GILZE EN RIJEN – Ondanks het feit dat er nog steeds geen officiële documenten van officiële instanties zijn aangereikt, komen er wel foto’s binnen en zelfs een kadastraal kaart. Maar het is wel behelpen met de gegevens. 

Volgens Tijdmachine Gilze en Rijen (info 1915) liep de Kampstraat vanaf het spoor tot aan het zogenaamde Kamp van Rijen. De site geeft zelfs aan de Kampstraat de oorspronkelijke toegangsweg tot het Kamp van Rijen was. 
M.i. zijn dat 2 zaken die niet compleet waar zijn, daar de nummering begint aan de boskant en loopt naar de spoorweg. Dat betekent dat de Kampstraat niet vanaf het spoor liep maar naar het spoor. Ten tweede is besloten om de naam pas op 7 september 1915 officieel Kampstraat te maken. Dus niet eerder.

Een ander opvallend punt was de ‘herbouw’ van de Kampstraat. De Tijdmachine Gilze en Rijen (info 1949) gaf aan dat de zogenoemde Siedlungwoningen aan de Kampstraat na de bevrijding gedeeltelijk beschadigd waren of flink verwoest. 
Maar het duurde tot 1950 tot dat de gemeente Gilze en Rijen de grote woningen ging splitsen. De gemeente had verwacht dat er in 1948 en 1949 flink wat gebouwd kon worden, echter er zat weinig schot in de herbouw van burgerwoningen en andere gebouwen. 
In heel de gemeente zijn er nogal wat gebouwen vernield tijdens de oorlog. Zo zouden er 102 woningen verwoest zijn, 86 woningen raakten zwaar beschadigd en bijna 1.000 woningen licht beschadigd. Bij deze getallen, zijn de boerderijen niet meegerekend. Volgens de Tijdmachine Gilze en Rijen zouden eind 1949 de meeste gebouwen weer hersteld zijn.  

Kadaster Kampstraat 1975

Ondanks het feit dat er flink wat armoede was in de eerste jaren na de oorlog en veel woningen nodig waren, hebben de woningen in de Kampstraat staan te verpauperen. Dit is onverklaarbaar. 
Tevens is het onduidelijk (op dit moment zeker) hoe de huizen er uit hebben gezien tot 1944 / 45. Het kan niet zo zijn geweest, dat de woningen op dezelfde manier zijn herbouwd. 
Volgens Wiki Midden Brabant werden de panden in de Kampstraat verbouwd tot meerdere woningen, die nog jaren dienst deden om de woningnood te lenigen. Eén bleef bestaan, de andere woningen werden in de jaren 70 gesloopt.  
Daarnaast is het compleet onbegrijpelijk dat de gemeente de mogelijkheid niet heeft aangegrepen om de wijk Kampstraat compleet te herbouwen en uit te breiden met kleinere woningen. Zoiets als de militaire wijk.   

Gezien dat er nog steeds geen officiële documenten zijn aangedragen, blijft het gissen naar wat er in die dagen is gebeurd. Aan de andere kant zou het kunnen zijn geweest, dat de gemeente in 1951 / 52 al min of meer besloten had, dat de woningen in de Kampstraat en de wijk zelf ook maar 25 jaar zouden blijven bestaan. Na die 25 jaar zou alles wederom afgebroken worden om plaats te kunnen maken voor een dure villawijk. Nogmaals, het blijft gissen, maar toch ….   

Op foto’s is te zien, dat er in 1949 nog sprake was van verwoeste, verpauperde en vernielde woningen. Echter, een jaar later zou er zelfs sprake zijn geweest van een wijkfeest. 
Nadat de wijk Vijf Eiken voorgesteld ging worden – en mogelijk ook dat men begon met de bouw van woningen – is er toch nog wat gedaan in de Kampstraat. 
De vernielde woningen werden ‘gerestaureerd’ en werden de woningen gesplitst, zodat er meer personen tijdelijk gehuisvest konden worden. Tevens groeide het aantal woningen van zo’n 753 woningen in Rijen (1947) naar meer dan 5.750 in 2000. 

Gezien de namen bij foto’s op Facebook blijkt het dat er nogal wat mensen min of meer tijdelijk hebben gewoond in de Kampstraat. In feite was de doorstroom vrij groot te noemen, misschien wel groter dan in andere wijken. 

(Bron: Tijdmachine Gilze en Rijen, Canon van Nederland, Wiki Midden Brabant ) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 14.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights