Kampstraat 2 (© Brabants Erfgoed)

GILZE EN RIJEN – Het wordt er nog steeds niet duidelijk op wat er allemaal gespeeld heeft om de huizen te slopen en alles wat er daarvoor is gebeurd. Enige tijd geleden is een Woo-verzoek gedaan bij de gemeente Gilze en Rijen. Dat is afgewezen en daartegen is nu beroep ingesteld om toch de juiste gegevens boven tafel te krijgen, van de gemeente. 

Woo-verzoek 
In het Woo-verzoek is specifiek gevraagd naar de volgende informatie: 

 • Documenten uit de periode 1946 tot en met 1976 inzake de aankoop en onteigening van woningen in de Kampstraat (de oude Siedlung);
 • Documenten uit de periode 1946 tot en met 1976 inzake de onteigening van het perceel van P. Sluyters te Rijen;
 • Documenten inzake de ontruiming van woningen aan de Kampstraat en het raadsbesluit van 17-3-1975 waarin de ontruimingsvergoeding is toegekend;
 • Documenten uit de periode 1974 tot en met 1981 inzake de sloop van 4 blokken in de Kampstraat;
 • Documenten uit de periode 1951 tot en met 1976 inzake:
  o De exploitatieopzet en huur van woningen aan de Kampstraat
  o Het verrichten achterstallig onderhoud van woningen aan de Kampstraat
 • Documenten inzake het bestemmingsplan van de Grote Spie waaronder in elk geval documenten met betrekking tot:            
  o het vooroverleg de Grote Spie
  o de tervisielegging van het ontwerpplan Grote Spie
  o de vaststelling van het bestemmingsplan Grote Spie conform het raadsbesluit van 13-12-1971
  o het besluit van Gedeputeerde Staten van 31-1-1973, G. nummer 213.011 tot gedeeltelijke goedkeuring 1970-1973
  o de exploitatieopzet Grote Spie, B&W 24-5-1971 (over periode 1969 tot en met 1971)

De gemeente Gilze en Rijen heeft ondertussen het beroep tegen de weigering van het Woo-verzoek geaccepteerd en binnen 12 weken (als alles goed gaat) zou er dan weer een antwoord kunnen komen. 

Actuele vraagstukken
In een eerder artikel is al aangegeven dat het een onduidelijk verhaal is over de ‘verdwenen wijk’ Kampstraat.
Achtereenvolgens is er een bericht van De Tijdmachine Gilze en Rijen waarin wordt aangegeven dat de Kampstraat in 1915 liep vanaf het spoor tot aan het zogenaamde Kamp  van Rijen, waarbij de Kampstraat de toegangsweg tot het kamp is geweest. Tevens gaf dezelfde site aan dat op 7 september 1915 het besluit werd genomen om de weg de naam Kampstraat te geven. Tevens werd aangegeven dat het gedeelte tussen spoorlijn en bos ook Kampstraat heette tot de aanleg van de wijk Grote Spie in 1996.  

De vraag is nu over welk gedeelte wordt gesproken als men zegt dat vanaf 1915 de weg Kampstraat heette. Dit gegeven gelegd naast een foto uit 1939 van Brabants Erfgoed waar nauwelijks een weg te vinden is vanaf de ‘het spoor’. Sterker nog, zo wat tot aan het spoor ligt bos. Wat is in dit geval dan de toegangsweg tot het kamp geweest? 

Een volgende vraag die blijft hameren in het hoofd, is de bouw van de woningen van de Kampstraat en dan juist de nrs 2 en 4. Op een foto (aangeleverd door de heer Seelen) van 1940 is te zien dat de huizen in aanbouw zijn. Op de foto lijkt het wintertijd en wat ook opvalt is dat het – mogelijk – de bouw is aan de even kant. Vier woningen zijn daar gebouwd, dat betekent dus dat er ook – na de splitsing van huizen na 1950 – in feite 8 woningen gestaan moeten hebben. Foto’s van 1949 laten verwoeste en vernielde woningen zien.  In een situatieschets van Heemkring Molenheide (1941 Siedlung gebouwd) staan maar 3 woningen aan de even kant op de schets. Terwijl er foto’s zijn van nr 2 en 4. Dat betekent dus na de bouw in 1941. De vraag is wat er met de woning gebeurt, waaruit 2 en 4 zijn voortgekomen? 

Antwoorden zouden moeten kunnen komen uit officiële documenten, maar het lijkt er vaak op dat er geen of nauwelijks medewerking is van officiële organisaties. Behalve dat men de opmerking krijgt dat men “ … maar moet langskomen om alle dozen door te spitten … “ Op zo’n moment bekruipt mij een gevoel wat de gemeente zou doen in zo’n geval als men nog eens terug wil kijken naar een officieel document uit die tijd? 

Dit artikel wordt opgedragen aan Frank. We denken aan je. 

(Bronnen: Tijdmachine Gilze Rijen, Heemkring Molenheide, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 04.04.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights