NIJVERDAL – Staatsbosbeheer is op maandag 4 september begonnen met de kap van bomen in een gebied van 50 hectare groot. Het gebied ligt in het westelijk deel van een Natura 2000-gebied in de provincie Overijssel. Staatsbosbeheer is van mening dat de bomen gekapt moeten worden zodat de heide uitgebreid kan worden. 

Illegale boskap
Volgens de Stichting NatuurAlert is het een ‘illegale’ boskap, daar er geen rekening wordt gehouden met beschermde reptielen in het gebied. Los van het feit dat het mogelijk een nobele gedachte is om de korhoen meer ruimte te bieden, maar de kap brengt wel onaanvaardbare natuurschade met zich mee. Daarom had de Stichting de provincie opgeroepen om de bomenkap (voorlopig) te stoppen. De provincie had laten weten de brief van de Stichting te bestuderen en te bespreken, maar dat dit wel enige tijd kon duren. 

Stichting NatuurAlert – met onder meer activisten, juristen, politici en deskundigen op het gebied van natuurbeheer – was van mening dat men te laat was ingelicht. Daarom was de provincie opgeroepen om de kap voor zo’n 6 weken stil te leggen. In deze periode zou men beschermde reptielen kunnen vangen om ze elders weer uit te kunnen zetten. 
De reactie van de provincie was voor de Stichting een reactie als ‘geen gehoor geven aan de oproep’.  

NatuurAlert had al aangegeven naar de rechter te stappen. Woensdag is een formeel handhavingsverzoek binnengekomen bij de provincie en dus moet Overijssel een besluit nemen. Volgens de woordvoerder van de gedeputeerde natuur en landbouw is bevestigd dat het handhavingsverzoek is binnengekomen, dat de provincie deze in behandeling zal nemen en met een besluit zal komen. Echter gedurende de behandeling zal de kap van bomen niet worden stilgelegd. 

In de Provinciale Staten zijn al schriftelijke vragen gesteld over de kap van bomen door JA21 en BBB aan het college. 
NatuurAlert heeft eerder gemeld dat de provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten behoorlijk wat steken hebben laten vallen. Hieronder valt onder meer dat omwonenden en natuurorganisaties erg laat en onvolledig zijn geïnformeerd. 

Op de site van de provincie Overijssel is een artikel te vinden over het project. De provincie schrijft dat de Sallandse Heuvelrug – met zo’n 53 vierkante kilometer – het grootste droge heidegebied van West-Europa is. Tevens wordt het gebied steeds droger en zuurder. De Sallandse Heuvelrug geraakt ook steeds meer versnipperd, zonder natuurlijke verbindingen met andere gebieden. Hierdoor zal het aantal plant- en diersoorten afnemen. Gemeld wordt dat soorten als de zilveren maan, de wulp en de korhoen het moeilijk hebben.  

Daarom wil de provincie de heide uitbreiden. Dat wordt gedaan door bos te kappen op 3 plekken, waardoor de verbinding tussen heide en omliggend landschap wordt hersteld. Planten en dieren krijgen daardoor meer ruimte en kunnen dieren naar plaatsen waar ze veel voedsel kunnen vinden. Voor de bomen die in Natura 2000-gebieden worden gekapt, worden ergens anders bomen geplant. 
Ook op de site van de Sallandse Heuvelrug is een artikel te vinden over het project. De provincie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer zullen de komende jaren in Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug werken aan het herstel en uitbreiding van de heide. Dit is nodig om er voor te zorgen dat de rijkdom aan plant- en diersoorten op de droge heide behouden blijft en versterkt wordt.  

(Bronnen: ANP, RD, Provincie Overijssel, Sallandse Heuvelrug) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.09.2023

2 gedachte over “Stichting NatuurAlert dient handhavingsverzoek in”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights