ZWOLLE – Het nieuwe afvalbeleid van de gemeente Zwolle heeft ondertussen 2 zaken opgeleverd. De inwoners van de gemeente produceren sinds 1 januari beduidend minder restafval. Echter, aan de andere kant komt het steeds vaker voor dat er afval op straat terechtkomt. Het beleid bestaat uit het beter scheiden van de afvalstromen. 

Afvalberg geslonken 
De gemeente Zwolle kan vol trots melden dat sinds de start van het tarief op restafval, de afvalberg in Zwolle flink is geslonken. In het eerste kwartaal van 2023 hebben de inwoners van Zwolle 365.000 zakken restafval minder weggegooid vergeleken met dezelfde periode van 2022. Volgens de gemeente betekent dit dat er ruim 2.5 miljoen kilo minder restafval richting de verbrandingsoven gaat. 
Daarnaast wordt er meer gerecycled wat eerst restafval was. De hoeveelheid gescheiden gft, papier en pmd nam toe. Maar aan de andere kant zijn er meer dan 1.000 bijplaatsingen geteld. 

In het eerste kwartaal van 2022 gooiden de inwoners gemiddeld 43 kilo restafval weg. Dit is in het eerste kwartaal van 2023 gedaald tot 23 kilo per persoon. Volgens wethouder Paul Guldemond worden hierdoor grote stappen naar een duurzame toekomst gezet. 
De gemeente had relatief veel afval in vergelijking met andere gemeenten. In 2022 was dit nog 164 kg per persoon. Door het tarief op restafval worden inwoners aangemoedigd om het afval beter te scheiden. Hierdoor kan er beter gerecycled worden om nieuwe producten te maken. De wethouder meldt dat door dit systeem minder restafval overblijft dat tegen hogere kosten verbrand moet worden.  

Bewuster omgaan met het afval 
Daarnaast neemt ook de absolute hoeveelheid afval in de gemeente af. Gemeenten met eenzelfde systeem hebben dit ook geconstateerd. De inwoners gaan bewuster om met hun afval. Dit komt door de maatregelen van de afgelopen jaren, zoals het tarief op restafval, het beperken van het gratis wegbrengen van grofvuil. Tevens brengt het systeem mee dat voorkomen wordt dat mensen en bedrijven van buiten, in Zwolle het afval weggooien.    

Het eerste kwartaal 2023 gaf wel aan dat er steeds meer afval naast de containers kwam te liggen. De wethouder is van mening dat er nog inwoners zijn, die moeten wennen aan het nieuwe systeem. De gemeente let op wanneer zoiets gebeurt en gaat daarbij de stappen na. Het zou onwil kunnen zijn maar ook onwetendheid en daarbij wil niemand de eigen buurt vervuilen.  
Andere gemeenten hebben aangegeven dat de stijging van het afval naast de containers van tijdelijke aard is. De cijfers dalen momenteel naar het niveau van voor de invoering van het tarief op restafval. Inwoners melden als men zoiets ziet, zodat gemeente en ROVA gerichte acties kunnen ondernemen. Hierbij valt te denken aan handhaving en controle, extra uitleg, opschoonactie of containeraanpassing. 

Daarbij komt dat het systeem steeds verbeterd wordt, door gemeente en ROVA. Zo wordt er vaker het oud papier in de binnenstad opgehaald. Tevens zijn er meer en grotere containers voor luiers en incontinentiemateriaal geplaatst. Daarnaast worden op verschillende plaatsen de open gft-containers vervangen voor containers met toegangscontrole.
De gemeente biedt hulp aan mensen die het nodig hebben, zoals mensen met een beperking die het afval niet zelf weg kunnen brengen. Iedereen kan daarnaast een afspraak maken met de afvalcoaches. De wethouder is van mening dat de gemeente op deze manier steeds dichterbij komen tot een volledig hergebruik en een Zwolle zonder afval. 

(Bronnen: Gemeente Zwolle, De Stentor)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 03.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights