Dode boom (© Brita Seifert via Pixabay)

APELDOORN – De fractie Lokaal Apeldoorn heeft eind mei schriftelijke vragen aan het college gesteld over dode bomen en kale speeltuinen in de gemeente. Volgens de fractie is er op 23 mei ruimschoots in de raad gesproken over de Bomennota, waarbij gesproken werd over het vervangen van een gekapte of een dode boom. 

De Groene Gemeente 
Tevens gaf de fractie aan dat de regeling van vervanging een heel belangrijke regeling is als de gemeente Apeldoorn, De Groene Gemeente wil blijven. De fractie meldde tevens dat de openbare ruimte beheerd en onderhouden wordt door de gemeente Apeldoorn, maar dat er op meerdere plaatsen gestorven bomen niet worden vervangen. Dit heeft de fractie doen besluiten om schriftelijke vragen te stellen. 

Eén van de vragen ging over het niet vervangen van bomen, ondanks verschillende meldingen door omwonenden. Hierop heeft de gemeente Apeldoorn geantwoord, dat er verschillende redenen kunnen zijn en dat het afhankelijk is van de situatie, zoals: 

  • Voor de bevordering van biodiversiteit is het ook van belang om dood hout te laten staan. Dit wordt alleen gedaan op plekken waar dit – vanuit veiligheid – verantwoord kan
  • Daarnaast kan het te maken hebben met planning van andere werkzaamheden, zodat werken integraal kunnen worden aangepakt 
  • Er zullen ook bomen zijn die de gemeente niet in beeld heeft.De bomen worden eens in de 4 jaar gecontroleerd. Mochten de bomen in het 2e jaar afsterven, kan het enkele jaren duren voordat de bomen in beeld zijn

Daarnaast ging ook een vraag over speelplaatsen voor jongere kinderen waar geen boom te vinden is. Apeldoorn heeft daarop geantwoord dat bij de grote primaire speelplekken altijd bomen geplant zijn of is er gezocht naar bomen in de buurt. Natuurlijk zijn er kleinere speelplekken / plekken met speeltoestellen waar mogelijk niet of nauwelijks bomen staan. Als de gemeente een kans heeft, worden er bomen geplant. Echter dit heeft voor de huidige kinderen geen effect meer, daar het meestal minimaal 20 jaar duurt voordat de bomen hun functies goed kunnen vervullen.  

Enkele weken geleden (12 juni) heeft de gemeente Apeldoorn een artikel op haar site geplaatst met de ‘Dood hout is essentieel voor de biodiversiteit’. Volgens de gemeente staat Apeldoorn bij veel mensen bekend om haar mooie bomen, echter het belang van aftakelende en dode bomen is minder bekend. Op verschillende plaatsen wordt dood hout bewust ingezet. Het is dan namelijk zo – volgens de gemeente – dat dood hout juist weer leven geeft. 

Vroeger werden bomen met afgestorven takken al heel snel verwijderd. De gemeente Apeldoorn is daar steeds voorzichtiger mee geworden. Men weet ondertussen dat juist de aftakelingsfase heel belangrijk is voor veel verschillende soorten die gebruik maken van dood hout. Gevaarlijke situaties worden natuurlijk aangepakt, maar daar waar het mogelijk is, krijgen aftakelende bomen juist nog een toekomst. 

Ongeveer de helft van de bossoorten is direct of indirect afhankelijk van dood hout. Zo is een van de bekendste soorten die afhankelijk is van dood hout, het vliegend hert. Dit is een imposante en zeldzame kever en is weer te zien in de westelijke zijde van Apeldoorn. Daarnaast zijn er vele soorten die gebruikmaken van dood hout. Hierbij valt te denken aan schimmels, mieren, springstaartjes, (nacht-) vlinders, kevers, wantsen en pissebedden. Deze schimmels en kleine diertjes worden daarna weer gegeten door grotere diersoorten, zoals de vogels en de kleine zoogdieren. Men kan dus zeggen dat het dode hout indirect bijdraagt aan het leven van de grotere dieren. 

Apeldoorn zorgt er voor dat de regio rondom de afstervende bomen niet toegankelijk wordt gemaakt. Zodoende werkt men aan de veiligheid, maar zeker ook voor meer ruimte voor struiken en bramen. Deze laatste vormen weer leefgebied voor vogels. 

(Bronnen: Gemeente Apeldoorn, gemeenteraad Apeldoorn, apeldoorn.nieuws.nl) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 25.06.2024

Nieuwsbrief Groene Mantelzorger juni 2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights