale media zou de gemeente bezig zijn met het afstoten van gemeentelijke panden en terreinen in de stad. 

Tiny Forests 
Op de gemeentelijke site van de gemeente Apeldoorn valt te lezen dat een Tiny Forest een minibosje is en zo groot is als een tennisbaan (zo’n 200 m2). Tevens is er een ontmoetingsplek te vinden en vaak ook een buitenlokaal (van 100 m2). In dit buitenlokaal krijgen de kinderen lessen over de natuur.  Zo’n Tiny Forest is dichtbegroeid en bevat boomsoorten die in de gemeente thuishoren. Tevens is het een prettige plaats voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar zeker ook voor mensen. 
Een minibosje zorgt natuurlijk voor verkoeling op warme dagen en vangt water op tijdens flinke regenbuien. Het eerste Tiny Forest is aangelegd in de wijk Zevenhuizen en daarna zouden er nog een aantal komen, waarbij scholen en buurten het minibosje kunnen adopteren. 

Echter, afgelopen week verscheen er in de regionale media een artikel dat er flink wat mis is gegaan met een van de Tiny Forests. De omwonenden zagen plotseling een graafmachine die van alles uit de grond trok. Daarbij kwam dan ook nog dat het perceel op de lijst stond om verkocht te worden. Het zag er op dat moment niet zo goed uit voor het bosje, maar gelukkig is het goed gekomen en kan men weer zien dat er een Tiny Forest ligt. 

Het minibosje aan de Ravelijn (station Osseveld) kwam maar niet ‘van de grond’, doordat het aanplanten niet lekker liep, het was lastig om goed onderhoud te regelen en de regels werkten ook niet mee. Het bleek dat de scholen niet echt betrokken waren bij het minibosje en de gemeentewerkers zaten met regels, die steeds meer op beperkingen gingen lijken. Door de droogte was de grond keihard, wat slecht was voor jonge, nieuwe boompjes. Daarentegen kon het onkruid rustig haar gang gaan, zoals Perzisch kruiskruid, melde, akkerwinde. Daarnaast stonden de brandnetels zo hoog, dat men daar geen kinderen naar binnen kon sturen. 

Handmatig was het niet meer te redden, dus moest het met grof geweld. Vandaar dat er een graafmachine aan te pas kwam. Men wilde opnieuw beginnen en dat kon maar op 1 manier, helemaal opnieuw beginnen. En dat is gelukt, er is weer een nieuwe Tiny Forest, wat bijna 2 tennisvelden groot is. Er liggen meer boomstammen en een uitgebreid insectenhotel. Maar het zal nog verder uitgebreid worden, zoals boompjes en struiken met plukfruit. De kinderen kunnen weer lessen in de natuur krijgen, lessen over insecten, lessen over de bomen.  

Momenteel wordt onderzocht of een school het minibosje wil adopteren. Tevens wordt er gewerkt aan een plan om ouders en de buurt te betrekken bij het onderhoud. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de andere 3 minibosjes om te komen tot onderhoudsplannen nieuwe fase. De opzet is dat het echte Tiny Forests worden met bomen die echt groot kunnen gaan worden. 
Echter dan komt weer het andere probleem om de hoek kijken, want het terrein aan de Ravelijn wil de gemeente nog steeds verkopen en daar moet de gemeenteraad nog een uitspraak over doen. Maar volgens de initiatiefnemers moet die verkoop er niet meer komen, daar bij de aanleg van de Tiny Forests afgesproken is, dat ze minimaal voor 10 jaar aangelegd zouden worden. 

(Bronnen: Gemeente Apeldoorn, AD, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 11.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights