Omgehakte boom Stadsdennen november 2023_1 (© KNA)

HARDERWIJK – Gezien het feit dat een nieuw kabinet mogelijk minder aandacht zal schenken aan de bescherming van de natuur en het feit dat Allah (swt) de mens als Khalifa (rentmeester) heeft aangesteld op aarde, zijn we als mens en zeker als moslim verplicht om de natuur in bescherming te nemen, de bomen en het groen de kans te geven om te groeien en te bloeien. 

In Soerah Al-Baqarah (Surah 2, ayat 30) kan men lezen  “En (gedenk) toen jullie Heer tegen de Engelen zei: “Ik zal op de aarde een khalifa aanstellen.”  Maar de mens kan niet doen en laten wat hij wil met de aarde, want Allah (swt) is de eigenaar van de hemelen en de aarde, zoals beschreven in Soerah Al-Imran (Surah 3, ayat 189): “En aan Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde toe en Allah is Almachtig over alle dingen.” 

Khalifa wil zeggen dat men als mens – en zeker als moslim – de verantwoordelijkheid op moet pakken om 1. zichzelf te beschermen (geestelijk als gezondheid), 2. de maatschappij te beschermen, 3. de aarde en alles wat ze oplevert te beschermen (natuur, dieren, energiebronnen). 

De laatste jaren gaat het minder goed met het klimaat en er komt nauwelijks verandering in. Er moet meer gedaan worden aan de bescherming van de aarde, van de natuur om deze over te kunnen dragen aan volgende generaties. Dat betekent onder meer dat er meer aandacht moet gaan naar de bomen en bescherming van de bomen. Het mag niet zo zijn dat bomen zo maar gekapt worden (of per ongeluk gekapt worden) omdat ze ‘in de weg staan’. 
Er moet naar alternatieven gekeken worden om de bomen die er zijn op de aarde, om deze te redden. Ook bomen hebben zorg nodig, daarvoor moeten er meer Groene Mantelzorgers komen. 

De Stichting DIZiN wil hier aan bijdragen en werken aan de bescherming van de bomen. Natuurlijk moet er hier en daar een boom gekapt worden omdat deze mogelijk niet meer te redden is, maar dat moet eerst onderzocht worden en gedocumenteerd.

Hierbij valt te denken aan:

  • samenwerking met andere bomenorganisaties en natuurorganisaties
  • gegevens opvragen bij gemeentelijke en andere organisaties over wat er met bomen gebeurt; hierbij gaat het om onderzoeken naar de status van de bomen, naar de eventuele ziekten van de bomen en een onderzoek als een Bomen Effect Analyse
  • gegevens opvragen bij de gemeenten naar het groenplan, het bomenplan
  • de aanleg van een database om alles vast te leggen over deze zaken
  • de gemeente op het spoor zetten van alternatieven, zoals verplaatsing van bomen, voor te stellen om een hub aan te leggen
  • de procedurele wegen volgen om bomen te redden
  • omwonenden en andere inwoners helpen met nieuws en voorlichting  
  • het nieuws over de verschillende gemeentelijke projecten openbaar maken via het nieuwsportaal Khamakar News Agency
  • de gemeenten overtuigen dat gezonde bomen niet zo maar gekapt kunnen worden
  • de gemeenten adviseren om Groene Kaarten aan te leggen, actueel en actief, waarbij de inwoners kunnen zien waar de bomen en welke bomen staan, hoe oud ze zijn, en wat er mee gaat gebeuren. Dit liefst voor de gehele gemeente en niet alleen voor monumentale bomen


De Stichting gaat hierbij werken met de pagina De Groene Mantelzorger en het mailadres groenemantelzorger@gmail.com  . Via het nieuwsportaal Khamakar News Agency zal het nieuws in het kader van de bovengenoemde zaken kenbaar worden gemaakt.  

(Bron: Persbericht Stichting DIZiN) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 12.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights