HILVARENBEEK – In de vergadering van de Commissie Samenleving van de gemeenteraad van de gemeente Hilvarenbeek gaat het donderdag 25 mei over de begroting Regio Hart voor Brabant, Midpoint Brabant en op de agenda staat ook de begroting 2024 van de Diamantgroep. 

Commissie Samenleving 
De Regio Hart van Brabant is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Waalwijk, Heusden, Tilburg, Loon op Zand, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Alphen-Chaam en Baarle Nassau. In deze regeling wordt samengewerkt in het programma Mens en Samenleving. Er wordt gewerkt aan de ambities uit de kernagenda 2023 – 2026 binnen 3 programma’s: Leefomgeving en Milieu, Maatschappelijke Ondersteuning, Economie. 

In de vergadering van het college van 17 april zijn de bijbehorende stukken besproken en goedgekeurd, zodat ze op 25 mei in de Commissie Samenleving ter bespreking aangeboden kunnen worden en daarna in de raadsvergadering van 8 juni. Hierbij draait het om de Jaarrekening 2022 Regio Hart van Brabant en de ontwerpbegroting 2024 Regio Hart van Nederland en Midpoint Brabant. 
Het college heeft aan de Commissie – en dus aan de Raad – het voorstel gedaan om 

  • kennis te nemen van het jaarrapport 2022 van de regio Hart van Brabant
  • kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Hart van Brabant en Midpoint Brabant
  • de financiële consequenties over te nemen in de op te stellen in de gemeentelijke begroting 2024
  • duidelijk aan te geven dat buiten de begroting om geen financiële middelen meer aangevraagd kunnen worden, gezien de financiële status van de gemeente 

In de stukken van de gemeente wordt tevens aangegeven dat de cijfers van Jeugdhulp niet zijn opgenomen in de jaarrekening van Hart van Brabant. De actuele cijfers van Jeugdhulp 2022 zijn nog niet verwerkt, daar derde partijen de cijfers nog moeten aanleveren. Dit is zeer opvallend te noemen. 

Begin mei werd gemeld dat de Stichting Het Tussenstation in Molenschot failliet was. In het artikel werd ook gesproken over de samenwerking tussen de 9 gemeenten. In de vergadering van de Commissie Samenleving in de gemeente Gilze en Rijen maakten de fracties bekend dat er angst was dat er nog meer zorgaanbieders om zouden kunnen vallen. 
Sinds 1 januari werken 11 partijen samen in de Regio Hart van Brabant op het gebied van verschillende zorgaspecten. Bij navraag bij de Coalitie Hart van Brabant werd gemeld dat sinds 1 januari de nieuwe contracten voor WMO Begeleiding en Beschermd Wonen gegund zijn aan De Coalitie Hart van Brabant. Dit is een samenwerkingsverband van 11 zorgorganisaties, die op basis van onderaanneming werken met andere partijen. Echter, de lijst van onderaannemers werd niet bekendgemaakt.  

Regio Hart van Brabant
Volgens de organisatie is het Integraal Zorgakkoord een kans voor Regio Hart van Brabant. Belangrijk in Nederland is goede, toegankelijke en betaalbare zorg nodig. Men moet aan de slag om de Nederlandse zorg toekomstbestendig te maken, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de zorgsector, de politiek, de gemeenten en de maatschappij. De samenwerking in de regio moet bevorderd worden, door onder meer goed in kaart te brengen wat de feitelijke situatie is in een zogenaamd ‘regiobeeld’. Met dit beeld kan een regioplan worden opgesteld. De gemeenten van Hart van Brabant moeten samenwerken aan de gezondheid en het welzijn van de inwoners en de sterke community. 

Midpoint Brabant 
Midpoint Brabant is een zelfstandige Stichting en volgens haar site zou de Stichting dé schakel zijn tussen ondernemingen, onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties in de regio Midden-Brabant. Men werkt samen aan een slimme en duurzame regio. Tevens aan de brede welvaart in Nederland. 

Diamant-groep 
Via een Gemeenschappelijke Regeling is de gemeente Hilvarenbeek verbonden met de Diamant-groep. De gemeenten Alphen-Chaam, Dongen,Gilze en Rijen, Goirle, Tilburg en Hilvarenbeek hebben de sociale werkvoorziening opgedragen aan de Diamantgroep.  

De site van de Diamant-groep geeft aan dat iedereen er toe doet en mee moet doen. Werk en ontwikkeling zijn hiervoor zeer belangrijk. Echter, dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De organisatie zorgt – samen met gemeenten, andere ketenpartners en bedrijven – ervoor dat iedereen mee kan doen.

(Bronnen: Regio Hart van Brabant, Gemeente Hilvarenbeek, Midpoint Brabant, Diamant-groep, Khamakar News Agency)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 24.05.2023 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights