Eik (© Mariya via Pixabay)

LOON OP ZAND – Volgens boswachters van het gebied van de Loonse en Drunense Duinen zal het een enorme en ingrijpende operatie worden. Men is van plan om vanaf juli het gebied ten noorden van Loon op Zand compleet op de schop te nemen. Hierbij is een bosgebied aangemerkt zo groot als 65 hectare.  

Zachte aanpak ‘werkt niet’ 
Volgens de boswachters werkt de zachte aanpak van Natuurmonumenten niet meer en wordt het tijd voor de botte bijl. Volgens de regionale media is de Amerikaanse eik door gewoekerd.  
In het gebied gaat men met zwaar materieel aan het werk, zoals grote kettingzagen. De boswachters hebben in de media laten weten dat het bos er compleet anders uit gaat zien. Het zal gaan van ‘heel stevig uitgedund’ tot een compleet ‘kaalgeslagen oorlogsgebied’. 

De boswachters zijn van mening dat er ogenschijnlijk een gezond en prima bos staat, maar dat de Amerikaanse eiken de dienst uitmaken, die er niet horen. Een boswachter heeft voor Natuurmonumenten een plan gemaakt om 65 hectare bos compleet ‘aan te passen’.  In het gebied staan zomereiken en grove dennen, maar door de snellere groei van de Amerikaanse eik krijgen de andere bomen weinig ruimte.

Men is van plan om 25 meter vanaf de paden alle Amerikaanse eiken te kappen, waarna de stammen verzameld worden om het gebied uit te krijgen. In het gebied achter de eerste 25 meter worden de grote bomen geringd, waardoor ze langzaam af zullen sterven. Volgens de boswachters blijven de mineralen op deze manier in het bos en dood hout is aantrekkelijk voor insecten, schimmels en vogels, zoals de specht. Volgens de boswachters is het zo dat alleen omzagen niet genoeg is, maar dat alles ‘aangepakt’ moet worden. De ondergroei is ook bijna alleen Amerikaanse eik, óf zaailingen óf scheuten van de eerder omgezaagde bomen. 

Zoals het er uit gaat zien, is dat de kleine Amerikaanse eiken met een machine uit de grond worden getrokken. Tevens wil men de grote stronken op hun kop terugplaatsen in het gat waar ze uit zijn gekomen. Dit om nieuwe uitloop weer te voorkomen. Daarnaast worden schapen ingezet om de miljoenen zaailingen – die opkomen uit de eikels – op ‘te ruimen’. Via begrazing worden de zaailingen uitgeput en gaan op den duur dood. Deze zware dood gaat jaren duren.

Volgens de berichten heeft Natuurmonumenten onderzoek gedaan naar bomen en andere natuurwaarden die wel te beschermen zouden zijn, maar men vond geen holle bomen, geen dassenburchten, één roofvogelnest en één mierenhoop. Volgens de boswachters functioneert daarom het bos niet.     

Op de site van de gemeente Loon op Zand is niets over de kapitale kap te vinden. Maar er is wel aangegeven dat de gemeente zo’n 13.000 gemeentelijke bomen heeft en dat bomen van groot belang zijn voor de leefomgeving. Daarom verzorgt en beschermt de gemeente de bomen. Waarschijnlijk zijn de bomen van de Loonse en Drunense Duinen geen gemeente-eigendom, maar zogenaamd particuliere bomen. Daarnaast geeft Loon op Zand wel aan dat de gemeente een zorgplicht heeft voor de bomen. Daarom worden de bomen onderhouden en regelmatig gecontroleerd. Tevens worden bomen beschermd als het nodig is, bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden. De bomen dragen namelijk bij aan een groene omgeving. Daarom zegt de gemeente ook liever geen bomen te kappen. Soms is het nodig als een boom ziek of dood is. En dat is niet het geval in het gebied van de Loonse en Drunense Duinen. Daarom is de vraag, hoe de gemeente kijkt naar deze kapitale vernietiging van bomen. 

Broedseizoen
Daarnaast is in maart het broedseizoen begonnen, wat voor een aantal dieren duurt tot juli, maar er zijn ook andere dieren die in een andere periode broeden. Juist Natuurmonumenten geeft op haar site aan dat rust in de kraamtijd van levensbelang is. Hier meldt de boswachter dat in het broedseizoen – ongeveer van half maart tot eind juli – de dieren zeer gevoelig zijn voor stress. Rust is van levensbelang voor veel dieren, waarbij het bij stress kan voorkomen dat de moederdieren het broedsel of de jongen verlaten. 
En juist in deze periode is men van plan om een heel bos een ander gezicht te geven.  

(Bronnen: BD, ED, BN de Stem, Gemeente Loon op Zand, Natuurmonumenten, Vogelbescherming) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek 

© Khamakar News Agency / 16.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights