Bomen omzagen (© hagenstaadt via Pixabay)

ZUIDPLAS – De lokale media lieten half maart weten dat de gemeente Zuidplas alle bomen op het grasveld aan de Kamerlingh Onnesstraat heeft laten kappen. De gemeente Zuidplas – in de provincie Zuid-Holland – is op 1 januari 2010 ontstaan door een vrijwillige fusie tussen de gemeenten Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle. 

Bomen moeten verdwijnen
Op de locatie heeft tot ongeveer 2010 de basisschool De Tweemaster gestaan en ondertussen wil de woningcorporatie Woonpartners er 44 appartementen gaan bouwen voor ouderen. De gemeente had de buurtbewoners een brief gestuurd over de bomenkap. In de brief was wel opgenomen dat de gezonde bomen zouden blijven staan, maar per ongeluk zijn nu alle bomen gekapt. Deze laatste opmerking is zeer opvallend te noemen. 

De appartementen zouden zo ingericht worden dat de bewoners naar behoefte zorg kunnen inkopen. Op de site van de gemeente is het Project Kamerlingh Onnes te vinden. Volgens deze site is er op 17 april 2023 een prestatie geweest voor de omwonenden en geïnteresseerden (Bewonersavond) .
De gemeente heeft in de afgelopen tijd aangegeven dat het bestemmingsplan in het voorjaar 2024 in de gemeenteraad behandeld zou worden. Het project loopt al heel lang, waarvoor een klankbordgroep met omwonenden in 2009 werd gestart. Echter door een aantal oorzaken kon het project geen doorgang krijgen, maar in de periode 2018 – 2022  zijn een aantal gesprekken geweest met de klankbordgroep en omwonenden. Daarna was er weer sprake van vertraging en zijn de gesprekken weer opgestart in februari 2023. Hieruit is een voorkeursplan gekomen, wat tijdens de Bewonersavond is gepresenteerd. Daarna heeft het college een Nota van Uitgangspunten uitgewerkt. 

In het document werd gesproken over 19 bomen die een toekomstverwachting van langer dan 5 jaar en zelfs langer dan 15 jaar hadden. De gemeente gaf daarbij aan dat het wenselijk was om deze bomen te handhaven. Bij de uitwerking van het plan zouden de bomen weer getoetst worden of het mogelijk was om deze bomen te handhaven.  Begin maart kwam dan de brief aan de omwonenden, waarin de gemeente aangaf dat de bouw waarschijnlijk eind 2024 zou beginnen. Om dit te kunnen starten, moest het terrein leeggemaakt worden en – volgens de gemeente – zouden struiken en bomen (enkele zouden kunnen blijven staan) worden verwijderd. Op 11 maart is de aannemer begonnen met álle bomen te verwijderen. 

Omwonenden hebben nog geprobeerd om contact te krijgen met de gemeente, maar daar kwam op dat moment niets uit. Tevens vroeg men zich af waarom er zo veel haast was met het kappen van de bomen. Dit mede in het licht van het feit dat de gemeenteraad het bestemmingsplan nog moest goedkeuren. Volgens de lokale media betreurt de gemeente dat er 4 bomen per ongeluk zijn gekapt. 
Het college heeft laten weten dat er nieuwe bomen geplant gaan worden met een grotere omvang ter compensatie. De gemeente vergeet hierbij wel te melden dat het minimaal 20 jaar duurt voordat een boom een beetje omvang heeft. 

De compensatie zal plaatsvinden aan het eind van het project wat waarschijnlijk eind 2025 zal zijn. Volgens de gemeente heeft de Bomenwacht Nederland een Bomen Effect Analyse (BEA) uitgevoerd in het voorjaar 2023. Van de 37 geïnventariseerde bomen zouden er 19 een toekomstverwachting van 15 jaar of meer hebben. Van deze 19 waren al 5 bomen eerder meegenomen bij snoeibeurten en voor een groot gedeelte verwijderd. Dan zouden er nog 14 bomen overblijven, waarvan de gemeente had aangegeven dat er 10 moesten verdwijnen voor het bouw- en inrichtingsplan. De overgebleven 4 bomen zouden onderdeel uitmaken van het plan en moesten – volgens de gemeente – behouden en beschermd blijven. Nu zijn deze 4 bomen ook nog gekapt. 

(Bronnen: Gemeente Zuidplas, Gouwe IJssel Nieuws, Wikipedia) 

Henny A.J. Kreeft
Onafhankelijke (Burger) Journalistiek

© Khamakar News Agency / 09.06.2024

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Geverifieerd door MonsterInsights