Beplantingsplan4 Schiedam (© gem Schiedam)

SCHIEDAM –  Op 29 juni werd er gemeld dat de gemeente Schiedam op de gemeentelijke site liet weten te streven naar een zo’n duurzaam mogelijke vorm van het beheer van het groen. Tevens gaf de gemeente aan dat het van groot belang is dat de juiste boom op de juiste plaats komt. Deze week echter kwam op de site Meldpunt Bomenkap het bericht dat de gemeente Schiedam zo’n 47 tot 100 gezonde bomen wil kappen in de Sint Liduinastraat in verband met herstructurering van de wijk. 

Verontwaardiging in de buurt 
Ook de landelijke media hebben zich vorige week geworpen op dit dossier, waarbij het erop lijkt dat de strijd nog lang niet is afgelopen. Daarnaast lopen de gemoederen ook op en wordt de verontwaardiging bij de omwonenden steeds groter. Tevens is de organisatie Bomenridders ook ingeschakeld. Volgens de bewoners is er geen enkele motivatie te vinden en ook geen argument waarom men tot deze keuze is gekomen. 
De media spreken over zo’n 45 bomen die in de Sint Liduinastraat gekapt moeten gaan worden. Volgens de buurtbewoners zijn ze overvallen en is er geen duidelijke communicatie geweest. Tevens voelen ze zich gepasseerd en geschoffeerd door de gemeente. 

Volgens de Bomenridders zijn de bomen, pluimessen, ongeveer 20 jaar geleden geplant. De organisatie heeft ondertussen een bezwaarschrift ingediend. Er zit ook nog de mogelijkheid in om naar de rechter te stappen, maar men wacht eerst het antwoord van de gemeente af. Eerder was er ook al eenzelfde verhaal over de kap van bijna 100 bomen. Dit ging over de Westfrankelandsedijk in 2017. 
Ook hier was de organisatie Bomenridders benaderd. Volgens de gemeente moest er een ‘snel-fietspad’ komen met ernaast een extra breed voetpad. Schiedam was van mening dat het daarom geoorloofd was om zo’n 80 volwassen en gezonde bomen en 1.700 m2 struikgewas te kappen. 

De redenatie van de gemeente was dat het hierbij ging om ter plaatse ‘veiligheidsrisico’s op te lossen’. Volgens de stadsecoloog was het merendeel van de 80 bomen gezond en had een gezonde levensverwachting. In de nieuwe situatie zouden er 24 bomen voor terugkomen. Nadat de buurtbewoners in protest zijn gekomen, is de kap teruggedraaid. 
Volgens de gegevens zou de gemeente de huidige bomen in de Sint Liduinastraat en buurt willen kappen om een einde te maken aan de langdurige wateroverlast. Hiervoor moeten er ondergrondse waterbergingen komen en wordt het riool vernieuwd. Volgens de media zouden de werkzaamheden de wortels van de bomen kunnen beschadigen, waardoor de bomen zouden afsterven. 

De gemeente Schiedam heeft op de gemeentelijke site uitleg gegeven over de werkzaamheden en tevens melding gemaakt van een Nieuwsbrief over de werkzaamheden. Volgens de gemeente gaan de werkzaamheden zo’n 5 jaar duren, waarbij men begint in het 3e kwartaal van 2024 op het Sint Liduinaplein en in de Gordonstraat.  Middels de herinrichting wil Schiedam zorgen voor een groenere, veiligere en aangenamere leefomgeving. Tijdens de werkzaamheden wordt er boven en onder de grond gewerkt, waarbij de riolering, bestrating en de verlichting worden vervangen. Tevens wordt het groen en een aantal speelplaatsen opnieuw ingericht. 

Er is een inrichtings- en beplantingsplan te vinden op de gemeentelijke site. Tevens is een kaart  te vinden, maar daar spreekt geen duidelijkheid uit. Daarnaast is nergens te vinden waarom de bomen gekapt moeten worden, welke bomen gekapt worden en om hoeveel bomen het gaat. 

(Bronnen: Meldpunt Bomenkap, Gemeente Schiedam, AD, Khamakar News Agency) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 11.07.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights