Aanvallen Gaza in beeld

OPINIE – Natuurlijk is de Holocaust een gebeuren in de Nederlandse geschiedenis waar Nederland bij stil moet blijven staan. Laat het duidelijk zijn, Nederland heeft in de Tweede Wereldoorlog haar onderdanen proberen te beschermen. Er waren veel verzetsstrijders die bezig waren om de Duitsers te dwarsbomen. Iedereen heeft het recht in Nederland om de Holocaust te herdenken, net zo als iedereen het recht heeft om dat niet te doen. Dat, meneer Rutte, heet vrijheid. 

Harde woorden
Maar op het moment dat de premier “ … harde woorden over aanval Hamas … “ uitspreekt, spreekt hij niet uit mijn naam. Sterker nog, ik vind het zeer ongepast om op zo’n herdenkingsbijeenkomst wederom te spreken over ‘de aanval van Hamas’. Als men spreekt over de zogenaamde aanval van Hamas op 7 oktober, dan moet men ook spreken over de Nakba en de bezetting vanaf 1948. 
Hoe kan men aan de ene kant doden herdenken tijdens de Holocaustherdenking en aan de andere kant de bezetter steunen in de genocide die nog steeds elke dag plaatsvindt in Gaza?  

Het uitspreken van harde woorden over de zogenoemde aanval van Hamas is een vorm van geen respect tonen van al die Palestijnse doden die vermoord zijn in Gaza, Al Quds en de West Bank. Het is niet te begrijpen dat tijdens de Holocaustherdenking de premier wederom de aanval tegen Hamas inzet. In de media wordt aangegeven dat demissionair premier Rutte harde woorden over Hamas heeft uitgesproken. NOS kwam zelfs met de uitspraak van de premier waarin hij 7 oktober noemde “ … de dag waarop de Joodse wereldgemeenschap voor de zoveelste keer in de geschiedenis werd geconfronteerd met een doelbewuste en geregisseerde moordpartij …
Waarom spreekt de premier dan niet over de doelbewuste en geregisseerde moordpartijen op Palestijnen in 75 jaar bezetting? 

Natuurlijk gaat men zeggen dat ik antisemiet ben, maar mag ik opkomen voor de Palestijnen? Er is nauwelijks iemand die opkomt voor de Palestijnen, die durft te spreken over de bezetting van 75 jaar en de kapitale blunder van de Balfour-verklaring. Volgens sites als Wikipedia betekent antisemitisme in feite de discriminerende en racistische behandeling van mensen op basis van een vermeende etniciteit. Iedereen gebruikt (echter) het woord in de context van ‘Jodenhaat’. 
Belangrijk voor mij is het opkomen voor de Palestijnen, het lijden van de Palestijnen en alles wat de Palestijnen wordt aangedaan. En wat daarin van groot belang is – en dat zegt hier in het westen nauwelijks iemand – is dat de oorlog tegen Gaza en de Palestijnen niet op 7 oktober 2023 is begonnen maar 75 jaar geleden. 

Maar daarover hoort men de premier niet, vak K niet en het grootste deel van de Tweede Kamer niet. Men zegt niets over de Nakba – de Holocaust of Catastrofe – als het gaat over de Palestijnen.  
Nee, ondertussen spreekt de premier van Nederland harde woorden over Hamas en over “ … een doelbewuste en geregisseerde moordpartij … “ Hoe denkt de demissionaire premier over de slachtpartijen op de Palestijnen die al voortduren vanaf 1947 -1948?  Is dat ook een doelbewuste en geregisseerde moordpartij? Wel, meneer de premier, dat zijn vele slachtingen geweest die tot op de dag van vandaag nog doorlopen. Dagelijks – ondanks uitspraken van het Internationaal Gerechtshof – worden nog Palestijnen gedood en niet alleen in Gaza maar ook op de West Bank. Het westen en met name Nederland doet niets aan de genocide in Gaza, niets tegen het van de kaart vegen van Palestina. Nederland doet niet eens mee met de stemmingen in de VN. Nee, Nederland volgt alleen de rest van de westerse wereld, als het gaat om de voedselvoorzieningen van de Palestijnen in Gaza, de kop om te draaien. 

Tijdens de Holocaustherdenking is de premier van mening dat we niet om “ …  7 oktober heen … “ kunnen en “ … Met gijzeling, verkrachting, verminking als de meest smerige wapens om angst en terreur te zaaien … “ Zoals vaker is benoemd door de verschillende buitenlandse media, is dat nog steeds niet alles duidelijk is van 7 oktober en dat er door de bezetter van Palestina leugens de wereld in zijn geholpen en nog steeds. Er is nog steeds niets bewezen, alleen dat Hamas verzetsstrijders hun openluchtgevangenis eindelijk open hebben gekregen. 
Maar datgene wat daarna de bezetter heeft uitgevoerd richting de bewoners van Gaza – en de rest van Palestina, wat overigens al vanaf 1947 aan de gang is – daar horen we de premier niet over. Het compleet bombarderen van Gaza, zelfs de infrastructuur is naar de knoppen geholpen door de vrienden van het westen. En de teller aan Palestijnse doden is ondertussen al tot boven de 27.000 gekomen. Dit alles behoort tot de smerigste wapens om angst en terreur te zaaien. Sterker nog, om het Palestijnse volk uit te roeien. 

En de bezetter zoekt nog meer smoestunnels om hun onbeschofte, inhumane en sadistische bombardementen uit te kunnen voeren. En Nederland blijft deze woeste barbaarse methoden steunen, want de bezetter is nog niet klaar en Hamas is nog niet verslaan, zoals in de politiek te horen is. 
Middle East Eye heeft vandaag laten weten dat door de westerse pogingen om de humanitaire hulp af te remmen, Unrwa de waarschuwing heeft afgegeven dat ze per februari geen geld meer zal hebben. Een woordvoerder van de organisatie heeft gezegd, dat als de financiering niet wordt hervat, Unrwa haar diensten en activiteiten in de hele regio na eind februari niet meer kan voortzetten.

Ook in dit verhaal zijn de westerse landen getrapt in de leugen van de bezetter van Palestina. Het is gewoon opvallend te noemen dat die bezetter, nauwelijks 2 dagen na de voorlopige uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, is gekomen met de onbewezen beschuldigingen van 12 medewerkers van Unrwa. De informatie – volgens de Electronic Intifada – is de informatie die verstrekt is door de binnenlandse spionagedienst van de bezetter, Shin Bet en de militaire inlichtingendienst. Daarbij komt dan nog dat de bezetter een verschrikkelijke hekel heeft aan Unrwa, heeft de voormalig UN-functionaris, Craig Mokhiber, gemeld. De organisatie vertegenwoordigt een reddingslijn, die de bezetter weerhoudt het burgerleven in Gaza volledig te vernietigen. De organisatie Unrwa is een bedreiging voor het etno-nationalistische plan van de bezetter voor het bezette gebied. 

De organisatie Unrwa is al jarenlang bezig met hulp aan Palestijnen en Palestijnse vluchtelingen in Palestina, Libanon en Jordanië. De organisatie is opgericht na de Nakba, in 1949 om gezondheidszorg, onderwijs en humanitaire hulp te bieden aan Palestijnen in Gaza, de bezette West Bank, Jordanië, Syrië en Libanon. Unrwa heeft zo’n 30.000 werknemers in dienst, waarvan 13.000 in de Gazastrook. Hierdoor is het de tweede grootste werkgever in de belegerde enclave, na Hamas.

Maar doordat het westen blind vaart op het leugenkompas van de bezetter – want veel van de uitspraken zijn door vele media aangemerkt als leugens – is weer een stap meer gezet in de hulp voor de genocide van de Palestijnen. Er is geen water, geen voedsel, geen brandstof en er zijn zelfs berichten dat men brood maakt van diervoeding. 

(Bronnen: NOS, De Volkskrant, Wikipedia, Middle East Eye, RTL Nieuws, The Electronic Intifada)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 29.01.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights