Station Gilze en Rijen

RIJENS NIEUWS – De gemeenteraad van de gemeente Gilze en Rijen heeft op 3 april in meerderheid besloten om de plannen over de stationsomgeving in Rijen te vernieuwen. In principe betekent dit dat het Rijk, de provincie en de gemeente verder kunnen met de ontwikkeling van het gebied.  

Bijpraten met de gemeente 
De gemeente wil nu alles bijpraten over het plan over de spoorzone met de inwoners van Rijen. Hiervoor is een inloopbijeenkomst georganiseerd op woensdag 31 mei tussen 19.30 en 21.00 uur in ‘t Vermaeck, Rijksweg 115 in Rijen. Voor de avond is aanmelden niet nodig. Men kan gewoon binnenlopen om vragen te stellen en een lekker kopje koffie te nuttigen. 

Tijdens de inloopbijeenkomst zal het college meer gaan zeggen over het ontwerpen van de langzaam verkeer onderdoorgang (Julianastraat – Stationsstraat), het ontwerpen van de openbare ruimte in de stationsomgeving.
Bij dit laatste wordt met name gesproken over de parkeerplaatsen, het groen, het verkeer en de bereikbaarheid van woningen. Tevens zal aangegeven worden wanneer over deze zaken de bijeenkomsten zijn voor de bewoners. 
Op de bijeenkomst zal er ook gesproken worden over het proces van het vaststellen van het bestemmingsplan, het proces van de geluidsschermen langs het spoor in de stationsomgeving en tenslotte de brandweerzorg in Rijen Zuid. 

Bij de inloopbijeenkomst zijn medewerkers aanwezig van de gemeente en van ProRail en RA+ ingenieurs. Hierbij is ProRail de ontwerper en ‘uitvoerder’ van de langzaam verkeer onderdoorgang, de perrons, de sporen, de uitbreiding van de fietsenstalling en de trappen en de liften. 
RA+ ingenieurs is door de gemeente ingehuurd voor het ontwerp van de openbare ruimte in de stationsomgeving. Hierbij valt te denken aan de inrichting van onder meer Julianastraat, Parallelweg, Stationsstraat en het Stationsplein.

De politiek 
Op de site van de verschillende fracties van de gemeente wordt wat gezegd over het onderwerp ‘spoorzone’. Zo wist het CDA te melden dat de veiligheid van de inwoners altijd voorop moet staan. Dat betekent voor de fractie – samen met Gemeentebelang – dat de brandweer en andere hulpdiensten de onderdoorgang moeten kunnen blijven gebruiken. 
Juni 2022 gaf D66 aan voorstander te zijn van het spoorzoneproject. De fractie heeft hard gestreden voor een toegankelijke langzaamverkeertunnel in plaats van een autotunnel. 
De fractie Gemeentebelang heeft zich altijd uitgesproken voor een totaalplan dat past bij de gemeente: veilig, haalbaar en betaalbaar. In maart 2022 gaf de fractie Groen Gilze en Rijen aan dat ze geen voorstander is van een autotunnel. Tevens verdient veiligheid voor de kinderen en kleinkinderen voorrang te krijgen bij de nieuw te bouwen tunnel. Kern ‘75 staat positief tegenover het project. De fractie PvdA meldde in februari 2022 geen autotunnel te willen. Deze zou veel te diep, veel te steil, veel te duur zijn. Tevens zou het niet veilig genoeg zijn voor fietsers omdat auto’s en fietsers van beide kanten samen op één weg door de tunnel moeten.  De VVD schijnt enthousiast te zijn voor het project.  

(Bronnen: CDA, D66, Gemeentebelang, Groen Gilze Rijen, Kern’75, PvdA, VVD, Gemeente Gilze en Rijen) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 23.05.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights