GILZE EN RIJEN – In het vorige artikel ‘Zo’n 35 jaar aan Kampstraat-documenten ‘zoek’ of ‘verdwenen’ ‘ werd aangegeven dat het moeilijk is om aan de juiste documenten te komen. Beetje bij beetje beginnen nu wat foto’s binnen te druppelen met daarop krantenknipsels uit die tijd.  En dat al die documenten niet te vinden zijn, is zeer opvallend te noemen. 

De Grote Spie 
De gemeente Gilze en Rijen is in de jaren na de Tweede Wereld Oorlog tot aan het eind van de jaren zeventig druk bezig geweest met de Kampstraat. De huizen van de Kampstraat moesten verdwijnen, want er moesten dure bungalows gebouwd gaan worden. Hier was zelfs een bestemmingsplan voor met de naam ‘De Grote Spie’.  Echter, wat blijkt wederom? Het hele bestemmingsplan is nergens te vinden. Het bestemmingsplan De Grote Spie is niet openbaar en digitaal in te zien. 

In de krantenknipsels die ingestuurd worden, wordt wel degelijk over het bestemmingsplan gesproken en dat het in de gemeenteraad is besproken. Er is zelfs sprake van een kwaliteitsonderzoek en van het feit dat de bewoners van de Kampstraat zijn bijgestaan door de Juridische EHBO uit Tilburg. Commotie volop. 

Daarbij werd al rekening gehouden met de sloop van huizen en hebben zo’n 20 bewoners van de Kampstraat de huizen 19 en 21 in maart 1976 bezet om de sloop te kunnen voorkomen. Daarnaast werd er ook gedreigd met een kort geding. 
In de media van april 1976 werd melding gemaakt over de raadsvergadering over de sloop van de huizen van de Kampstraat. Gemeld werd dat het verhitte debatten waren, waarbij de fracties van PvdA en P’70 politiek geïsoleerd kwamen te staan. Dit resulteerde onder meer in het feit dat het college onder druk kwam te staan. 
Daarbij kwam dan nog dat de schrijver van het artikel nog wat olie op het vuur gooide, door te spreken over de ‘problematiek van de Kampstraat’, terwijl de problematiek gewoon in het gemeentehuis zat. Er was woningnood, de huizen in de Kampstraat voldeden aan (misschien minimale) eisen, maar volgens het college was het te duur om de huizen op te knappen. 

De twee fracties PvdA en P’70 hadden de raadsvergadering aangevraagd, echter tijdens het beraad bleek al snel dat de andere fracties zich achter het standpunt van het college hadden geschaard. En dat betekende dat de woningen het veld moesten ruimen voor dure bungalows. Tenslotte zou de gemeente daar op kunnen scoren en verdienen. 
In de raadsvergadering gaf woordvoerder Van Wagtendonk (PvdA) aan dat burgemeester Ballings “ … in sommige gevallen niet juist had gehandeld, in andere gevallen een verkeerde indruk had gewekt en soms ronduit de onwaarheid had verteld … “ 

Maar dan komt het echte verhaal – volgens de PvdA – boven tafel. Volgens de heer Van Wagtendonk was de sloop van de huizen van de Kampstraat niet inbegrepen in het uitbreidingsplan Grote Spie. Dit zou hij kunnen aantonen middels de plankaarten en de toenmalige investeringen van de gemeente. Hierbij valt te denken aan de aanleg van aardgas naar de Kampstraat. 
Tevens konden de huizen tegen een laag bedrag opgeknapt kunnen worden, zo’n 138.000 gulden. Tenslotte waren er duizenden handtekeningen opgehaald in de gemeente Gilze en Rijen om de huizen van de Kampstraat te behouden. 

Uit de antwoorden van burgemeester Ballings kwam naar voren dat opknappen van de woningen niet zou kunnen, omdat de huizen dan niet meer zouden passen aan de bebouwingsvoorschriften van het nieuwe bestemmingsplan. Als men dit wilde aanpassen , dan zou dit een ton per blok van 2 huizen moeten gaan kosten. Hierdoor zouden huren ontstaan die de bewoners van de Kampstraat niet zouden kunnen betalen. 

De rest van de raad had zich achter het college gesteld in een verklaring die werd voorgelezen door P. de Bekker, omdat volgens hem en de fracties de sloop wel in het plan heeft gezeten. In de vergadering werd voorgesteld om een termijn van ontruiming voor te stellen, die op 5 jaar werd gesteld. 

Het is onduidelijk of het nu een bestemmingsplan is of een uitbreidingsplan, waar het bedrag van 138.000 gulden (PvdA) of de ton van burgemeester Ballings vandaan is gekomen. Dit komt door het niet openbaar maken van het bestemmingsplan De Grote Spie en de documenten van de gemeenteraad. De berekeningen zijn van groot belang om te kijken wie gelijk heeft en waarom de sloop is ‘doorgedrukt’. Tevens is het op zijn minst opvallend te noemen dat de burgemeester aangeeft, dat de bewoners van de Kampstraat de huur niet zouden kunnen betalen. Bestond er in de gemeente dan niet iets als ‘huursubsidie’? Sprak de burgemeester uit naam van de bewoners?

(Bron: Heemkring Molenheide, Khamakar News Agency)  

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 06.05.2023

Foto © Heemkring Molenheide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights