GILZE EN RIJEN – Ondertussen is het het nog steeds behelpen met de steun die van hier en daar moet komen. En dan gaat het over een open en transparante overheid. Maar dat schijnt ‘vroeger’ ook al zo te zijn geweest. Zo kwam er in de jaren 60 en 70 een roep om meer openheid en openbaarheid in de besturen van de gemeente.   

Deze opmerking staat te lezen in het boek ‘Rijen. Ontstaan, Groei, Ontwikkeling’.  In hetzelfde boek staat tevens te lezen, dat in de jaren onder meer werd gewerkt aan de uitbreiding in zuidelijke richting.  Hiervoor werd gewerkt aan een plan voor het gebied ten zuiden van de spoorlijn, aansluitend op en ter afronding van de ‘militaire wijk’. De Kampstraat werd in één adem genoemd met de Militaire Wijk, wat overigens in mijn tijd een totaal andere belevenis was. Het waren twee aparte wijken.
De gemeente Gilze en Rijen had de 10 woningen van de Siedlung / Kampstraat als ‘oorlogsbuit’ gekocht en laten verbouwen tot 21 woongelegenheden voor de verhuur. 

Volgens ‘het nieuwe plan’ (tekst van het boek) zouden deze 21 woningen gesloopt worden om plaats te maken voor 60 bungalows en andere woningen. Een deel van de politiek was tegen, maar volgens het college was handhaving niet mogelijk wegens de ‘onvolkomenheden’. Er was een uitbreidingsplan, wat meermalen werd herzien, waardoor de realisering van het plan elke keer werd opgeschoven tot de jaren 90.  
Voor de meeste straten werd per 1 januari 1949 een officiële naam ingevoerd, echter voor de Kampstraat was dat reeds veel eerder gebeurd. 
De uitbreiding in zuidelijke richting was een uitvloeisel van het eerste uitbreidingsplan van 1935. Dit plan kwam later weer terug, maar werd toen verworpen omdat er geen plaats voor het gemeentehuis in Rijen in het plan was opgenomen. 
In 1931 was de mogelijkheid geschapen om aan uitbreidingsplannen bestuurskracht te geven, wat in 1934 resulteerde in een plan voor stedenbouwkundige ontwikkeling van Rijen. Er werd een gedetailleerd plan opgesteld dat de gemeenteraad in 1935 goed heeft gekeurd. In dit plan zou de zuidelijke uitbreiding in gang gezet moeten worden, maar werd vertraagd door de ‘positie’ van het gemeentehuis.

De media gaf op 11 februari 1971 aan dat de dag daarvoor burgemeester Krol in de gemeenteraad had gemeld dat er een saneringsplan zou komen voor de kom (centrum) van Gilze. Dit werd gemeld na het voorstel van het college om een aantal onbewoonbare woningen aan te kopen. Nadat het plan afgerond was, zou het gestuurd worden naar Gedeputeerde Staten om subsidie te verkrijgen. 
In die zelfde raadsvergadering heeft de gemeenteraad een aantal voorbereidingsbesluiten goedgekeurd, onder meer ‘de omgeving van de Kampstraat’. 

En zo’n 7 jaar later (21 juli 1978) weet de media te melden dat de huizen van de Kampstraat gesloopt mochten worden. Het artikel geeft aan dat de woningen van de Kampstraat plaats moeten maken voor bungalows. Het opvallende in het geheel was dat de gemeente Gilze en Rijen aan de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Jonkheer Beelaerts van Blokland, toestemming heeft gevraagd en in het gelijk werd gesteld. Door deze interventie van de minister werd de sloop van de huizen van de Kampstraat in werking gezet. Weg elke vorm van Cultureel Erfgoed, weg elke bescherming van de geschiedenis van een deel van de gemeente Gilze en Rijen. 

Het artikel weet nog wel even fijntjes te melden dat er een einde was gekomen aan een slepende affaire van bijna 10 jaar. In eerste instantie was het de bedoeling dat de woningen opgeknapt zouden worden. De wijk was onderdeel van het bestemmingsplan De Grote Spie.  
Aangezien de gemeente van mening was dat opknappen te duur was, was veel eerder besloten om de woningen te slopen en te vervangen door dure bungalows. 
Volgens de juristen van de Juridische EHBO was de sloop in strijd met het algemeen belang. Dit was gekoppeld aan de woningnood en tevens zou het gaan om goede woningen met een aanvaardbare huur. 
De minister was echter van mening dat het algemeen belang niet in het geding was en dat de gemeente voor vervangende woonruimte zou zorgen en een verhuispremie. 

(Bronnen: Boek ‘Rijen. Ontstaan, Groei, Ontwikkeling’, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 02.06.2023

Foto’s © Heemkring Molenheide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights