GILZE EN RIJEN – In het laatste artikel ‘Openbaarheid documenten blijft moeilijk’ werd al aangegeven dat het moeilijk is om aan de juiste documenten te komen over de geschiedenis van de Kampstraat. En het wordt per keer moeilijker, is het gevoel. Op zaterdag kwam er dan weer een bericht over de Woo-aanvraag, die overigens wederom is doorgestuurd naar het gemeentehuis. 

Opvallend is dat het antwoord van de Woo-adviseur op zaterdag komt, echter het meest opvallende is het antwoord. Dat gaat in de trend van dat de opgevraagde informatie van enige tijd geleden is en niet eenvoudig te vinden is. Ja, dat is duidelijk, anders was het ook makkelijk te vinden geweest. 
Tevens wordt aangegeven dat de documenten niet zijn gevonden in het archief en dat gegevens van de gemeente na 20 jaar worden overgebracht naar het Regionaal Archief Tilburg en dan openbaar zou worden. De gemeente Gilze en Rijen kan de gevraagde informatie niet leveren.  

Het blijft een raar verhaal dat de gemeente geen raadsstukken van maart 1976 kan overhandigen, geen bestemmingsplannen uit die periode, zelfs niet eens een mededeling dat een kort geding is geweest of dat het college de sloop van de woningen heeft doorgedrukt.  

De verschillende media 
In een krantenartikel van 11 februari 1971 wordt gemeld dat de gemeenteraad het bestemmingsplan van de omgeving van de Kampstraat heeft goedgekeurd. In het artikel wordt gemeld dat het nemen van een voorbereidingsbesluit betekent dat in de gebieden (er werden er meer genoemd) de toekomstige bestemmingsplannen niet in de wielen gereden kan worden door bepaalde bouwplannen.  
Ook over een tunnel onder de Rijense spoorlijn werd reeds op 31 januari 1960 gesproken. In een artikel van het Nieuwsblad van het Zuiden (01.02.1960) werd zelfs gemeld dat door de aanleg van de tunnel de overgang tussen Kampstraat en Vincent van Goghstraat daardoor minder gebruikt hoeft te worden. 
In dezelfde krant werd gemeld (15.05.1951) dat er grondaankoop is geweest in de Kampstraat. Daarna is een perceel verkocht aan de heer Ed. de Kuijper te Gilze. Onduidelijk is welk perceel dit is geweest.  
En ook gevonden in diezelfde krant (02.08.1962) dat de bewoners van de ‘Siedlung’ in Rijen aangesloten worden op de riolering. Dit kwam ter sprake in de gemeenteraad. Volgens het uniforme oordeel van college liet de afwatering veel te wensen over, gezien de ratten en ander ongedierte. 

In 1976 ging het in de media over de sloop van woningen. Zo kwam De Stem met het artikel (09.03.1976) ‘Verzet tegen sloop in Rijen’. De emoties laaiden hoog op in de Kampstraat in Rijen, waar begonnen werd met de sloop van 12 woningen om plaats te maken voor dure bungalows. Buurtbewoners wilden hun woningen behouden. 

Ondanks dat er ‘niets te vinden is’ – eerder heeft een oud-bewoner van de Kampstraat gemeld dat documenten zijn verdwenen of vernietigd – kan het best nog zo zijn, dat de archiefdienst geen zin heeft om al de artikelen in de dozen die staan te verstoffen, digitaal te maken. Op den duur zal het hele archief van de gemeente aangevreten zijn door de ‘tanden van de tijd of de muizen’. 
In de media van 3 april 1976 wordt aangegeven dat het college de sloop van de woningen van de Kampstraat gewoon wil doorzetten. Men wilde het beleid gewoon blijven volgen – in straattaal heet dat doordrukken. Het college had daarom de raad gevraagd om geld beschikbaar te stellen voor de sloop van – in eerste instantie – 4 woonblokken. 
Opknappen zou volgens het college 60.000 tot 100.000 gulden per blok van 2 à 3 woningen gaan kosten. Tevens zouden de blokken van 2 woningen teruggebracht moeten worden naar 1 woning om enigszins in het bestemmingsplan te passen. 

Dit houdt dus in dat er wel degelijk een bestemmingsplan was. Tevens gaf het college aan dat indien een opknapbeurt uit bouwkundig oogpunt zinvol zou zijn, dan zou het aantal woningen teruggebracht moeten worden. 
In het Weekblad van april 76 werd gemeld dat PvdA en P’70 een ‘Kort Geding’ hebben verloren en dat de Kampstraat toch plat zou gaan. 

(Bronnen:  Heemkring Molenheide, Delpher, Krantenbank Zeeland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.04.2023

Foto © Heemkring Molenheide 

Een artikel in Weekblad Gilze en Rijen (pag. 4) 

2 gedachte over “Zo’n 35 jaar aan Kampstraat-documenten ‘zoek’ of ‘verdwenen’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights