GILZE EN RIJEN – In overleg met een oud-bewoner van de Kampstraat – namen van bewoners zijn bekend, maar die worden in het kader van de privacy niet gebruikt tot men uitdrukkelijk toestemming geeft – is de ‘Gedachteschets’ aangepast. In mijn tijd stond er geen woning 2 / 4 (in mijn belevenis) en was nr 14a bekend als 16. 

Het blijft opvallend, dat er weinig tot geen officiële documenten worden aangereikt, geen archiefstukken maar ook geen gemeentestukken. Dit is des te meer opvallend omdat er aan de ene kant wordt gezegd dat er geen stukken zijn of dat de Duitsers veel hebben vernietigd en aan de andere kant bestaat er wel een brief van de gemeente aka burgemeester van de gemeente Gilze en Rijen van 1942 waarin werd aangegeven dat mensen in het gebied rond de vliegbasis de huizen moesten verlaten in verband met uitbreiding hiervan. 

Daarnaast is het ook opvallend te noemen dat documenten en archiefstukken spreken over de aanleg van de wijk van 10 villawoningen voor Duits personeel in 1941. Dat wil zeggen, dat er binnen één jaar een complete wijk uit de grond is gestampt met alles erop en eraan. Dat wil dus zeggen, in een gebied als de complete wijk en omliggend gebied tot bijna aan de spoorlijn moesten (hoogstwaarschijnlijk) bomen worden gerooid, er moest een fundering voor 10 woningen worden gerealiseerd, er moesten 10 woningen worden gebouwd. Tevens zal er ook iets van een infrastructuur gebouwd moeten zijn. Hierbij valt te denken aan aansluiting op een elektriciteitsnet, waternet, rioolnet, de straat en aansluiting op de omliggende straten. Daarnaast is in het gebied de omgeving ‘aangepast’ om te lijken op een ‘boerenomgeving’.  

En dan gaat men zeggen dat dit niet is opgevallen of dat het is vastgelegd? Dat gaat er bij mij echt niet in. 
In het vorige artikel ‘De ontwikkeling van de wijk’ werd aangegeven dat de woningen na de Tweede Wereldoorlog flink beschadigd waren (van gedeeltelijk beschadigd tot compleet verwoest). Tevens werd aangegeven dat de gemeente Gilze en Rijen het gebied overnam en dat men met de wijk aan de slag ging. Hierbij ging het om 11 bruikbare woningen of bruikbaar te maken woningen en 1 te slopen woning. 

Uit een document van jaren later ‘Kwaliteitsonderzoek Kampstraat / Rijen’ van Bouwkundig Adviesburo voor Buurtbewoners (BAB) van de TH Eindhoven blijkt dat de woningen aan de even kant gesplitst werden in 2 woningen, net als de woningen aan oneven kant ( 7 tot en met 21) en nr 31 / 33. In het eerste blok werden 3 woningen aangelegd (1, 3 en 5). Tevens was er een blok waar 4 woningen werden gemaakt, 23 tot en met 29.   

Het onderzoek is verricht op donderdag 4 maart 1976, zo’n 35 jaar nadat de huizen werden gebouwd. Het blijkt dat het onderzoek is gedaan om te kijken of de woningen konden blijven bestaan en voldeden aan de kwaliteitseisen. Het rapport zal nog wel een keer terugkomen, het wordt hier alleen aangehaald om aan te geven wat er gebeurd is met de woningen na de Tweede Wereldoorlog. 
In het artikel van 26 januari ‘De Kampstraat wordt gebouwd’ werd gesproken over een artikel van Govert Aarts (29 januari 1951) in de krant met de titel ‘Prachtige verbetering te Gilze-Rijen’ met de subtitel ‘Krotwoningen werden villa’s’. Dus in de tijd tussen 1945 en 1951 was er sprake van krotwoningen, aangekocht door de gemeente en verbeterd en gesplitst.

In die tijd werden de huizen ook aangesloten op de verschillende leidingen, water en riool, maar nog geen gas. In het huis waar ik geleefd heb, werd er nog door mijn moeder op butagas flessen gekookt en werd de kachel gestookt op kolen. De kolen werden gebracht door de kolenboer en meestal ging mijn vader de butagasflessen halen. 

Het rapport van de kwaliteitsbeoordeling moest een antwoord geven op de vraag of de kwaliteit van de huizen een belemmering zou kunnen vormen van het besluit tot handhaving van de panden in de ‘huidige woonfunctie’. 
Tevens zijn door de uitvoerenden van het rapport metingen gedaan en zijn tekeningen gemaakt van de plattegronden. Alhoewel de geziene resultaten van de oneven nummers zijn, lijken de meeste woningen redelijk op elkaar. Hier en daar zijn mogelijk aanpassingen gedaan. Zo was er in het huis waar ik woonde, geen douche te vinden. Tevens was de ruimte waar ‘bijkeuken’ staat, ingericht als zitkamer. ‘Woonkamer’ was bij ons de kamer die gebruikt werd bij speciale gelegenheden.

(Bronnen: Persoonlijk archief van oud-bewoner, De geschiedenis van Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 08.04.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights