ALMERE – Om Almeerse inwoners, organisaties en andere belangstellenden een stem te kunnen geven bij belangrijke veranderingen in Almere, is de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere opgericht. Op het moment dat de inwoners van Almere werkelijk door de politiek en de gemeente gehoord en gezien voelen, is dat winst voor iedereen. 

Burgerparticipatie
Doordat de inwoners van de gemeente Almere gehoord en gezien worden, zal op termijn het vertrouwen in de politiek worden hersteld. Burgerparticipatie Almere heeft hiervoor het platform opgezet met haar eigen site. In 2010 is Burgerparticipatie opgericht uit onvrede over het gebrek aan inspraak.  
Met algemene stemmen is de Almeerse Participatienota op 19 december 2013 door de gemeenteraad van Almere vastgesteld. Bij het opstellen van de nota heeft de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere een belangrijke bijdrage geleverd. 

Burgerparticipatie is een manier van werken waarbij de gemeente burgers en belanghebbenden betrekt. Dit moet gebeuren in een zo vroeg mogelijk stadium om mee te denken, samen te werken en inbreng te hebben bij de vorming van beleid en plannen. Nodig bij projecten die direct of indirect invloed hebben op de leefomgeving. 

Forse kritiek 
Ondanks het feit dat op de site het laatste artikel al weer van enige tijd geleden is, is deze week naar buiten gekomen dat de initiatiefgroep Burgerparticipatie Almere (BPA) forse kritiek heeft op de gemeente. En wel op de manier waarop de gemeente de inwoners van Almere betrekt bij de bouw van 600 tijdelijke woningen in de stad. 

De gemeente heeft aan de gemeenteraad een voorstel gedaan voor 3 locaties voor de bouw van 600 woningen. Het uiteindelijke besluit van de locaties ligt bij de gemeenteraad. Op het moment dat de raad groen licht geeft voor het voorstel, wordt aan het college de opdracht gegeven om voor de 3 locaties een zogenaamd projectopdracht voor te bereiden.  

Volgens BPA heeft de gemeente niet gesproken met de inwoners van Almere over de plannen in de stad. Woordvoerder van BPA, Raoul de Leeuw, heeft gezegd dat het er op lijkt dat de gemeente participatie lastig vindt, wat overigens een terugkerend probleem schijnt te zijn. Op deze manier ontstaat grote onvrede. Daarbij komt, ook als de omwonenden op tijd worden geïnformeerd en mee kunnen praten, dat de gemeenteraad makkelijker haar beslissing kan nemen over de plannen. Mocht dat niet gebeuren, gaan steeds vaker mensen naar het stadhuis voor een protest of om een petitie aan te bieden.  

In een brief aan de omwonenden had de gemeente reeds aangegeven dat er geen participatie zal zijn over de locatiekeuze. Alleen bij de realisatie. Geen participatie over de locatie kan gewoon niet, volgens BPA. Op deze manier betrekt de gemeente de bewoners niet bij de verkenning en dat gebeurt steeds vaker. In het dossier van de 600 woningen zal de besluitvorming vergevorderd zijn – zonder overleg – en wacht men op het besluit van de raad, voordat de participatie pas wordt opgestart. 
Op het moment dat er geen participatie is, voelen bewoners zich niet serieus genomen worden. Dit is ook het geval als de participatie veel te laat wordt opgestart. Participatie wil niet zeggen, dat er een ander besluit genomen zal worden. Echter als de participatie op tijd wordt opgestart, zijn inwoners vanaf het begin betrokken, waardoor de raad een goed overwogen besluit kan nemen. Dit is dan gebouwd op de meningen van de inwoners, waardoor het vertrouwen op de politiek zal toenemen. 

(Bronnen: Burgerparticipatie Almere, Omroep Flevoland, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 30.03.2023

Ook te lezen op ONS Almere

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights