GILZE EN RIJEN – De afgelopen week kwamen een aantal zaken bij elkaar. Zo was er een artikel in BN de Stem over de Wet open overheid (Woo), had ik online een gesprek met ‘de gemeente’ over hetzelfde onderwerp (ik krijg geen antwoord op vragen in het kader van de Woo) en kwam er een bericht binnen van oud bewoners van de Kampstraat dat documenten zouden zijn vernietigd. 

Wet open overheid (Woo) 
De burgemeester van Noord-Beveland heeft geklaagd dat de gemeente het afgelopen jaar bijna 980 manuren kwijt was aan één Woo-verzoek van onderzoeksplatform Follow the Money om stukken openbaar te maken. Volgens de burgemeester was dat niet het enige verzoek wat binnen is gekomen. 
Burgemeester Loes Meeuwisse geeft in het artikel aan dat sinds de nieuwe Wet open overheid (Woo) van kracht is, de gemeente Noord-Beveland meer verzoeken krijgt om documenten openbaar te maken. 

Op het moment dat iemand informatie nodig heeft, kan hij of zij de gemeente verzoeken de documenten openbaar te maken of minimaal aan te geven waar de documenten (liefst digitaal) in te lezen zijn. Zo heb ik dat ook gedaan op 27 januari over documenten betreffende de Kampstraat. 

Hierbij ging het over zaken als: 

  • de gegevens van vóór 1940 (planning, verslagen gemeenteraad e.d.)
  • de gegevens over de bouw van de huizen van de Kampstraat in 1941
  • de gegevens van de renovatie van de wijk na de Tweede Wereld Oorlog
  • de gegevens van de afbraak van de huizen van de Kampstraat 

De gegevens zijn ondertussen nog niet ontvangen, maar per toeval kwam ik een belangrijk persoon uit de gemeente op social media tegen. Daar heb ik de vraag bij neergelegd en afgesproken werd dat ik de vragen door zou mailen. Dat is ondertussen gebeurd en nu is het afwachten wat daaruit gaat komen. 

Archieven media afgelopen jaren 
Het is tevens zo dat er niet actief wordt meegewerkt door de verschillende lokale en regionale media. Een artikel over de stand van zaken en het opvragen van foto’s, archieven of documenten wordt niet geplaatst. In dit kader is het niet vreemd dat oud-bewoners een bericht sturen dat men van mening is dat documenten zijn vernietigd. 

Het artikel in BN de Stem gaf tevens uitleg waarom een Woo-verzoek zo lang duurt. Overigens is daar een wettelijke afspraak van 4 weken voor. Er wordt in het artikel een voorbeeld aangedragen. Stel dat iemand iets wil weten over de aanleg van een nieuwe weg en vraagt alle documenten op.
De gemeente moet alle documenten bij elkaar zoeken en moet alles doornemen, regel voor regel. Tenslotte moet gekeken worden of er vertrouwelijke informatie in de documenten staat. En bij gevoelig stukje in een zin moet de huisjurist de afweging maken of het wel of niet openbaar gemaakt mag worden. 

In de media van afgelopen jaren – half vorige eeuw – zijn nog wel opmerkingen terug te vinden over de raadsvergaderingen. Zeker als men zoekt in het archief van Heemkring Molenheide, archief van Govert Aarts. 
Zo is een artikel terug te vinden over de gemeenteraad (krant 08.09.66), waar het plan Vijf Eiken wordt gemeld. Hierbij was sprake van de bouw van 176 woningwetwoningen, 64 premiewoningen en 127 vrije sectorwoningen. 
Op 10 september 1959 is de gemeenteraad bijeengekomen om te praten over het project stratenaanleg in plan Rijen-West. Zo was er ook een vergadering in februari 1959. Hierin werd onder meer gesproken over de straatverlichting voor het uitbreidingsplan Rijen-West.  

In de krant van 13 december 1952 werd gesproken over ‘een heftige discussie’ over de toestand van de riolering in Rijen. In de vergadering had raadslid Uytendaal over een urgente uitvoering van de riolering in verband van hygiëne en volksgezondheid. Ook in de vergadering van 12 januari 1953 ging het weer over riolering.  
In de krant van 1 november 1952 wordt dan eindelijk eens gesproken over de woningnood in Rijen. Burgemeester en wethouders wilden bouwen in Gilze, maar de Rijense raadsleden waren van mening dat de woningnood in Rijen net zo groot was. Volgens de burgemeester had de gemeente toen de beschikking over een contingent van ruim 200 woningen. Dit was voor de niet-militaire woningbehoefte en de woningen zouden gebouwd worden in 1951, 1952 en 1953. Aangezien de gemeente geen geld beschikbaar had in 1951, is in dat jaar niets gebouwd. 

Tevens zijn er nog een aantal Nieuwjaarstoespraken van de burgemeester te vinden. In de krant van 30 januari 1970 spreekt burgemeester J.J.F. Krol zijn Nieuwjaarsrede en kijkt terug naar 1969. In deze rede is sprake van een ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Spie’, omvattende het gebied tussen spoorlijn, rijksweg, Julianastraat en Oosterhoutseweg. In feite gaat het hierbij dus om de plannen over de Kampstraat. 

Steeds maar doorspitten, maar er is nog niet echt veel gevonden aan documenten over de Kampstraat.  Zelfs de media spreekt niet of nauwelijks over deze wijk.   

(Bronnen: BN de Stem, Heemkring Molenheide) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 22.04.2023

2 gedachte over “Openbaarheid documenten blijft moeilijk”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights