KAMPEN – De gemeente Kampen geeft aan dat het scheiden van het afval in de gemeente Kampen best goed gaat, maar het kan natuurlijk altijd beter. Dat is de conclusie die getrokken is uit de Grondstoffenmonitor 20222 van ROVA. ROVA is het bedrijf dat voor de gemeente de afvalverwerking doet. 

Afval scheiden 
Afval goed scheiden is niet alleen beter voor het milieu omdat het leidt tot hergebruik, maar is ook interessant voor ieders portemonnee. Maar volgens de gemeente valt hier nog wel winst te behalen.  
Restafval en herbruikbare grondstoffen als GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval) en PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons) worden in de gemeente Kampen goed gescheiden. De hoeveelheid restafval is 57 kilo per inwoner, daarentegen in vergelijkbare gemeenten waar het zo’n 137 kilo per inwoner is. 

De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen zoals PMD, gaat echter langzaam achteruit. Dit gebeurt terwijl de acceptatie-eisen bij de verwerkers strenger worden.De gemeente geeft daarom aan dat men goed moet opletten, wat bij het PMD kan en wat restafval is. Als ingezameld PMD door ROVA wordt afgekeurd, zal uiteindelijk de afvalstoffenheffing omhoog gaan. Daarom het advies: beter scheiden loont dus! 

Afvalstoffenheffing 
In Kampen ligt de gemiddelde afvalstoffenheffing op dit moment ver onder het landelijk gemiddelde: 221 euro tegen 291 euro per huishouden. Het tevredenheidscijfer wat inwoners van Kampen geven over hoe het afval wordt ingezameld en opgehaald, is gestegen van 7,32 naar 7,57. Deze cijfers komen uit het onderzoek van ROVA. Verbeterpunten zijn bijvoorbeeld de netheid van de directe omgeving van de restafval- en glascontainers. 

Andere aandachtsgebieden Afval 
De gemeente Kampen is druk bezig met het op de juiste manier scheiden van afval. Daarnaast heeft de gemeente Kampen de Peukenbrigade® Kampen de opdracht gegeven om in de zomermaanden de strijd aan te gaan met de peuken in het centrum van de stad.  

Een ander aandachtsgebied is het zwerfafval. Op de site van de gemeente staat hier een artikel over te lezen. Als afval ergens belandt waar het niet thuishoort, wordt dit zwerfafval genoemd. Zwerfafval is slecht voor natuur, dier en mens en zorgt voor veel ergernis. Tevens trekt het ongedierte aan en kost het opruimen veel geld.  

Zwerfafval kan voorkomen worden, waarbij onderwijs en de aanpak van zogenaamde hotspots in de winkelcentra van groot belang zijn. Daarom worden er gastlessen gegeven over zwerfafval aan leerlingen van de basisscholen. Het doel is om ze bewust te maken van zwerfafval. Het gezegde is namelijk ‘Jong geleerd, is oud gedaan’. Tevens worden jongeren, bedrijven en ondernemers samengebracht bij de aanpak van het zwerfafval probleem in winkelcentra.  

In de gemeente Kampen zijn er al diverse initiatieven om zwerfafval op te ruimen, zoals bijvoorbeeld Supporter van Schoon, Schone Rivieren, Kampen Schoon en schoonmaakacties van het IVN en het Ichthus College. De gemeente Kampen faciliteert alle vrijwilligers en initiatieven die zich inzetten voor een schonere gemeente.

(Bronnen: Gemeente Kampen, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.08.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights