ALMERE – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf, heeft aan de initiatiefnemers van de vrije middelbare school in Almere toestemming gegeven. Zodoende kan men een jaar na de aanvraag verder met de vrije school. Op papier zou de school al klaar zijn. Vanaf september 2024 wil de school de eerste leerlingen welkom heten.  

Werknaam Waldorf Almere 
De school zal Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Almere worden, die het onderwijs zal verzorgen voor mavo, havo en vwo. Gestart wordt met de havo en er worden zo’n 50 leerlingen voor het eerste jaar verwacht. De voorlopige werknaam is Waldorf Almere.
De initiatiefnemers zien het als een bijzondere en verantwoordelijke taak om de kinderen te begeleiden van kind tot jong volwassene. Het halen van een diploma is een poot waar de school op staat, naast de andere poot en dat is de persoonlijke ontwikkeling. Een vrije school streeft naar gelijke ontwikkeling van hoofd, hart en handen.   

De initiatiefnemers hebben gemeld dat er nog veel moet gebeuren, onder meer moet het financiële plaatje nog rond gemaakt worden. Het lijkt erop dat de financiële steun van de overheid pas vanaf mei 2024 zal vrij komen. Dit zal een uitdaging worden, daar er nu al zaken zijn, die direct geld kosten. Hierbij valt te denken aan huisvesting, inrichting, het zoeken naar genoeg personeel en een ict-systeem op te zetten. De school is nu hard op zoek naar de juiste mensen. Mensen die mee willen werken aan het opzetten van de school. Daarbij is alle hulp van harte welkom, zoals mensen die kennis hebben over de social media en marketing, maar ook bestuurders en docenten. 

Vrijeschoolonderwijs doet beroep op het denken, naast beroep op het gevoel, de wil en het praktisch denken van de leerlingen. Hiervoor zijn zaken in het leerplan met elkaar verbonden zoals intellectuele, sociale, kunstzinnige en praktische vorming. 
De school zal ingericht worden met onder meer periodeonderwijs. Dit betekent dat het geen kant en klare lessen zijn maar waar de leerlingen hun eigen lesboeken samenstellen. Mede hierdoor wordt het denken gestimuleerd en worden het gevoelsleven en de wil aangesproken. Dit zal zeker ook concentratie, wilskracht en creativiteit om zich in te leven van de leerlingen vergen. 
Belangrijk voor een vrije school is het sociale element. Zo worden de klassen gezien als sociale oefenplaatsen. Hier kunnen de leerlingen gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsgevoel ervaren en oefenen. Interesse voor de verscheidenheid aan culturen en culturele achtergronden wordt opgewekt. Belangrijk hierbij is dat de leerlingen geleerd wordt respectvol om te gaan met elkaar en met de medemens.   

In Almere bestaat de wens voor een middelbare vrijeschool al jaren. Daarnaast heeft de stad een vrije school voor basisschoolkinderen. Deze school groeit snel. Maar er moet meer keuze zijn voor alle leerlingen, waarbij Almere groot genoeg is voor een vrije middelbare school. 
Deze middelbare school wil tevens een regiofunctie invullen voor leerlingen uit de (wijde) omgeving. Ondertussen is in Lelystad ook een vrijeschool gestart.  

Vrijeschoolonderwijs streeft naar gelijke ontwikkeling van hoofd, hart en handen. Hierbij is het streven om de kinderen te begeleiden naar vrije mensen. Vrije mensen die zich vanuit eigen kracht kunnen verbinden met zichzelf, met de medemens, met de natuur en met de maatschappij. 

(Bronnen: Almere deze week, Omroep Flevoland, Waldorf Almere) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 07.06.2023

Oook te lezen op ONS Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights