Mogelijke plaats gekapte boom A.Thijmlaan (© KNA)

HARDERWIJK – Dit keer is er weer een ‘Groene Tocht’ door de wijk uitgevoerd op 17 en 23 april en tevens een kleine controle op 26 april. Deze keer is de kant van de Kiekmure bekeken, in feite het gebied rond Tesselschadelaan, Hofdijkstraat en Alberdingk Thijmlaan. Ook ging het deze keer om het groen – planten, bloemen, gras en bomen – maar er speelde nog een veiligheidsaspect mee.  

Asbest 
In deel VI van De Groene Mantelzorger is al aangegeven welke delen zijn bekeken. Op 20 april kwam daar het artikel ‘Asbest komt nog steeds voor in oudere woningen’ bij. Men kan zich aanmelden om de gemeentelijke berichten via Overheid.nl te ontvangen. In dat geval komen de vergunningen en alle andere belangrijke zaken per mail binnen. Zo kwam er op 5 april een bericht met 4 meldingen voor het verwijderen van asbest binnen; op 19 april 1 melding voor hetzelfde (en dit was aan de Hofdijkstraat) en op vrijdag 26 april wederom 1 melding over hetzelfde onderwerp. 

Nu is het opvallend dat de laatste melding van dezelfde woning was als die van 1 van de 4 op 5 april. Bij controle bleken de nieuwe bewoners al bezig waren om hun nieuwe woning in te ruimen. 
Het andere opvallende in dit dossier, was de melding van 19 april. Volgens de gegevens zou dit een woning in de flat aan de Hofdijkstraat moeten zijn. Dit houdt in dat er dus in meerdere woningen asbest zou kunnen zitten. Daarnaast komt dan nog dat in juni 2022 een brand heeft gewoed in de kelderboxen van dezelfde flat. Nu is de ruimte van kelderboxen juist de ruimte – met leidingen en kleine boxen – waar mogelijk veel asbest zou kunnen zitten. In berichten van de lokale media van die tijd is niet terug te vinden of er asbest is vrijgekomen. De Stentor van 12 juni 2022 wist te melden dat er veel rook is vrijgekomen, maar ook hier niets over asbest.   

In het algemeen wordt asbest brandveilig beschouwd, echter let wel op dat asbest kan branden. Het is een mineraal dat hittebestendig is. Hierdoor is het moeilijk ontvlambaar, zodat het bij normale omstandigheden niet snel vlam zal vatten. Maar als het eenmaal in brand staat, kan het gevaarlijke rook en giftige stoffen produceren.

De Groene Tocht
Deze keer ging de route via De Kiekmure en Tesselschadelaan naar de Van Maerlantlaan. In het tweede deel van de Tesselschadelaan staan nog bomen met aan het einde 2 bomen met een soort boomspiegel. In de straat zijn nogal wat huizen met tuinen met veel tegels. Dit laatste is nog meer in de Van Maerlantlaan, waar de tuinen groter zijn en vaker met tegels. Het trottoir is klein en ongelijk. Dit is gevaarlijk. 
Daarna weer teruggelopen naar het eerste deel van de strook van de Vondellaan en de Hofdijkstraat. Hier ligt slecht onderhouden gras en deze groenstrook – tegenover het Vondelhuys – wordt gebruikt als hondenuitlaatgebied.  Het eerste deel heeft nogal wat bomen en struiken, maar er is geen houtsnipperpad.
De ronde is op 23 april verder afgemaakt, beginnend bij de bushalte. Hier is veel afval te vinden, vooral peuken, ander papierafval en er lag een bal. Het bushokje wordt in de avonduren ook als ‘rooklokaal’ gebruikt. Rond het bushokje staan flink wat bomen, maar er zijn ook veel zandplekken te vinden en de bank is te laag.  

In de Hofdijkstraat zijn perkplaatsen te vinden, waar weinig tot geen gras te vinden is. Er zijn flink wat bomen en struiken in de buurt van de flat te vinden. Verderop in de straat is een speelplaats zoals het er uit zou kunnen / moeten zien. Dit punt zou een voorbeeld kunnen zijn voor andere speelplaatsen. Flink wat speeltoestellen, kruipruimte, boom op de grond. Jammer dat het gras niet overal even goed is onderhouden. Niet duidelijk is geworden of het ook als hondenuitlaatplaats wordt gebruikt. Het parkje heeft een grindpad, wat misschien beter houtsnippers zou kunnen bevatten. Het is mooi slingerend.

Er zijn wat bomen met gras in de spiegels in de straat. Aan het eind van de weg staan weer huizen met grote tuinen en veel tegels. Ook het trottoir is vrij breed en dus veel ruimte voor tegels. Het gebied rond het water van de Guido Gezellelaan bevat veel bomen en veel groen. Jammer dat ook hier het gras weer minder goed is onderhouden. Ook hier is weer een ruimte op het gras dat gebruikt wordt voor het parkeren van auto’s. 
De Guido Gezellelaan en de Alberdingk Thijmlaan hebben veel grote huizen met grote tuinen waar veel tegels liggen. 

Bij de flat van de Alberdingk Thijmlaan lag hout van een omgekapte boom dat net opgeruimd werd. Tevens zijn er veel bomen en struiken, net als bij de andere flat aan de ‘achterzijde’. Bij deze flat lag nogal wat afval, maar ook losse stenen in de hoek. Het gras was gedeeltelijk gemaaid. Daarnaast lag er een paadje van stenen, maar wederom geen houtsnipperpaadje. Het gras is slecht onderhouden en er zijn verschillen in bomen, in soort en leeftijd. 
Bij navraag bij de gemeente over de gekapte boom of bomen, wist men te melden dat de gemeente geen bomen had gekapt. Normaal gesproken moet de gemeente een vergunning geven voor het kappen van een boom. Even later kwam het bericht dat men een particulier bedrijf had gezien die bezig was met bomen. Het bedrijf is gevraagd om een reactie. 

(Bronnen: Harderwijkse Zaken, Gemeente Harderwijk, De Stentor, Onderzoek Asbestinventarisatie, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 26.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights