BOXTEL – Volgens de lokale fractie van de VVD in Boxtel is burgerparticipatie en burgerinbreng “ … uiteraard super belangrijk … “ Vandaar dat de VVD zich ook aansloot bij de informatieavond rondom het burgerberaad. Dit staat te lezen op de site van de lokale VVD. 

Informatieavond Burgerberaad
De opzet voor de informatieavond was dat verschillende sprekers een inleiding zouden geven over hun ervaringen met een burgerberaad. Vooraf gaf de fractie van de VVD reeds aan, dat ze bijgepraat wilde worden over de voordelen, maar zeker ook over de nadelen van burgerberaad. Overigens opvallend is dat de tekst een dag later op de site kwam dan de informatieavond. In de lokale media was er al dagen sprake van het fenomeen ‘burgerberaad’. 

De avond was belegd op 29 maart en op 30 maart wist de lokale media te melden dat ‘Het zaadje voor een Boxtels burgerberaad is geplant’. 
De initiatiefnemers Gerlof Roubos (Balans), Miek Nooijen (PvdA-GroenLinks) en Wiebe de Leijer (D66) hebben samen besloten om te verkennen of een burgerberaad voor de gemeente Boxtel ook mogelijk is. De gemeenteraad was in vergadering bijeen om informatie in te winnen en alle voor- en nadelen tegenover elkaar te zetten. De drie fracties hoopten vooraf dat inwoners van Boxtel ook zouden komen luisteren op de avond.  

Uitnodigingen (bericht op 23 maart) 
Tijdens de avond zal Bas Schel – overigens woonachtend in Boxtel en werkzaam voor de gemeente Heusden en betrokken bij de burgerberaad in die gemeente – ingaan op het feit dat door invoering van een burgerberaad inwoners zich serieus genomen voelen en naar elkaar toegroeien. Hij gaf eerder aan dat het een democratisch instrument is, wat inwoners een grote stem geeft in complexe onderwerpen. 

Ernst Abbing van Bureau Burgerberaad is een volgende spreker die uitgenodigd was. Hij is van mening dat door een burgerberaad inwoners meer betrokken zullen raken bij de eigen woonomgeving. Tevens is de mogelijkheid groot aanwezig dat de inwoners anders gaan denken over de lokale politiek. 
De heer Abbing heeft meegeholpen bij het opzetten van een goed burgerberaad in verschillende gemeenten en regio’s. Volgens hem kost het veel tijd en energie om het op te zetten, maar daarentegen wordt de zeggenschap van de inwoners vergroot en wint de gemeente er veel mee. Dit komt niet alleen door de kennis en de inzichten van de burgers, maar zeker ook op het gebied van meer begrip van de burger voor de dilemma’s waarmee een gemeente worstelt.   

Een derde uitgenodigde is Laura de Graaff. Ze is als programmamaker betrokken bij de samenstelling van de burgerberaad in de gemeente Vijfheerenlanden. Momenteel werkt ze aan de samenstelling van de groep inwoners. Volgens mevrouw De Graaff moet het burgerberaad een goede afspiegeling zijn van de samenleving. 
In de gemeente Vijfheerenlanden wordt momenteel gesproken over de toekomst van dorpshuizen en wijkgebouwen. Gezien het feit dat de gemeente veel kleine dorpen heeft, zijn vooral daaruit bewoners aangeschreven, zo’n 8.000. Dit is nodig om zo’n 80 mensen via loting een plaats te geven in het burgerberaad. 

Eerder heeft Ernst Abbing al meegegeven dat de factor tijd van groot belang is. Er moet genoeg tijd zijn voor de deelnemers in een burgerberaad om het onderwerp te kunnen doorgronden en zeker om het uitgebreid met elkaar te bespreken. Over een langere periode, zal 40 uur gesprekstijd hard nodig zijn. Hij geeft aan dat voldoende tijd cruciaal is om tot goed uitgewerkte voorstellen te komen. 

(Bronnen: VVD afdeling Boxtel, Brabants Centrum)

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke Burger Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 01.04.2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights