Asbest (© Pixabay)

HARDERWIJK – In een aantal woningen die voor een bepaalde tijd is gebouwd, kan het voorkomen dat er nog asbest aanwezig is. De gemeente Harderwijk heeft op haar site aangegeven dat asbest schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Aangezien dit een landelijke regel is, is het gebruik en de verwerking van asbest in Nederland sinds 1994 verboden. 

Asbest (volgens RIVM) 
Volgens de site van RIVM (Bilthoven) bestaat asbest uit heel kleine vezeltjes die met het blote oog niet zichtbaar zijn. Bij het inademen van losse asbestvezels kan na lange tijd longkanker, longvlies- of buikvlieskanker ontstaan. Er wordt wel onmiddellijk vermeld dat asbest alleen schadelijk is als men losse vezels inademt. Maar niet duidelijk is hoe schadelijk het inademen is, daar het afhangt van de hoeveelheid asbestvezels die men heeft ingeademd tijdens het leven. Hoe meer asbestvezels die men heeft ingeademd tijdens het leven, hoe groter de kans op het krijgen van kanker door asbest. 

Asbest kan vrijkomen door: 

  • het slopen van asbesthoudend materiaal
  • het bewerken van asbesthoudend materiaal  
  • een brand waarbij asbest vrijkomt 
  • het verwijderen van asbesthoudend materiaal

Vooral voor het laatste punt wordt aangeraden – ook door de gemeente Harderwijk – om asbest te laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Bij organisaties, bedrijven – zoals een woningcorporatie – is het verplicht. Bij kleine hoeveelheden geschroefde asbest golfplaten (tot 35 m2) uit een woonhuis, schuurtje of aanbouw, mag het door de bewoner zelf verwijderd worden en ingeleverd bij het milieupark. 
Bij het zelf verwijderen moet men op een aantal zaken letten. Zo moeten de golfplaten geschroefd zijn (dus niet gespijkerd of gelijmd), waardoor men ze kan verwijderen zonder de platen te beschadigen. Tevens moeten de platen in goede staat zijn (niet kapot of verweerd). Ook hierdoor zullen dan geen asbestvezels vrijkomen bij het verwijderen. Bij twijfel is het van groot belang om een asbestinventarisatie te laten doen. Bij het inleveren moeten de platen goed verpakt zijn.   

Wat niet wordt vermeld is dat men beter meer veiligheid kan volgen, dan minder. Dit houdt in dat men zich beter kan beschermen, onder meer door juiste mondkapjes te gebruiken, zodat men geen vezels kan inademen (als ze toch vrijkomen). De site van PBM Discounter adviseert om bijvoorbeeld een FFP3 masker en een wegwerpoverall te gebruiken. 

Een woningbouwvereniging heeft de plicht om een controle op asbest uit te voeren, op het moment dat mensen uit de huurwoning verhuizen. De vraag is daarbij of men dat ook moet doen bij het renoveren bij een gehele wijk. Daarnaast hoe wordt alles vastgelegd en gebeurt dit bij de gemeente? Houdt de gemeente een asbestdossier bij?

Het Informatiepunt Leefomgeving heeft meer informatie over het verwijderen van asbest.  
Op 4 april zijn 4 meldingen van het toekennen van een vergunning voor het verwijderen van asbest in Stadsdennen bekend gemaakt door de gemeente. Op 18 april kwam daar nog een adres bij. Op het moment dat er een vergunning wordt afgegeven, wil zeggen dat er asbest is gevonden. 
Bij een inspectie in het kader van het project ‘De Groene Mantelzorger’ is bij 2 adressen langs gelopen. Een van de adressen was juist het elektriciteitshuisje waar men bezig was met de vervanging van een zware kabel. Mogelijk dat de gemeente kan aangeven wat er gevonden is op de 5 adressen. 

(Bronnen: Gemeente Harderwijk, Pbm Discounter, Wikipedia, UWoon, RIVM, Informatiepunt Leefomgeving, Omgevingsloket) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek

© Khamakar News Agency / 20.04.2024

2 gedachte over “Asbest komt nog steeds voor in oudere woningen”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights