NIEUWEGEIN – In januari 2023 hebben de fracties van CDA, Ieders Belang en D66 een motie ingediend over ‘Wat te doen met het Nijpelsplantsoen’. Hierbij werd aangegeven dat het college van plan was een intentieovereenkomst te tekenen met Woonin over de renovatie van 3 van de 4 flats aan het Nijpelsplantsoen, de sloop van 1 flat en de nieuwbouw van nieuwe sociale en middeldure huurwoningen. 

Nijpelsplantsoen flats 
Volgens de 3 fracties is de technische staat van de 4 flats vergelijkbaar en daarom zouden alle 4 op een hoogwaardige wijze gerenoveerd kunnen worden. De voorloper van Woonin, Mitros, heeft in 2020 laten weten dat de woningen dateren van 1972 en dat er mogelijk kleine scheurtjes hier en daar te vinden zouden zijn. 
Juni 2020 hebben bewoners laten weten dat ze zich onveilig voelden, daar er honderden stutpalen de galerijen ondersteunen. Dit is vanwege de betonrot in de draagbalken. 

In de jaren eind ‘70 waren het flinke, ruime flats, die bij velen woonplezier gaven. Een flat bestond uit een grote zitkamer, drie slaapkamers, een flinke douche en een flinke keuken. De galerijen en de balkons waren daarentegen wat beperkter. 
Ruim 40 jaar later is het woonplezier bij de bewoners verdwenen, daar het onderhoud tijden lang is uitgesteld of naar een volgende datum doorgeschoven. Dit heeft geresulteerd in het feit dat balkons en galerijen gestut moesten gaan worden. Een aantal bewoners heeft geconstateerd dat, sinds de bouwstempels er staan, ‘opeens’ scheuren in de muren van sommige appartementen zijn gekomen. 
In 2009 heeft Mitros al gemeld de flats te willen slopen, maar dat ging niet door, doordat er niet genoeg draagvlak was onder de bewoners. Toen is er een beperkte renovatie ingezet, zodat de woningen weer 15 jaar ‘mee konden’.     

Sloop en Renovatie 
De gemeente Nieuwegein meldde in 2022 dat de 4 flats aan het Nijpelsplantsoen verouderd zijn. De gemeente en woningcorporatie Woonin hebben daarover vele gesprekken gevoerd en zijn daarom met een plan gekomen. In het plan wordt voorgesteld om 1 flat te slopen en de 3 andere flats groot onderhoud te geven. Nadat de sloop van 1 flat is uitgevoerd, kunnen op de plaats zo’n 160 nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Tevens zal op het kavel naast de flats 40 nieuwe huurwoningen worden gebouwd. Door dit plan werken de partijen aan een duurzaam, leefbaar Nijpelsplantsoen. Tevens komen er op deze manier extra woningen voor woningzoekenden. 

Woonin sluit hierbij aan en meldt dat de kwaliteit van 270 bestaande woningen (Nijpelsplantsoen 91 tot en met 360) wordt verbeterd. Dit betekent een beter energielabel en een betere isolatie. De woningen van flat 1 (Nijpelsplantsoen 1 tot en met 90) worden gesloopt en daar komen 160 woningen voor terug.   
Volgens de gemeente Nieuwegein zal ‘groot onderhoud’ betekenen dat in grote lijnen de flats een nieuwe galerij krijgen. Dit zou inhouden dat de constructieve problemen opgelost worden en dat de flats een nieuw aanzicht krijgen.    

In april kwam RTV Utrecht met een artikel naar aanleiding van een interview met de directievoorzitter van Woonin. Het blijkt een mega-renovatie te zijn met een prijskaartje van zo’n 100 miljoen euro. Dit komt onder meer doordat de gevels en galerijen van de 3 flats die blijven staan, compleet moeten worden vervangen. Dit zal zo’n slordige 150.000 euro per woning gaan kosten. Als het goed is, zouden de appartementen weer een generatie mee kunnen. Maar ondertussen moeten er wel bij het ‘groot onderhoud’ zo’n 900 bewoners een andere woning tijdelijk vinden of krijgen. 

De motie van de 3 fracties heeft het college opgeroepen om te onderzoeken of flat 1 ook ‘groot onderhoud’ zou kunnen krijgen. Bij stemming over de motie, bleek dat CDA (3 zetels) en D66 (3 zetels)  vóór waren. Ieders Belang (1 zetel) en Stadspartij Nuwegein(1) hebben zich onthouden van het uitbrengen van een stem. De andere fracties waren tegen (25 zetels). 

(Bronnen: nieuwegein.nieuws.nl, De Digitale Stad Nieuwegein, Gemeente Nieuwegein, Gemeenteraad Nieuwegein, Woonin, RTV Utrecht)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 09.06.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights