Huis van de gemeente (© gem Dronten)

DRONTEN – December 2023 werd door de gemeente Dronten over de installatie van het Dronter Toekomstberaad gesproken, dat in maart 2024 zou starten. De gemeente heeft op 8 januari 2024 10.000 brieven gestuurd naar inwoners. De aangeschreven inwoners werden gevraagd om zich aan te melden voor het Toekomstberaad. De brieven zijn gestuurd om de inwoners te laten weten dat de gemeente samen met inwoners een Toekomstvisie Dronten 2050 wil opstellen.

Dronter Toekomstberaad 
De Toekomstvisie Dronten 2050 is van groot belang van alle toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Dronten. Na het aanschrijven en het aanmelden wilde de gemeente ongeveer 100 inwoners loten voor het Toekomstberaad. De opzet van dit beraad is als bij andere gemeenten het Buurtberaad.  
Op 31 januari werd de aanmeldtermijn gesloten en kon de gemeente melden dat ze 439 aanmeldingen heeft ontvangen. Uit de groep zijn dan weer 130 personen benaderd om de inschrijving te bevestigen. Hieruit kwam een groep van ruim 100 inwoners, die op 7 maart kon starten met een Startbijeenkomst en op 2 april een Informatiemarkt.   

Het Dronter Toekomstberaad zal 6 maal bijeen komen om daarbij een visie op te stellen over allerlei thema’s. Hierbij valt te denken aan klimaat, energie, wonen en zorg. Het uitgangspunt is dat het Toekomstberaad na de zomer haar Toekomstvisie Dronten 2050 zal aanbieden aan de gemeenteraad. Deze laatste zal de adviezen als zwaarwegend overnemen. 
In de 1e bijeenkomst ging het met name om elkaar te leren kennen én het proces. Daarnaast werden de 2e en de 3e bijeenkomst gebruikt voor het verstrekken van informatie over behoorlijk wat onderwerpen. Het is de bedoeling dat deze onderwerpen genomen of minstens besproken worden in de Toekomstvisie Dronten 2050. Alle informatie konden de deelnemers gebruiken voor het formuleren van de visie, wat gaat gebeuren in de laatste 3 sessies (in mei en juni). 

Op zaterdag 20 april (de 3e sessie) zijn de deelnemers per touringcar rondgereden door de gemeente (Tour de Dronten). Gezien de grootte van de groep waren 2 bussen nodig, waarbij elke bus voorzien was van een ervaren gids. De gidsen konden van alles vertellen over de gemeente, waarbij het opviel dat mensen die al jaren in Dronten wonen, met nieuwe informatie terug kwamen.  
Duidelijk is geworden dat men niet alleen voor de eigen kern / wijk  / buurt in het Toekomstberaad zit, maar ook voor het buitengebied. Hierbij kan men denken aan Swifterbant, Biddinghuizen en Ketelhaven.  

Op 14 mei en 8 juni zijn 2 werksessies gepland, waarbij alle informatie in groepen worden besproken. De (wettelijke) bestaande kaders zijn in de eerste sessies uitgelegd, die samen met de informatie van de Tour de Dronten moeten leiden tot adviezen die in de Toekomstvisie Dronten 2050 opgenomen moeten worden. 
Het opstellen van alle adviezen gebeurt in kleinere groepen, die dan tijdens de laatste bijeenkomst (op 22 juni) besproken worden. Het voltallige Toekomstberaad zal over de aangeleverde adviezen stemmen. Men heeft afgesproken dat adviezen die meer dan 67 procent of meer stemmen krijgen, opgenomen worden in de uiteindelijke Toekomstvisie Dronten 2050.  Voorstellen die voldoen aan de kaders die vooraf door de gemeenteraad zijn meegegeven, zullen door de raad worden overgenomen. 

(Bronnen: Gemeente Dronten, Flevopost, Lokale Omroep Dronten, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 26.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights