Armoede

TILBURG – De Hogeschool van Amsterdam (HvA) gaat middels het onderzoek ‘Gezin en geld’ onderzoek doen naar wat er zou gebeuren als de gemeente extra geld gaat geven aan gezinnen met een bijstandsuitkering en wanneer de gezinnen zelf kunnen bepalen waar dit geld aan uitgegeven wordt. Het onderzoek is een initiatief van de Stichting Kansfonds en FNO. 

Gezin en geld 
De gemeente Tilburg heeft aangegeven dit onderzoek te steunen en wordt daarmee de tweede gemeente die dat doet. Zaanstad was de eerste gemeente. Hier loopt ondertussen al een proef. Voor Tilburg zal de start in het voorjaar 2024 liggen.   
De HvA zal onderzoek doen bij gezinnen met een bijstandsuitkering met minimaal één thuiswonend kind. Een deel van de groep zal 2 jaar lang elke maand een extra bedrag krijgen van 150 euro. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden om mee te doen en ook geen tegenprestaties. Dat betekent dat de maandelijkse extra bijdrage geen gevolgen heeft voor de uitkering, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of andere regelingen voor minima. Gezinnen die mee kunnen doen, ontvangen een bericht van de gemeente en de HvA.  
De extra bijdragen en vergoedingen voor de gezinnen in de gemeente Tilburg die meedoen, worden betaald door FNO Samen Kansrijk en Gezond. 

Onderzoek 
De Hogeschool van Amsterdam zal middels vragenlijsten en gesprekken onderzoeken wat het effect van het extra geld op de gezinnen zal zijn. Zo wordt gemonitord wat voor effect het zal hebben op het mentale, fysieke en sociale welzijn, op de (arbeids)participatie van de ouders en de schoolprestaties van de kinderen.
De HvA zal dezelfde vragen stellen aan de groep gezinnen die geen extra geld krijgt. Hierdoor kan men de effecten vergelijken en onderzoeken. Volgens de wethouder van Bestaanszekerheid in de gemeente Tilburg, Esmah Lahlah, bestaan er vele vragen over dit onderwerp. 

Tevens hebben mensen die moeten rondkomen met een laag inkomen, vaker last van stress, gezondheidsklachten en minder vertrouwen in de toekomst. De gemeente Tilburg wil de inwoners zo goed mogelijk ondersteunen om minder stress te ervaren en om zich gezonder en gelukkiger te voelen.
Hierbij is een belangrijke vraag of geld hierbij zou helpen. Zou meer geld geld, minder stress geven? Leidt minder geldstress tot meer rust in de gezinnen en meer kansen? 

Volgens de wethouder zou de uitkomst van het onderzoek de gemeente Tilburg én de overheid belangrijke inzichten kunnen geven. Tevens heeft de HvA laten weten dat uit verschillende internationale studies is gebleken dat het werkt. Meer financiële armslag zou een direct positief effect hebben op alle levensterreinen.     

Armoede moet doorbroken worden
In Nederland is de armoedeproblematiek groot te noemen, die door de energiecrisis en inflatie ook steeds groter wordt. Middels het onderzoek willen Kansfonds, HvA, FNO en gemeenten nieuwe kennis ontwikkelen. Men wil komen tot duurzame oplossingen voor mensen die rond moeten komen met een kleine beurs of met weinig geld. De programmaleider van Kansfonds, Bas Pieck, is zeer verheugd dat er een tweede gemeente is gekomen die lef heeft om mee te doen aan het onderzoek. De organisatie is van mening dat het tijd is voor een andere kijk op het vraagstuk van armoede. De nieuwe kijk moet uitgaan van vertrouwen, van een positief mensbeeld en van inzet op bestaanszekerheid.  

Niet vermeld is wat de criteria zijn om wel of niet in de onderzoeksgroep te komen en wat er gebeurt met het maandelikse bedrag van 150 euro na het onderzoek. 

(Bronnen: HvA, Gemeente.nu (+ Nieuwsbrief), Gemeente Tilburg, NOS) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights