Plannen Graadt van Roggenweg (© gem Utrecht)

UTRECHT – De gemeente Utrecht gaat samen met eigenaar Athora Netherlands (verzekeraar) onderzoeken of de aansluiting van de kantoorgebouwen aan de Graadt van Roggenweg op het toekomstige Beurskwartier verbeterd kan worden. De opzet is dat er meer groen en voorzieningen gaan komen. Tevens kijkt men naar de mogelijkheid van meer woningen. 

In het plan van de gemeente zal deze strook met alleen maar kantoren ook écht een onderdeel worden van Beurskwartier en de stad met doorgangen richting de Graadt van Roggenweg. 
De gemeenteraad van Utrecht heeft op 2 februari 2023 het bestemmingsplan Lombokplein goedgekeurd. In het plan wordt gesproken over het nieuw inrichten van het Westplein, Leidse Rijn en Graadt van Roggenweg. Hierna heeft het college het Voorlopig Ontwerp op 11 april 2023 goedgekeurd.  

Plan Graadt van Roggenweg
In het plan van 2023 wordt aangegeven dat de Graadt van Roggenweg groener zal gaan worden, waarbij men dacht aan 4 rijen met bomen, heggen langs de trambaan en groene bermen. Tevens zal de nieuwe Graadt van Roggenweg 1 rijbaan krijgen in elke richting, waardoor er meer groen kan komen. Minder ruimte voor het autoverkeer, wat ook nog maar 30 km per uur mag rijden. 
De stoep zal voorzien worden van groene vakken (eilanden) met verschillende planten. Verschillende vakken krijgen verhoogde randen om te zitten. Bestaande bomen blijven staan waar het kan en in de vakken komen nieuwe bomen. Tussen de groene vakken zal ruimte komen voor kinderen om te spelen. 

In het artikel van deze week heeft de gemeente gemeld dat er een overeenkomst is getekend tussen de gemeente Utrecht en Athora Netherlands over de aansluiting van de kantoorgebouwen. Het doel van de overeenkomst is om begin 2025 met een stedenbouwkundig programma van eisen te komen. Namens Athora zal EDGE Technologies optreden als gedelegeerd ontwikkelaar. 
De wethouder Ruimtelijke Ordening, Eelco Eerenberg, heeft laten weten dat hij blij is met de intentie. Het kantorencomplex is een aaneengesloten gebouw en het zou mooi zijn als het een onderdeel van de stad is. Tevens zou het prachtig zijn als men vanuit het koffietentje onder de kantoren en via de nieuwe straat tussen de Graadt van Roggenweg en het Beurskwartier naar het park kan om iets te kunnen eten. 

Daarnaast wordt onderzocht of er woningen voor verschillende doelgroepen aan het gebied toegevoegd kunnen worden. Want ook Utrecht heeft behoefte aan (veel) nieuwe woningen. Voor het gehele gebied moet een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) worden opgesteld, waarin de randvoorwaarden worden opgenomen. Het gehele plan is een grote herontwikkeling en zal in fases plaatsvinden. Dit gebeurt door eerst 2 delen te ontwikkelen en in een latere fase de andere twee gebouwen. 

De wethouder heeft toegezegd dat de omwonenden en andere inwoners bij de plannen worden betrokken. De gemeente heeft de planning om begin 2025 het SPvE ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden. Indien het SPvE goedgekeurd wordt, zou de bouw van de eerste fase eind 2025 kunnen starten. 

(Bronnen: meerdere artikelen Gemeente Utrecht) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 19.04.2024 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights