Bosonderhoud Landgoed Lievensberg (© gem Bergen op Zoom)

BERGEN OP ZOOM – De gemeente Bergen op Zoom heeft eind december 2023 via de sociale media en op haar site laten weten wat er allemaal aan groot onderhoud in 2024 gedaan moet worden. Volgens de gemeente zou er veel inzet worden gepleegd om de beplantingen up to date te brengen. Veel van de beplantingen zijn komende tijd aan vervanging toe. Er is een flinke lijst op de site te vinden, waarop de geplande werkzaamheden worden genoemd, waarbij ook een aantal bomen gaan verdwijnen. 

Landgoed Lievensberg 
Een van de zaken die niet in de lijst staat, is het onderhoud van het bos op Landgoed Lievensberg. Enkele weken geleden is de gemeente gestart met het markeren van bomen op het Landgoed om later te kappen. Het markeren gaat met verf en zal doorlopen tot het einde van de zomer. Na de bouwvak zal de gemeentelijke bosploeg aan de slag gaan met het omzagen van de bomen, wat mogelijk door zal gaan tot de start van het broedseizoen (medio maart 2025). Daarbij is de gemeente van mening dat het vrijkomende hout – waar mogelijk – een duurzame bestemming zal krijgen. 

Het Landgoed is een oud landgoed met een rijke geschiedenis. Men kan er een landhuis vinden en aangelegde tuinen. Daarnaast is er een deel van het Landgoed dat bestaat uit zandverstuivingen, heide tuinen en dennenbossen. Ondertussen is het park gerenoveerd met kunst, maar zeker ook met veel variatie in bomen en struiken. 

Kleinschalig uitkapsysteem 
Als beheerder van het bos kapt de gemeente niet eenvormig op grote oppervlaktes, maar individuele kap om op deze manier variatie te krijgen en te houden. Er zijn een aantal redenen om af te wegen om te kappen, zoals dode of stervende bomen langs drukke paden (veiligheidsoverwegingen) of een boom die een gewenste boom in zijn ontwikkeling belemmert. 
Een gewenste boom kan een karakteristieke boom zijn of een zeldzame boom of een boom die van waarde is voor de biodiversiteit. 

Daarnaast is de gemeente ook van mening dat een boom die op termijn hoge kwaliteit hout kan leveren, een gewenste boom is. Het kunnen jonge en oude bomen zijn en worden ‘toekomstbomen’ genoemd. Deze krijgen een blauwe verfstip. 
Er worden bomen geveld die ‘gebruikt worden’ als dood hout dat voor veel insecten, schimmels, zoogdieren en vogels van levensbelang is. 

Herplanting 
Bergen op Zoom wil meer variatie krijgen in de gemeentebossen. Hiervoor worden op veel plaatsen boompjes en struiken geplant. Vaak zijn dit soorten die nog niet voorkomen, waardoor de bomen bij kunnen dragen aan een robuust en veerkrachtig bos.  
In het zuidelijk deel van Lievensberg zijn in de winter van 2022 – 2023 veel jonge boompjes geplant. Daar waar het nu nodig is, zullen een aantal bestaande bomen gekapt worden, om de jonge boompjes genoeg ruimte te geven. 
Aan de andere kant van Lievensberg – noordelijk deel – worden in 2025 nieuwe bomen geplant. In de voorbereiding voor deze plant, zal het betekenen dat dit jaar kleine groepjes bomen worden gekapt om plaats te maken voor nieuwe aanplant. 

Bomen kappen 
Op een andere gemeentelijke pagina staat te lezen hoe de gemeente omgaat met het kappen van bomen. De gemeente is van mening dat als er gekapt wordt, daar een goede reden voor is, zoals een zieke boom of onveiligheid voor mens en / of dier. Als er iets gaat gebeuren, zal de boom voorzien worden van een gekleurde stip. 
De gemeente controleert regelmatig de bomen, volgens de Visual Tree Assessment (VTA-methode). Door deze methode krijgt de gemeente een goed beeld van de conditie, stabiliteit en veiligheid van de boom. Dit gebeurt elke 3 tot 5 jaar, maar bij oudere bomen gebeurt het vaker. De resultaten van de VTA-controle worden gebruikt voor het onderhoudsplan. 

(Bronnen: Gemeente Bergen op Zoom, VVV Brabantse Wal) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 11.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights