Burgerberaad Arnhem

ARNHEM – Voor 2024 zijn de eerste Burgerberaden gestart, zoals in Arnhem en Den Bosch. Voor de gemeente Arnhem werden in januari 10.000 inwoners aangeschreven om mee te doen aan het Burgerberaad over afval. Daarnaast is bekend geworden dat Arnhem bij voorbaat besloten heeft om het niet bij één Burgerberaad te laten. Men kan nu al zeggen dat de langetermijnaanpak in lijn is met de gouden regel “evalueren, leren en herhalen”. 

Burgerberaad over afval 
Het eerste Arnhemse Burgerberaad heeft de vraag van de gemeente meegekregen wat de gemeente kan doen om het afval van inwoners, instellingen en bedrijven te verminderen. Het Burgerberaad is een groep van 150 ingelote inwoners die de gemeenteraad gaat helpen bij het bedenken van oplossingen. 
De opzet is dat in een aantal bijeenkomsten de deelnemers van het Burgerberaad in gesprek gaan met elkaar. Hierbij zullen gespreksleiders ervoor zorgen dat iedereen aan het woord kan komen. Bij een bijeenkomst van het Burgerberaad kunnen experts worden uitgenodigd voor meer uitleg en om vragen te beantwoorden. Op deze manier zullen de deelnemers gezamenlijk zoeken naar manieren om het afval te verminderen. 

Door loting wordt deelname bepaald 
Alle inwoners van Arnhem maken evenveel kans om een uitnodiging te krijgen voor het Burgerberaad. De gemeente loot hiervoor 10.000 inwoners van 16 jaar en ouder. Deze willekeurige inwoners krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor het Burgerberaad. Na de aanmelding zal de gemeente de definitieve 150 deelnemers loten voor het Burgerberaad. Hierbij zal rekening worden gehouden met een aantal aspecten, zoals leeftijd, geslacht en uit welke wijk men komt. Hierdoor ontstaat een groep die een goede weergave is van de inwoners van de stad.  
Het kan mogelijk zijn dat de groep die zich aanmeldt, niet alle Arnhemmers zal vertegenwoordigen. In dat geval zal de gemeente zoeken naar inwoners met de achtergrondkenmerken die nog ontbreken.  

Er worden een aantal bijeenkomsten gepland, waarna de laatste bijeenkomst het Burgerberaad adviezen zal afgeven aan de gemeenteraad. Voordat er een uitspraak komt van de raad, zal het college van Burgemeester en Wethouders de adviezen controleren of ze uitgevoerd kunnen worden. Hierbij valt te denken aan of er genoeg financiën zijn, of dat de adviezen uitvoerbaar zijn in het kader van de wet en ze technisch uit te voeren zijn. Na de controle van het college zal de gemeenteraad haar stem uitbrengen over de adviezen. Het Burgerberaad heeft hierdoor direct invloed op de plannen van Arnhem over het verminderen van afval. 

De adviezen van het Burgerberaad worden na de laatste bijeenkomst geplaatst op de site van de gemeente. 

De afgesproken planning is openbaar gemaakt op de site.

  • in januari krijgen 10.000 inwoners een uitnodiging
  • in februari worden de 150 deelnemers geloot
  • in de periode van maart tot juni staan 4 bijeenkomsten van het Burgerberaad gepland
  • in juli zal het Burgerberaad de adviezen overhandigen aan het college
  • in september volgt de toetsing van de adviezen door het college
  • op een latere datum zal de stemming in de gemeenteraad plaatsvinden

(Bronnen: Gemeente Arnhem, Nieuwsbrief Bureau Burgerberaad) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 31.01.2024

Ook te lezen via Arnhemmer Dagblad

2 gedachte over “Burgerberaad Arnhem over Afval”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights