Bronckhorst uiterwaarden (© gem Bronckhorst)

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst laat weten op haar gemeentelijke pagina dat men een omgevingsvergunning nodig heeft, als men een esdoorn, paardenkastanje, haagbeuk, beuk, es, noot, plataan, populier, eik, grove den, acacia, linde, iep, wilg (geknot), els (geknot) of tamme kastanje wil kappen. Daarbij gaat het om een boom met een stamomtrek van meer dan 95 centimeter op 1.30 meter van het maaiveld. 

Opvallend is dat de gemeenten in Nederland voor het kappen van bomen niet allemaal dezelfde regels volgen. Zo is de stamomtrek op vele plaatsen verschillend en zeker ook de soort bomen en wat voor soort vergunning men moet aanvragen. 
De gemeente Bronckhorst ligt in de provincie Gelderland en in de streek Achterhoek. De gemeente is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem. De gemeente heeft daardoor ook nog 19 dorpen en 28 buurtschappen. 

Boom kappen 
Naast de regels voor het kappen van bomen, heeft de gemeente aangegeven dat als men drastisch gaat snoeien – onder meer door het verwijderen van de kroon uit de boom – dat dit ook onder kappen van bomen valt. Daarnaast is er een vergunning nodig als men een houtwal, houtsingel of hakhoutbosje bestaande uit inheemse soorten afzet. Bronckhorst geeft tevens het advies mee dat men altijd even met de omwonenden moet overleggen of men bezwaar heeft tegen het kappen van de boom. Tevens is het aan te raden om even met de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst te overleggen, daar de gemeente de mening van de Vereniging mee laat wegen. 

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
De Vereniging is opgericht in 1997 en is een vereniging die zich inzet voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente. Hierbij zou het gaan om solitaire bomen, groepen van bomen en karakteristieke lanen die beschermd moeten worden. De site Plaatsengids meldt dat de Vereniging de verstrekte kapvergunningen natrekt, bekijkt of de kap noodzakelijk is of er herplant voorwaarde van de kap is.  

Op de site van de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is laatst een ingezonden brief geplaatst. De brief gaat over het feit dat men kritisch moet blijven op het bomenbeleid van de gemeente. Met een voorbeeld uit Groningen wordt in de brief gekeken naar het beleid van de gemeente Bronckhorst. In het voorbeeld van Groningen ging het over een Ginkgo die moest verdwijnen omdat een naastgelegen pand verbouwd zou worden. Volgens de opdracht hoefde de architect geen rekening te houden met de boom. 

Het advies van de schrijver van de brief is om te zorgen om een zogenaamde BEA-procedure te laten starten. BEA staat voor Bomen Effect Analyse, waardoor zorgvuldig gekeken moet worden naar de bouwplannen en wat de bouw of verbouw voor effecten zal hebben op de boom of bomen in de omgeving. Tevens om te kijken of er een alternatief of meerdere beschikbaar zijn voor de bomen. De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst draagt het idee van BEA al jaren aan. 

Op de gemeentelijke site worden de bomen genoemd waarvoor een vergunning nodig is, maar dat houdt in dat andere waardevolle boomsoorten zonder vergunning gekapt kunnen worden. De Vereniging noemde hierbij onder meer Amberboom, Valse Christusdoorn, Honingboom, Venijnboom (Taxus), Watercipres (Metasequoia), Turkse hazelaar (Corylus) en  Ginkgo. Tevens werd gemeld dat er in het verleden reeds diverse grote bomen in de gemeente zijn verdwenen. Daarnaast geeft de Vereniging aan dat de (verouderde) lijst aangepast moet worden, daar deze te beperkt is, maar ook in strijd is met de prioriteiten die in het Bomenbeleidsplan worden genoemd. Overigens is dit plan ook verouderd. 

(Bronnen: Gemeente Bronckhorst, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, Plaatsengids) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights