Input van Burgerberaad over Afval (© gem Arnhem)

ARNHEM – Eind januari gaf de gemeente Arnhem aan te starten met het eerste Burgerberaad. In januari zouden de 10.000 inwoners aangeschreven zijn om mee te doen aan het Burgerberaad over Afval. Tevens maakte de gemeente bekend dat besloten was om het niet bij één Burgerberaad te laten. Men kan nu al zeggen dat de langetermijnaanpak in lijn is met de gouden regel “evalueren, leren en herhalen”. 

Burgerberaad over Afval van start
Zaterdag 23 maart werd de eerste van 4 bijeenkomsten van het Arnhemse Burgerberaad over Afval gehouden. Door loting zijn 150 inwoners aangewezen voor het Burgerberaad. Het zal in de komende periode gaan zoeken naar oplossingen voor het verminderen van afval door zowel inwoners, instellingen als bedrijven. Men kan het Burgerberaad zien als een innovatieve manier om de inwoners directer bij de democratie te betrekken. 

In het coalitieakkoord heeft de gemeente beloofd om de inwoners van de stad direct bij het bestuur te betrekken. Wethouder Participatie en Afval, Bob Roelofs, is blij om dit te starten met een zo’n complexe uitdaging als afvalvermindering. Hierbij is het meer dan een gewoon burgerinitiatief. Het Burgerberaad over Afval bepaalt daadwerkelijk de toekomstige agenda van de gemeente en geeft een zwaarwegend advies over afval. Het is een mooie stap voor participatie van de inwoners.  

Het Burgerberaad 
Dit bestaat uit een aantal bijeenkomsten waarin deelnemers in gesprek gaan met elkaar en met experts over afvalbeheer in Arnhem. Alle stemmen kunnen gehoord worden, doordat ervaren gespreksleiders worden ingezet. Het is een interactief proces waarbij de deelnemers de mogelijkheid krijgen om van diverse invalshoeken te kijken naar de vraag om het afval in de stad te verminderen. 
In de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers elkaar leren kennen, zijn ze bijgepraat over het huidige afvalbeleid en zijn idealen en wensen over afval geformuleerd. In een van de volgende sessies zal een gedragswetenschapper vertellen over afvalgedrag.  

Voor het Burgerberaad zijn 10.000 willekeurige inwoners uitgenodigd, waarvan 732 zich hebben aangemeld. Met dit percentage van 7.3 procent ligt het percentage aanmeldingen hoger dan bij veel andere Burgerberaden in Nederland. Uit de groep van 732 zijn 150 deelnemers ingeloot op een manier dat de groep vergelijkbaar is met de daadwerkelijke samenstelling van Arnhem. Hierbij kan gedacht worden aan kenmerken als leeftijd, geslacht, opleiding en wijk. Tussen maart en juni zijn de sessies gepland.  

Het Burgerberaad over Afval zal na afloop van de laatste bijeenkomst in juni zwaarwegende adviezen voor de gemeenteraad formuleren. Het college van B & W zal de adviezen toetsen op juridische en praktische haalbaarheid. Tevens worden de financiële aspecten in kaart gebracht. Het college verwerkt de adviezen die door de toets komen in het nieuwe afvalbeleid. Het stadsbestuur heeft dan nog de mogelijkheid om aanvullende maatregelen voor te stellen in het nieuwe afvalbeleid. 
Het streven van de stad is naar een aanzienlijke reductie van afval per inwoner in 2025 en tevens om in 2050 volledig circulair te zijn. 

(Bronnen: Gemeente Arnhem, Khamakar News Agency 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 05.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights