RAALTE – Op 29 augustus heeft het college – middels een aanbiedingsbrief – de Zomernota 2023 aangeboden aan de gemeenteraad van de gemeente Raalte. Het onderwerp was ‘Vaststelling Zomernota 2023’. Het college biedt de Zomernota 2023 aan om aan te geven wat de stand van zaken is over het eerste halfjaar 2023. 

Met de Zomernota wil het college aangeven wat er gebeurd is, wat er gebeurt en wat er nog moet gebeuren in de gemeente. Hierbij horen de plannen en de financiën. Het resultaat, financieel gezien, van de Zomernota 2023 laat een positief resultaat zien voor het jaar 2023, maar vooral een negatief beeld voor de jaren daarna. De gemeenteraad bespreekt op 21 september de Zomernota 2023.    

Programma 2
Een van de genoemde programma’s in de Zomernota is Programma 2 ‘Integraal beheer en openbare ruimte’. Voor dit programma is het maatschappelijk doel beschreven als dat het college een goede kwaliteit van de openbare ruimte wil houden en verbeteren. Men wil de gebieden met een grote onderhouds- en vervangingsopgave toekomstbestendig maken. 

Verderop in het programma worden een aantal doelen uitgelegd en de acties die daarbij horen. Doel nummer 3 gaat over het werk dat het college wil doen aan de lange termijn aanpak voor het fysieke domein om te komen tot toekomstbestendige leefbare dorpen en wijken.  
Hierbij wordt actie 3.3 aangegeven en het college komt met een zeer opvallende opmerking. In de afgelopen 2 jaar is duidelijk geworden – door inspecties en verbeterde data – dat het aantal gemeentelijke bomen geen 48.000 bomen is, maar 68.000 bomen. Volgens de gemeente Raalte komt de stijging door het (extra) betrekken van de bomen in bosplantsoen binnen de bebouwde kom en de bomen langs de weg buiten de bebouwde kom. Voor deze bomen heeft de gemeente een zorgplicht als deze op gemeentegrond staan. 

In juli van dit jaar had de gemeente Raalte een artikel geplaatst over Boomdeeldagen. Hiermee kunnen inwoners in het buitengebied bomen en plantmateriaal aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs. Onder meer deelt de gemeente in de winter bomen en bosplantsoenplanten uit aan inwoners tegen 25 procent van de totale kosten. De rest betaalt provincie en gemeente. Men wil door middel van de actie zorgen dat de inwoners de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur versterken.  

In de Zomernota 2023 wordt door het college gemeld dat de gemiddelde prijs voor het onderhoud per boom in de afgelopen jaren behoorlijk is gestegen. Door de marktontwikkelingen is het beschikbare krediet voor het achterstallig onderhoud van de bomen niet voldoende en daarom is 280.000 euro extra nodig. Tevens wordt aangegeven dat door de ontwikkelingen – zoals toename gemeentelijke bomen en prijsstijgingen – het jaarlijkse budget niet toereikend is. Het college wil in 2024 met meer duidelijkheid komen. 

Naast het feit dat er nogal wat achterstallig onderhoud van de bomen is, wordt in dit programmapunt gesproken over bedragen die nodig zijn voor de lonen van de mensen. Het extra budget van 280.000 euro is nodig om de achterstallige snoeiwerkzaamheden uit te laten voeren in 2023 en 2024. 
In de gemeenteraad heeft Gemeentebelangen Raalte vragen gesteld waarom de 20.000 nooit eerder zijn opgemerkt. Volgens het college ligt het aan betere data en registratie dat de onbekende bomen plotseling bekend zijn geworden. Deze bomen zijn de afgelopen tijd niet of nauwelijks gesnoeid. Tevens heeft Gemeentebelangen Raalte naar de stand van zaken gevraagd naar de snoeiachterstand. Het college heeft daarop gemeld dat 70 procent van de achterstand in het buitengebied is weggewerkt.

(Bronnen: AD, Salland 1, Gemeente Raalte, Zomernota 2023) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 21.09.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights