HARDERWIJK – In 2022 was het zo dat wijkcentrum De Kiekmure in financiële problemen zou zitten. Door het benodige geld beschikbaar te stellen – en achteraf goed te laten keuren door de gemeenteraad – heeft het college op dat moment het wijkcentrum gered. Even later moest de Stichting MFC Harderwijk weer aankloppen bij de gemeente. 

Vertrouwen opzeggen 
Ondertussen is in mei jl. het vertrouwen door de gemeente opgezegd. Hierdoor heeft het bestuur van de Stichting doen besluiten om af te treden. Maandag 8 mei was er nog een gesprek tussen het College en het bestuur van de Stichting. Dit kwam nadat de gemeente het vertrouwen had opgezegd. Maar uit het gesprek kwam geen groen licht om samen door te gaan en is de samenwerking definitief tot een einde gekomen.

Transformatie Kiekmure  
In de gemeenteraad van april hebben de fracties van PvdA, GroenLinks, VVD en Gemeentebelang inzicht gevraagd in de rol van het ambtelijke apparaat en het college. Hierbij ging het om de onderzoekskosten die uitgegeven zijn voor de transformatie van De Kiekmure. Tevens werden toen al vragen gesteld over de aankoop van De Kiekmure en de hogere exploitatiekosten voor De Roef.  
Het College had aan de raad voorgesteld om de kosten voor het onderzoek – uitgevoerd door het bestuur van De Kiekmure – voor rekening van de gemeente te nemen. 

Ontmoetingscentrum De Kiekmure is in 2016 gebouwd voor de bewoners van de wijk Stadsdennen. De opzet was om elkaar te ontmoeten én ruimte te kunnen huren. Echter, het bleek dat het gebouw minder toegankelijk was en dus was een andere aanpak nodig. Het ‘ontmoeten’ gebeurde te weinig. Daarom moest het gebouw getransformeerd worden naar een toegankelijke ‘huiskamer’. Dit was bedoeld voor ontmoeten, welzijn en zorg op basis van Positieve Gezondheid. Dit is ook gebeurd met wijkcentrum De Roef. 

Stand van zaken 
Eind mei kwam daar de volgende stap bij en wel dat de gemeente De Kiekmure weer terugkoopt. Op de agenda van de gemeenteraad van 1 juni stonden een aantal zaken uit dit dossier op de agenda, zoals ‘Onderzoekskosten transformatie De Kiekmure’ (agendapunt 14 met veel documenten) en ‘Overname locatie De Kiekmure’ (agendapunt 15) en ‘Budgetsubsidie exploitatie De Roef’ (agendapunt 16). 
In het voorstel van het College wordt aan de raad voorgesteld om in te stemmen met de aankoop van de grond met opstal van Tesselschadelaan 1, Harderwijk (De Kiekmure).   

Gezien de artikelen in de lokale media, was voor de vergadering al bekend dat de fracties in de raad in zouden kunnen stemmen met het terugkopen van De Kiekmure. Daarnaast zou de raad ook akkoord – voor de vergadering aangegeven – kunnen gaan met het beschikbaar stellen van een exploitatiesubsidie van 496.000 euro aan De Roef. In de gemeenteraad is het laatste punt niet behandeld en doorgeschoven naar een volgende raadsvergadering.  
Het bedrag zou pas beschikbaar worden gesteld op het moment dat er een nieuw bestuur voor de Stichting MFC is aangetreden. 

In de vergadering is agendapunt 16 doorgeschoven naar een volgende vergadering. Tijdens de behandeling van punt 15 – de overname van de locatie – was er geen fractie die iets wilde toevoegen en is het voorstel aangenomen zonder stemming. 

(Bronnen: Harderwijker Courant, Institute for Positive Health, Gemeente Harderwijk, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights